Skip to main content

Den 10. april har de nyvalgte borgmestre haft deres første 100 dage, og det er ifølge Varde kommune og DI en oplagt anledning til at sætte en toneangivende retning for kommunernes fokus på erhvervslivet fremadrettet. Det fremgår af en pressemeddelelse.Mange virksomheder – og særligt SMV’er- oplever nemlig ifølge de to parter, at de drukner i kommunale administrative byrder og bureaukrati. Et bureaukrati, som oftest er resultatet af statslig lovgivning. Reformkommissionens seneste anbefalinger bakker op om denne dagsorden og kommer med gode forslag til, hvordan det administrative bøvl kan mindskes.

Men der skal mere til. DI og Varde Kommune ønsker derfor at sætte kommunerne fri fra statslig lovgivning på erhvervsområdet med et frikommuneforsøg, så virksomhederne i højere grad kan koncentrere sig om at skabe vækst. 

”Vi har i Varde Kommune samlet en hel liste med tvivlsom lovgivning, som besværliggør hverdagen for virksomhederne og skaber unødvendige arbejdsgange i kommunen. Det er på tide at udfordre bureaukratiet og finde mere smidige løsninger for vores virksomheder,” siger borgmester Mads Sørensen, Varde Kommune.

Han peger på, at erhvervslivet har kæmpet sig igennem to år med en global pandemi og derfor ikke har behov for at få stoppet deres fremtidsplaner af tunge dokumentationskrav fra det offentlige system.

”Vi oplever, at det særligt er de små og mellemstore virksomheder, der er udfordret af administrative bøvl og byrder. Unødvendig bøvlet lovgivning og lange sagsbehandlingstider bremser væksten i virksomheder. Derfor skal det være lettere at drive virksomhed – og vi tror på, at kommunerne både kan og vil hjælpe med at skabe bedre vilkår for erhvervslivet, hvis de gives friere tøjler,” siger Kim Haggren, vicedirektør for regelforenkling og SMV-politik hos Dansk Industri.

Lanceres på et borgmestermøde

DI og Varde Kommune vil med frikommuneforsøget skabe bedre vilkår for virksomhederne i kommunerne.

Regeringen har allerede etableret frikommuneforsøg på en række andre områder, men erhvervsområdet er indtil nu blevet udeladt. Tesen med et frikommuneforsøg er, at fjernelse af unødigt bureaukrati vil give alle fra startups til veletablerede produktionsvirksomheder bedre vilkår for vækst og samtidig frigøre tid til kommunernes kernevelfærdsopgaver.

Forventningen er, at flere kommuner deler ønsket om at skabe bedre vilkår for erhvervslivet, og derfor afholder DI og Varde Kommune et borgmestermøde den 24. maj 2022 i Industriens Hus for alle interesserede borgmestre.

Mødet skal være startskuddet til en fælles indsats for at etablere et frikommuneforsøg på erhvervsområdet.

Med et frikommuneforsøg vil kommunerne blive frigjort fra statslig lovgivning på en række områder. Samtidig forpligter de sig til at fjerne en del af deres egne regler i forsøgsperioden. Det vil give plads til nytænkning og i højere grad at tilrettelægge kommunernes procedurer efter erhvervslivets behov i den enkelte kommune.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply