Vejdirektoratet udbyder de fire første ladeparker langs motorvejene

Del artiklen:
Flere elbiler kræver flere ladepunkter lags motorvejene.
Flere elbiler kræver flere ladepunkter lags motorvejene. - Foto: Free

Der skal opføres fire nye ladeparker på Fyn og Sjælland som første skridt af `infrastruktur plan 2035´, der skal gøre det mere attraktivt at vælge en elbil. De fleste af ladepunkterne skal opføres allerede i år.

Af Steen Houmark, redaktør af OPS-Indsigt, steen@nb-medier.dk

Stadigt flere danskere køber en elbil og præcis den situation kalder også på en mere sikker ladeinfrastruktur langs de danske motorveje. Derfor udbyder Vejdirektoratet nu fire ladeparker. ”Med udbuddet her sætter vi ekstra turbo på udviklingen,” siger transportminister Trine Bramsen i en pressemeddelelse.

Oprettelsen af ladeparkerne er en del af “Infrastrukturplan 2035”, der blev vedtaget af Folketingets partier i 2021 og det er i den forbindelse at Vejdirektoratet har udbudt de første fire ladeparker til el-bilister. 

Ladeparkerne kommer til at bestå af et stort antal lynladere, der skal sikre en effektiv og praktisk opladning for elbilister. På den måde kan ladeparkerne måske også bidrage til at gøre det mere attraktivt for danskerne at vælge en elbil, når den gamle bil skal udskiftes.

Der planlægges etableret 56 ladepunkter i 2022 og yderligere 28 ladepunkter i 2025 – 84 ladepunkter i alt – fordelt på de fire ladeparker, der bliver udbudt som fire separate koncessionsaftaler, som går på etablering og drift af ladeparkerne i en periode på 10 år.

Udbudt efter dialog med markedet 

Det er Vejdirektoratets opgav at sørge for en stor del af de fysiske rammer med eksempelvis anlæg af pladsen, overdækning og nettilslutning, mens de kommende operatører skal stå for at installere selve ladestanderne og varetage den efterfølgende drift.

“I Vejdirektoratet har vi været i dialog med markedet i tre forskellige faser i forbindelse med forberedelsen af udbudsmaterialet, og vi har modtaget rigtig mange gode og konstruktive indspark fra både potentielle bydere og brancheorganisationer. Nu ser vi frem til at modtage gode bud, så vi kan finde de helt rigtige samarbejdspartnere til at tage fat på opgaven med at rulle ladeparkerne ud langs statsvejene,” siger projektleder ved Vejdirektoratet Jesper Kaae.

Der er frist for at byde på udbuddet mandag den 2. maj, og forventningen er, at der kan indgås kontrakt i begyndelsen af juni måned. Det er Vejdirektoratets mål, at ladeparkerne skal stå klar til at betjene de første kunder allerede inden udgangen af året.

Fakta om ladeinfrastruktur

I “Infrastrukturplan 2035” er der afsat i alt 500 millioner kroner til udrulning af ladeinfrastruktur i perioden fra 2022 til 2027.

I løbet af 2022 bliver de første fire ladeparker opført langs motorvejene, hvoraf to kommer til at ligge på Fyn på rastepladserne Lillebælt Nord og Syd, mens de to sidste bliver anlagt på Sjælland på rastepladserne Tappernøje Øst og Vest.

Der er i dag ladestandere på i alt 35 rastepladser langs statsvejnettet. De fire nye ladeparker med lynladere, der er omfattet af udbuddet, bliver placeret på centrale dele af vejnettet og på rastepladser, hvor der i dag ikke er ladestandere.

Læs mere om udbuddet på udbudsportalen