Her finder du folkemødeevents med relevans for offentlig-privat samarbejde

Del artiklen:
På Folkemødet 2022 har vi i NB-Medier inviteret en række knivskarpe debattører. Her er nogle af dem.
På Folkemødet 2022 har vi i NB-Medier inviteret en række knivskarpe debattører. Her er nogle af dem. - Foto: SH-Grafik

Torsdag skydes Folkemødet på Bornholm i gang. Men hvad kan man egentlig opleve, som er relevant for OPS-Danmark? Vi har lavet en oversigt over nogle af de mange arrangementer.

Af Christina Yoon, Journalist, christina@nb-medier.dk
og Steen Houmark, redaktør af OPS-Indsigt, steen@nb-medier.dk

Folkemødet er årets kulturelle smeltedigle mellem det offentlige- og private Danmark.

Det er første gang, at Folkemødet på Bornholm er tilbage efter covid-19. I 2021 var der et lidt forkølet et af slagsen, som bar bræg af restriktioner. Men i år er alle restriktioner fjernet.
Der er derfor mange debatter i år. Det har vi prøvet at sortere lidt i, og du kan finde en kronologisk oversigt fra os nedenfor.

Arrangementet løber fra torsdag til søndag i denne uge. NB-Medier har lavet en oversigt over nogle af de arrangementer torsdag, fredag og lørdag, som i perspektiv af offentlig-privat samarbejde er relevante se nedenfor.

OPS-Indsigt har fire arrangementer og NB Økonomi har et arrangement, som foregår på scenen “G1 Nytgribskov”, der ligger i Skipperhuset I Allinge – Sverigesvej 2 -4.

Torsdag den 16/6

Torsdag starter det hele op.

Tid: kl. 13-14

Sted: G1 – Nytgribskov
Titel: Konkurrenceudsættelse – Tjek leverandøren

I Skipperhuset starter vi torsdagen med at sætte fokus på  konkurrenceudsættelse i kommunerne. Her vil redaktør Steen Houmark, der har mange års viden indenfor offentlig-privat samarbejde, føre slagets gang.

Link: https://folkemoedet.dk/events/2022/06/16/konkurrenceudsaettelse-tjek-leverandorens-varedeklaration/

Deltagere: Jakob Scharff, branchedirektør i Dansk Industri; Steen Houmark, redaktør hos OPS-Indsigt; Anders Gerner Frost, der er viceborgmester i Gribskov Kommune, borgmester i Greve Kommune Pernille Beckmann og endelig borgmester i Nordfyns Kommune, Morten Andersen..

Tid: 14-15.30

Sted: G1 – Nytgribskov
Titel: Fremtidens velfærd – Prioriteringsdebat

Her har vi fremtidens velfærd på dagsordenen med fokus på service, processer, hænder og mennesker, fordi vi allerede befinder os inde i en demografisk tsunami mht flere ældre og flere børn i kombination med færre hænder.

Der findes næppe en løsning og ej heller et kick fix for de rigtig mange udfordringer, som det her fører med sig.

Spørgsmålene tårner sig op og alle (mange) interessenter synes at komme med deres egen løsning, som ikke nødvendigvis spiller sammen med de andre?

Midt i alle de her udfordringer bliver et centralt af spørgsmål;

Hvordan skaber vi synergi mellem den offentlige og private sektor i løsningen af velfærdssektorens udfordringer på tværs?

Den debat skal redaktør Steen Houmark være “Skipper” på og her kan du møde Eik Møller, kommunaldirektør i Ballerup Kommune; Morten Jung, Markedschef i Dansk Erhverv, Christina Grøntved, direktør for Incita, Thomas Enghausen forbundsnæstformand i FOA og Administrerende direktør i Forenede Care, Stine Louise Eising von Christierson.

Link: https://folkemoedet.dk/events/2022/06/16/fremtidens-velfaerd-service-mennesker-haender-og-processer/

Tid: 15.30-16.30

Sted: Sted: F16 – Lindskov
Titel: Regioner og kommuner sætter strøm til grøn erhvervstransport

Regioner og kommuner kan fremme grøn erhvervstransport gennem miljø- og klimakrav til private virksomheder. Men det er afgørende for virksomhederne, at ladeinfrastrukturen er robust og geografisk dækkende. Den nye AFI-lov giver kommunerne både rettigheder og pligter, men fordrer også et bedre samarbejde mellem offentlige og private aktører, så der sikres en klog, grøn omstilling.

Deltagere:
John Dyrby Clausen Direktør, Dansk E-mobilitet
Trine Wollenberg Vicedirektør, Dansk PersonTransport
Kathrine Fjendbo Chefkonsulent, Copenhagen Electric

Tid: 16-16.45

Sted: F7 – Kommunernes telt
Titel: Haves vilje til velfærd, mangles penge og arb.kraft

Link: https://folkemoedet.dk/events/2022/06/16/haves-vilje-til-velfaerd-mangles-penge-og-arbejdskraft/
Deltagere: KL-formand, Martin Damm (V); Thomas Gyldal Petersen (S), Borgmester i Herlev Kommune; Sisse Marie Welling (SF), Sundheds- og Omsorgsborgmester i Københavns Kommune m.fl.

Fredag den 17/6

Fredag er det på den igen, hvis man kan lide at sidde inden er Skipperhuset et godt sted, at være.

Tid: 10.00-11.00

Sted: F16 – Lindskov

Titel: Hvordan får vi råd til fremtidens ældrepleje?

25-30 mia. kr. skal investeres i flere plejehjemspladser inden 2030. Beslutningen om etableringen skal være taget inden længe. Hvordan skaber kommunerne det økonomiske råderum til investeringerne, og hvordan harmonerer det med, at regeringen har sænket kommunernes anlægsloft? Kan friplejehjem være en del af svaret?

Deltagere:
Troels Yde Toftdahl, velfærdspolitisk chef, Dansk Erhverv
Tina Boel, Formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget, Roskilde Kommune
Søren Andersen, direktør i Attendo

Link: Hvordan får vi råd til fremtidens ældrepleje? | Folkemødet (folkemoedet.dk)

Tid: 10.30-11.30

Sted: K6 – Folkets Hus
Titel: Er frikommuner vejen til et opgør med NPM og styrket velfærd

Frikommunerne er på alle kommuners læber, efter Statsministeren i sin nytårstale lovede, at alle 98 kommuner kunne blive frikommune på enten folkeskole-, daginstitutions- og ældreområdet. I den seneste økonomiaftale fik fire kommuner endda lov at blive frikommune på beskæftigelsesområde.

Til et arrangement på scene K6 i Folkets hus bliver der sat fokus på gode og dårlige erfaringer med frikommuner.

Link: https://folkemoedet.dk/events/2022/06/17/er-frikommuner-vejen-til-et-opgor-med-npm-og-styrket-velfaerd/ 

Deltagere: Adm. dir. i KL, Kristian Vendelbo; Christina Krzyrosiak Hansen (S), borgmester i Holbæk m.fl.

Tid: 11.00-12.00

Sted: G1 – Nytgribskov
Titel: Friplejehjem

Byggeri af friplejehjem er et centralt emne i den kommunale sektor, ikke mindst fordi kommunernes anlægsramme er så pressede, at kommunerne ikke har råd til selv at bygge alt det som der er behov for i form af skoler, daginstitutioner  m.v.

På denne debat er redaktør Steen Houmark den “skipper”, der skal føre os igennem muligheder og perspektiver ved byggeri af friplejehjem.
Her tages der udgangspunkt i et par praktiske cases.

Link: https://folkemoedet.dk/events/2022/06/17/friplejehjem-velfaerd-i-fremtiden/
Deltagere: Anders Gerner Frost, Viceborgmester  i Gribskov, Malene Størup, direktør for Fonden Mariehjemmene og Niclas Thorsbrenner, Partner i SPD, der udvikler og bygger friplejehjem og som bl.a. har stået fra friplejehjemmet i Frederikssund.

Tid: 12.00-13.00

Sted: G1 – Nytgribskov
Titel: Offentlige Indkøb – virkeligheden clasher med de politiske bundlinjer

Mange indkøbere oplever et sammenstød mellem diverse balkonerklæringer om bæredygtige indkøb og så de faktiske forhold på landjorden.
De politiske og administrative bundlinjer clasher  nemlig ofte, hvilket giver udfordringer, når der købes ind.

På denne debat er redaktør Steen Houmark den “skipper”, der skal føre os igennem muligheder og perspektiver ved byggeri af friplejehjem.
Her tages der udgangspunkt i et par praktiske cases.

Link: https://folkemoedet.dk/events/2022/06/17/offentlige-indkob-clash-mellem-bundlinjer-og-ideologi/
Deltagere: Markedschef i Dansk Erhverv Morten Jung, direktør i SKI, Singe Lyngaard Madsen, formand for sundhedsudvalget i Albertslund Kommune, Paw Østergaard Jensen og Mikkel Solgaard Bojsen-Møller, Centerchef Administrativ Service, Egedal Kommune 

Tid: 13.15-14.45

Sted: G1 Nytgribskov
Titel: Sådan vil kommuneaftalen påvirke den offentlige service i 2023

Her er chefredaktør på NB-Medier Arne Ullum ordstyrer i et panel bestående af KL-formand Martin Damm (V); Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer samt Charlotte Broman Mølbæk (SF), der er handicapordfører og medlem af Folketinget.

Link: https://folkemoedet.dk/events/2022/06/17/sadan-vil-kommuneaftalen-pavirke-den-offentlige-service-i-20/
Deltagere: KL-formand Martin Damm (V); Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer samt Charlotte Broman Mølbæk (SF), der er handicapordfører og medlem af Folketinget. 

Tid: 16.30-17.30

Sted: F16 – Lindskov
Titel: En ny begyndelse på ældreområdet

Link: https://folkemoedet.dk/events/2022/06/16/en-ny-begyndelse-pa-aeldreomradet-hvem-har-modet/

Her er Steen Houmark, redaktør fra OPS-Indsigt orstyrer og står for en debat med Pia Kjærsgaard (DF), social- og ældreordfører samt medlem af Folketinget; Mette Vaaben Mortensen, direktør i Ballerup Kommune m.fl. 

Lørdag den 18/6


Lørdag kan man opleve, at sundhedsklyngerne – som bliver sat i gang fra 1. juli 2022 – bliver sat til debat. Hvordan skal KL, Danske Regioner, læger og patienter arbejde sammen for at finde gode løsninger på sundhedsområdet? Det kan du høre lørdag kl. 9.15 på scenen F8 – Danske Regioner.

Tid: 9.15-10.00

Sted: F8 – Danske Regioner
Titel: Hvordan kan sundhedsklynger styrke kvalitet for patienter?

Link: https://folkemoedet.dk/events/2022/06/18/hvordan-kan-sundhedsklynger-styrke-kvalitet-for-patienter/  

Deltagere: Michael Fenger, borgmester i Gentofte Kommune; Christoffer Buster Reinhardt, formand for udvalget for det nære sundhedsvæsen i Danske Regioner; Mireille Lacroix, næstformand i Praktiserende Lægers Organisation.

Tid: 13.30-14.15

Sted: C31 – Ledelsesscenen
Titel: Krydspres embedsværk, politik og medier

Link: https://folkemoedet.dk/events/2022/06/18/krydspres-embedsvaerk-politik-og-medier/Deltagere: Sigge Winther Nielsen, direktør i DJØF samt forfatter til Entreprenørstaten og Mette Østergaard, der er chefredaktør for Berlingske

Det er muligt selv at søge i programmet, hvor du for eksempel kan søge på indhold, deltagere eller lignende.