Skip to main content

Den offentlige virksomhed Energinet outsourcede i 2020 ca. 90 % af Energinets it-systemer, herunder driften af den forsyningskritiske it-infrastruktur. Det finder Statsrevisorerne kritisabelt, fordi Energinet ikke i tide har orienteret Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet om outsourcingen, selv om Energinet ifølge loven er forpligtet til at orientere om væsentlige forhold i Energinets virksomhed. Det fremgår af Statsrevisorernes beretning af den 22. april.Den sene orientering medførte ifølge Statsrevisorerne, at ministeriet ikke havde chance for at vurdere den omfattende outsourcing, inden en udbudsproces blev igangsatStatsrevisorerne kritiserer samtidig at beslutningen blev taget på trods af en meget høj risiko for cyberspionage og cyberkriminalitet i forhold til Energinets it-infrastruktur og på trods af Rigsrevisionens gentagne påpegning af sikkerhedsrisici ved outsourcingen. Er generelt uenig i kritikkenHos Energinet som er en statsejet virksomhed, der ejer og driver en betydelig del af energiinfrastrukturen i Danmark, mener man ikke, at man har gjort noget forkert. Her tager man kritikken til efterretning, men er også uenig i flere af kritikpunkterne, fremgår det af en pressemeddelelse.Her skriver virksomheden i et svar, ”at der med samarbejdsaftalen med KMD er tale om en almindelig beslutning af driftsmæssig karakter, der ikke kræver forhåndsorientering, men er enig i at informationen hensigtsmæssigt kunne have været givet til ministeriet tidligere.”Samtidig påpeger Energinet, at man ganske vist har orienterede ministeriet, efter at der var igangsat en indledende markedsdialog omkring udbuddet, men orienteringen af ministeriet fandt dog sted, før udbuddet blev gennemført, og 1 år inden kontrakten med samarbejdspartneren blev underskrevet.Energinet er ifølge virksomhedens finansdirektør, Torben Thyregod, grundlæggende ikke enig med statsrevisorernes kritik af, at outsourcing er problematisk.”Vi mener, at det øger sikkerhed og drift, når Energinet bruger eksperter og professionelle samarbejdspartnere, frem for selv at skulle løse alle it-opgaver på alle områder i en mere og mere kompleks verden med hastige forandringer,” siger Torben Thyregod.Et evigt kapløb om kompetencerTorben Thyregod peger desuden på, at driften af it-systemer bliver mere og mere kompleks og kræver specialiserede kompetencer. Det er grunden til, at Energinet ligesom andre statslige organisationer som har ansvar for samfundskritiske opgaver, har valgt at samarbejde med eksterne partnere om driften af it-infrastrukturen.It-sikkerhed er et evigt kapløb. Hackere udvikler hele tiden nye metoder, og virksomheder som Energinet skal hele tiden bygge højere mure og øge sikkerheden.Hvad der var godt beredskab i går, er ikke nødvendigvis godt nok i morgen. Derfor finder Energinet – lige som alle andre organisationer – hele tiden steder, hvor der skal forbedringer til understreger Torben Thyregod. Han peger desuden på, at en virksomhed som Energinet ikke kan alting selv og derfor har naturligt behov for eksterne samarbejdspartnere.”Vi mener, at det øger sikkerhed og drift, når Energinet bruger eksperter og professionelle samarbejdspartnere, frem for selv at skulle løse alle it-opgaver på alle områder i en mere og mere kompleks verden med hastige forandringer,” siger han.Minister: Kritikken skal tages seriøstStatsrevisorerne skriver i deres beretning, at klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) bør komme med en redegørelse hurtigt. Og helst inden for en måned.Det hænger bl.a. sammen med at Rigsrevisionen tidligere har haft Energinet i søgelyset.”Energinet har ansvar for samfundsvigtig infrastruktur, så det er en kritik, der skal tages meget seriøst. Jeg har derfor bedt ministeriet om hurtigst muligt at igangsætte en række tiltag, så kritikken af Energinet og ministeriet imødekommes på bedste vis,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen i en pressemeddelelse.Blandt tiltagende er en ekspertgruppe, der skal lægge en plan for “effektiv fremdrift i opfølgningen på og udbedringen af” kritikken. Ministeriet pålægger også Energinet at flytte it-området fra et datterselskab til moderselskabet.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply