Skip to main content

Direktøren for Landsorganisationen for Borgerstyret Personlig Assistance (LOBPA), Michael Graatang er valgt som ny formand i Handicapbranchen Danmark.

Han afløser Finn Jeppesen Løvenholdt Kemp og siger om det kommende arbejde i brancheforeningen, at han som formand vil kæmpe for at få en fast takstmodel for administrationsbidraget på plads.

OPS-indsigt har tidligere skrevet om, hvorledes kommunernes beregning af administrationspriserne er et rent postnummerlotteri.

”Jeg ser også et behov for at effektivisere og afbureaukratisere hele området. Det er vigtigt for, at vi som arbejdsgivere kan være smidige og kosteffektive samarbejdspartnere for den offentlige sektor,” siger Michael Graatang i en pressemeddelelse.

Afgørende at man får en takstmodel

For Handicapbranchen Danmark handler det om at sikre stabile leverandører til det specialiserede område og derfor skal det skal gøres så billigt og effektivt som muligt at administrere. ”Men samtidig er det vigtigt at sikre at de stabile leverandører fortsat eksisterer om 10 år, og netop derfor er det afgørende at indføre en takstmodel,” siger Michael Graatang.

Han peger på at det offentligt-private samarbejde på handicapområdet i dag er under pres, fordi det offentlige er underlagt krav om at hjælpe flere for færre midler.Og et af de steder hvor kommunerne er blevet anklaget for at skære er netop i administrationsbidraget til de såkaldte BPA-leverandører.

Borgerstyret Personlig Assistance er blevet administrativt tungt, mener han ”Vi kan gøre det lettere og mere kosteffektivt ved at etablere en fælles standard for de økonomiske indberetninger – fx fælles skabeloner for regnskaberne. Det vinder både vi og det offentlige på,” siger Michael Graatang.

En udfordring for det offentlige

Udfordringen i branchen er, at hvis omkostningerne ikke bliver dækket, så risikerer man let, at aktører ikke kan levere. 

Michael Graatang peger på, at det vil medføre konkurser, som man har set det på ældreområdet og han understreger, at det vil få alvorlige konsekvenser for de berørte borgere, hvis det sker: 

”Det må ikke ske, for hvis virksomhederne forlader branchen eller går konkurs, går det ud over borgerne og det offentlige, der ikke får løftet sin opgave,” siger han.

Fordelene ved jobs i handicapbranchen skal synliggøresEn anden vigtig opgave der ligger på den nye formands bord er at skabe større synlighed om alle de gode jobs, der er at få i branchen. Handicapområdet står nemlig tilsvarende de øvrige områder med en rekrutteringsudfordring og peger på den massive arbejdskraftmangel inden for velfærdsområderne. 

For at vende billedet mener Michael Graatang, at branchen skal ud og fortælle om de gode historier og de kvaliteter, der ligger i at gøre en kæmpe forskel i et andet menneskes liv og samtidig have stor fleksibilitet og frihed til at leve sit eget liv, som ansat i en hjælperordning.

”Alle er vindere, når dygtige private virksomheder og foreninger byder ind og skaber tryghed og kvalitet for borgere med handicap,” afslutter Michael Graatang.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply