Skip to main content

Politisk er der mere fokus på hvem, der må løse opgaverne end den kvalitet, de bliver løst med. Sådan er oplevelsen hos 12 brancheorganisationer på velfærdsområdet, fremgår det af et fælles opslag i Berlingske.

Organisationerne iagttager nemlig et politisk-ideologisk tankesæt, der er næret af, at mantraet »man må ikke tjene penge på velfærd« og »det offentlige er den eneste legitime udbyder«, som har fået lov at bestemme den måde vi styrer og taler om velfærd. ”En ideologi der, hvis den ikke udfordres, vil betyde, at de løsninger og tilbud, vi som mennesker i fremtiden vil møde, vil blive ringere, færre og dyrere,” skriver de.

Hos KA Pleje som er en af de 12 brancheorganisationer, er man ikke i tvivl.

”Vi oplever, at borgernes mulighed for selvbestemmelse er under pres, og de enkelte leverandører sættes under en myndighedskontrol, der i sidste ende vil medføre, at det – som privat leverandør – ikke er muligt at gøre tingene på en anderledes måde,” siger KA Pleje-formand Vibeke Haaning i forbindelse med at organisationen for nylig afholdt sin generalforsamling.

Hun peger på, at regeringen og myndighederne gør meget for at begrænse det frie valg. Derfor er det afgørende, at KA Pleje og de andre organisationer står sammen i kampen for valgfrihed, kvalitet og mangfoldighed.

Stigende bekymring for myndighedernes modstand

For et halvt år siden tog KA Pleje initiativ til at samle de 11 interesseorganisationer, der organiserer private aktører inden for forskellige velfærdsområder som hjemmepleje, børnehaver, friskoler, privathospitaler, sociale institutioner og handicapområdet. Baggrunden for initiativet var en stigende bekymring for regeringens og myndighedernes modstand mod private aktører, forklare Vibeke Haaning.

Med udsigten til en voldsom vækst i antallet af ældre over 80 år og et tilsvarende fald i antallet af varme hænder er budskabet, at man skal gå sammen.Det danske velfærdssamfund er i høj grad blevet bygget op af en mangfoldighed af aktører. Først af et stærkt civilsamfund, der i sin tid så samfundets store udfordringer og tog ansvar. Siden er det sammen med en stærk offentlig sektor blevet udviklet til det, vi kender i dag, men historisk har hverken staten, civilsamfundet eller markedet opnået patent på at levere velfærd til danskerne.

Og det er det, som de 11 organisationer nu rækker hånden frem til – De ønsker samarbejde, udvikling og synergi mellem mangfoldighederne fremfor modstand og afvikling, som de udtrykker det.

En national samarbejdsaftale på tværs

Målet med at samle de 11 aktører har for KA Pleje været, at sikre borgernes medbestemmelse og bidrage til at udvikle et godt samarbejde mellem offentlige og private aktører.

”Vi er i gang med at udarbejde en række forslag og gode ideer til, hvordan vi kan nå disse mål. Tanken er, at forslag og ideer til at styrke borgernes selvbestemmelse skal præsenteres for partiformændene fra de borgerlige partier,” siger Vibeke Haaning.

De 11 organisationer foreslår en national samarbejdsaftale mellem regeringen, kommunerne, regionerne, de private og de selvejende om de fælles spilleregler på velfærdsområdet. 

Målet er at få sat ord på betydningen af kvalitet, og hvordan vi taler om den, på betydningen af gennemsigtighed i økonomien, så vi undgår mistillid. Det handler om dialog, og hvordan den fastholdes og om vigtigheden af at have mennesket i centrum, og hvordan det sker. De omtalte 12 organisationer er:Landsorganisationen Danske Daginstitutioner, Dansk Sundhed og Velfærd, Dansk Industri,  KA Pleje, Daginstitutionernes Lands-Organisation, Foreningen af Kristne Friskoler, Selveje Danmark,  Danmarks Private Skoler,  Dansk Erhverv, Kristelig Handicapforening, Sundhed Danmark, Handicapbranchen Danmark

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply