Skip to main content

Fredericia Kommune har opsagt kontrakten med en af de private plejeleverandører til frit valg. Det sker med øjeblikkeligt varsel og efter en længere dialog, som bl.a. bunder i eksempler på, at plejekrævende borgere ikke har fået den ydelse, som de er visiteret til, fremgår det af en pressemeddelelse.

”Det er en ulykkelig situation for vores ældre plejekrævende borgere, men vi har behov for at være sikre på, at de får den hjælp, som de er visiteret til. Der er behov for, at vi kan have tillid til den leverandør, der hjælper vores plejekrævende ældre. Den tillid har vi desværre ikke længere til Sundplejen, og derfor har vi besluttet at stoppe samarbejdet,” siger Søren Larsen, formand for Senior- og Socialudvalget (S)

Han understreger samtidig, at kommunen også har et ansvar for, at skatteborgernes penge bliver brugt bedst muligt.

Mener der kan være gode forklaringer

Men hos den private plejeleverandør Sundplejen, som har leveret pleje i Fredericia i flere år, har man en anden opfattelse. Sundplejens juridisk rådgiver Steen Jensen har nemlig skrevet et langt og skarpt brev, hvori han bl.a. anklager kommunens ledelse for, at den “skaber en borgerfjendtlig kultur i et embedsværk, der har nok i sig selv og som for længst har glemt, at det er borgerne, man skal servicere og ikke egne interesser og store lønpakker,” skriver Fredericia Dagblad.

Kommunen mener omvendt, at der har været tegn på, at Sundplejen ApS systematisk har leveret mindre pleje end aftalt. Det kunne eksempelvis være en borger, der er bevilget 30 minutters besøg, men som kun har fået ti minutters besøg.

Her efterspørger Steen Jensen dokumentation. Ifølge ham har Sundplejen ApS nemlig aldrig fået lov til at se dokumentation på de konkrete tilfælde – og har derfor heller ikke kunnet forsvare sig. ”Og der kan sagtens være gode forklaringer,” understreger han.

Steen Jensen skitserer samtidig et muligt eksempel, hvor familien til en ældre person har taget opvasken og støvsuget, når hjælperen kommer. Her behøver medarbejderen jo ikke blive der i de fulde 30 minutter, er hans pointe. Men hvis ydelsen ikke er afbestilt, er Sundplejen ApS berettiget til at fakturere for det fulde tidsrum.

”Man kan heller ikke bestille en pizza til levering, og når så pizzaen bliver leveret ved døren nægte at tage imod pizzaen. Og ikke betale for den og udbringning,” skriver han i en pressemeddelelse.

Kommunen kan ikke genkende anklagen

Steen Jensen fastslår desuden, at hele tre kommunale chefer har undladt at forholde sig fagligt til uenigheden med Sundplejen, men “tværtimod har optrådt arrogant og afvisende med et stærkt sprogbrug, der ikke er en offentlig myndighed værdig,” skriver han og peger på, at kommunen blot har ville af med af med Sundplejen for enhver pris.

Formanden for det politiske udvalg Søren Larsen er ifølge dagbladet overrasket over ordlyden i pressemeddelelsen fra Sundplejen og deres rådgiver.

”Jeg har meget, meget stor tiltro til kommunens ansatte og deres håndtering af sagen. Det her har været en sag siden januar. Vi politikere er blevet orienteret løbende, og Sundplejen ApS har ikke leveret den dokumentation, de er blevet bedt om,” siger Søren Larsen.

Stævnede Haderslev Kommune sidste år

Sundplejen har tidligere været i konflikt med kommuner omkring leverancen af hjemmepleje.

I efteråret valgte Haderslev Kommune at politianmelde Sundplejen og med øjeblikkelig virkning ophæve kontrakten, hvilket satte 73 borgere i en klemme.

Baggrunden for politianmeldelsen i Haderslev, har indholdsmæssigt lidt samme karakter, som den i Fredericia. Det byggede nemlig også på en uenighed omkring hvad der skulle leveres og hvad der blev leveret.

Ifølge Fredericia Dagblad overvejer Fredericia Kommune også en politianmeldelse, men kommunen er fortsat i gang med at undersøge, om der er grundlag for en anmeldelse af firmaet.

I kølvandet på at Sundplejen blev opsagt i Haderslev, valgte Sundplejen at stævne Haderslev Kommune for underbetaling og krævede i alt 8,4 millioner kroner.

Et beløb, der dækkede over summen af den underbetaling, som Sundplejen mente, at Haderslev Kommune havde gjort sig skyldig i for perioden august 2017 til august 2020, hvor kommunens afregningspris ifølge Sundplejen havde været fastsat for lavt og dermed ulovligt.

Ejeren Tina Demiraj forklarede dengang overfor JydskeVestkysten, at stævningen kom uafhængigt af kontraktophævelsen og politianmeldelsen

Opsigelsen af kontrakten i Fredericia Kommune omfatter 242 borgere ifølge kommunen, men kommunen kommer ikke til at stå i samme situation som så mange andre kommuner, der kun har en privat leverandør. I Fredericia Kommune har man nemlig sikret sig, at borgerne fortsat kan have et frit valg, idet man har to private leverandører, hvor man altså lige nu har opsagt den ene.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply