Skip to main content

Ruslands invasion af Ukraine kan medføre udfordringer for offentlige ordregivere og private leverandører i form af fald i udbud af varer, prisstigninger på råstoffer og andre produkter. Skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i et notat, der minder meget om en vejledning.

Her gennemgår styrelsen en juridisk vurdering af, hvilke forhold og omstændigheder, der kan danne grundlag for ændringer, og hvordan ordregivere og leverandører skal håndtere uforudsete situationer som følge af krigen.

Det må dog først undersøges af ordregiver eller leverandør, hvorvidt kontrakten indeholder klausuler, der regulerer, hvordan og i hvilket omfang den pågældende kontrakt kan ændres. 

Viser det sig, at dette ikke er tilfældet, så er det udbudslovens §183 om uforudsete forhold anvendelig.

Betingelserne for at anvende bestemmelsen er, ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at der skal være tale om forhold, som:

  • ikke kunne forudses af en påpasselig ordregiver 
  • ikke berører den overordnede kontrakts karakter
  • ikke medfører en forøgelse på over 50 pct. af den oprindelige kontrakts værdi

Det er på den baggrund Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at konsekvenserne af krigen mellem Rusland og Ukraine efter en konkret vurdering kan danne grundlag for anvendelse af § 183, hvis ændringen overholder betingelserne i § 183 samt de udbudsretlige principper om ligebehandling, proportionalitet og gennemsigtighed. 

Anbefaler dialog

Advokatfirmaet Bech-Bruun peger i et nyhedsopslag på, at de specielle omstændigheder, der  følger med krigen, kræver en højere grad af dialog og samarbejde mellem parterne.

Det gør Bech-Bruun med særlig fokus på byggeriet, hvor de drager en parallel til de sidste års nedlukninger grundet COVID-19-pandemien, hvor byggeriets parter på prisværdig vis synes at have fundet fornuftige og rimelige løsninger på de udfordringer, som nedlukningerne forårsagede. 

”Derfor tilskyndes parterne at indgå en dialog om, hvordan krisen i Ukraine og eventuel forsinkelse af materialeleverancer og materialemangel vil påvirke byggeriet med henblik på at opnå en holdbar og velafbalanceret løsning på aktuelle og fremtidige udfordringer,” skriver man.

Kommunerne kender til vejledningen

Af informationsmail nr. 29 fra KL til kommunerne om krigen i Ukraine, som OPS-Indsigt har adgang til, fremhæver KL følgende til kommunerne:

”Konkret skriver styrelsen, at i forhold til de konsekvenser som krigen mellem Rusland og Ukraine har medført, eller kan medføre, i form af uforholdsmæssigt store prisstigninger, varemangel, leveringsproblemer mv., så kan der efter Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vurdering være tale om begivenheder, der ikke med rimelighed kunne have været forudset af ordregiveren før den 24. februar 2022.”

KL har dermed gjort kommunerne opmærksomme på, at krigen kan give mulighed for at ændre en kontrakt og kompenserer for de uforudsete omkostninger.

Benzinpriser kan være en joker i hjemmeplejen

Vejledningen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kommer i slipstrømmen på, at benzinpriserne tog et voldsomt hop op med 40% for små to uger siden. 

Priserne er dog faldet siden, men i den sammenhæng foretog OPS-Indsigt en rundspørge hos en række private hjemmepleje- og rengøringsvirksomheder om, hvilke konsekvenser de kunne se, hvis priserne blev fasthold på et niveau lige under 20 kr. pr liter. Det gjorde vi ud fra en betragtning om, at præcis disse virksomheder har en del udgifter på transport mellem ”kunderne”.

Her svarede 4 ud af fem adspurgte virksomheder til baggrund, at de ville få problemer, hvis kommunerne ikke ville kompensere dem eller genberegne priserne.

Eksempelvis kunne de komme i en situation, hvor logistik og samkørsel af medarbejdere kom til, at vægte højere i forhold til planlægningen af medarbejdernes kørelister, hvor det i dag primært er borgernes behov og den leverer kvalitet, der er styrende for planlægningen. 

En enkelt virksomhed illustrerer situationen ved, at virksomheden sidste år havde et overskud i omegnen 300.000 kr. og samme år havde virksomheden et energiregnskab på 650.000 kr. inkl. Benzinudgifter. ”Med en stigning på 40% i energiudgifter, vil vi ligge i en risiko for underskud,” lød det fra virksomheden, som dog først ville iagttage udgiftsudviklingen over et par måneder, inden man ville kontakte kommunen.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply