Skip to main content

Et flertal uden om regeringen anerkender, at kommunerne har et problem med at fastsætte priser korrekt på ældreområdet. Det fremgår af en beretning fra Folketingets Social- og Ældreudvalg, som blev behandlet og tiltrådt i denne uge.

Flertallet, som består af de borgerlige partier plus Det Radikale Venstre, giver nu KL og kommunerne en sidste chance for ikke at blive underlagt en uvildig kontrolenhed under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som løbende skal kigge kommunernes betalinger til private leverandører af ældrepleje efter i sømmene.

 

Vil undgå bureaukrati

Det huer bestemt ikke Social- og Ældreminister Astrid Krag, at regeringen presses på denne måde, det fremgår af et skriftligt svar til Altinget, hvor hun henviser til KL`s arbejde med at udarbejde en ny vejledning til kommunerne.

“Regeringen kan ikke bakke op om et kontrolorgan, som vil skabe mere bureaukrati, for mere bureaukrati er det sidste, ældreområdet har brug for,” skriver hun.

Men mere bureaukrati er måske netop det, man har opnået indtil nu, for hvis leverandørerne ikke kan blive enige med kommunerne om prissætningen, har vi de sidste år set flere eksempler på, at man er endt i retten og det er dyrt både for kommunerne og for samfundet.

 

Afventer ny vejledning fra KL

Flertallet bag beretningen noterer sig, at der på nuværende tidspunkt ikke er opbakning til selve forslaget om en kontrolenhed og afventer derfor det arbejde, der er iværksat i KL. Her har man blandt andet teamet op med Deloitte, for at kunne udvikle både en ny vejledning og en skabelon som kommunerne kan beregne deres afregningspriser ud fra.

Det skal her bemærkes, at det ikke er alle kommuner, hvor det har været umuligt med at beregne priserne ”rigtigt” ud fra den eksisterende vejledning. Således så vi i januar, hvorledes Sorø Kommune havde anvendt den i en dialog med arbejdsgiverforeningen KA Pleje

 

Absolut sidste chance for kommunerne

Men hvilken betydning har beretningen så?”Nu har kommunerne fået absolut sidste chance for at bevise, at de kan lykkedes med at lave prisberegningerne rigtigt, siger politisk ordfører for Konservative, Mette Abildgaard, til OPS-Indsigt, da vi henvender os.

Mette Abildgaard har stået i spidsen for beslutningsforslaget om en kontrolenhed og er ikke et øjeblik i tvivl om, at beretningen skal ses som en sidste chance for kommunerne til at komme op med et nyt sæt værktøjer, som er tilstrækkelige ift. at sikre fair og gennemsigtig beregning af priser på kommunale ydelser. Sker det ikke forpligter et flertal regeringen at følge op på problemstillingen og genbesøge forslaget om en kontrolenhed, hvis det viser sig, at man fortsat kan identificere ukorrekte afregningspriser, står der i beretningen.

Det betyder, at selvom Folketinget ikke nu og her beslutter sig for en kontrolenhed, så er forslaget ikke taget af bordet og hvad der er lige så interessant. Både KL og regeringen er skubbet ind i et hjørne, hvor det for dem begge bliver væsentligt, at kommunerne kan anvende den nye vejledning med tilhørende skabelon.

Hvornår den så er ude i kommunerne er ikke helt tydeligt. Det forlyder fra KL, at den er forsinket og kan forventes her engang i foråret.

Et postnummer-lotteri

Men hvor slemt ser det egentligt ud med kommunernes beregning af priser?

OPS-Indsigt har tidligere skrevet om den massive variation, der er på timepriser mellem kommunerne for samme ydelse, selv mellem sammenlignelige kommuner. Det drejer sig ofte mellem flere hundrede kroner i timen.

Ifølge partierne bag forslaget om en kontrolenhed har de private således helt dokumenteret i årevis konkurreret på ulige vilkår med de kommunale leverandører, fordi kommunerne ikke har styr på egne prissætninger.

Det presser den generelle kvalitet af ældreplejen og reelt også borgernes ret til frit at vælge mellem de forskellige leverandører, understreger Mette Abildgaard.

”Det er helt afgørende, at der bliver ført tilsyn med prissætningen og indført reelle klagemuligheder for virksomhederne, fordi det er hele fundamentet for, at de ældre har et frit valg,” siger hun til Altinget og tilføjer:

”Vi kan se, at der er ekstremt store udsving i taksterne kommunerne imellem. Det tror vi simpelthen ikke på, at der er fagligt belæg for. Det er dybt urimeligt, at der ikke er en uvildig klageinstans.”

Også Venstres ældreordfører, Jane Heitmann, hæfter sig ved de store forskelle i kommunernes prisberegninger.

”Det er et kæmpe problem, at det er et postnummer-lotteri, hvor der ikke er ens afregningsmodeller. Det er meget svært at drive virksomhed, når man ikke ved, hvad der ligger til grund for den pris, som kommunen fastsætter,” siger Jane Heitmann.

Hos Dansk Erhverv har man flere gange påpeget behovet for øget kontrol med kommunernes prissætninger.

”Kontrolorganet kan gå ind og pege på de områder, hvor kommunerne ikke får alle deres omkostningerne regnet med. Enheden skal have ekspertise til at sætte ind over for kommuner, der afregner for lavt for ydelserne,” siger Morten Jung, markedschef for oplevelse og velfærd hos Dansk Erhverv.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply