Skip to main content

Med et eneste træk har Fonden Incita sikret sig en topplacering som VISO-leverandør i forhold til rådgivning og udredning af mennesker med autisme. Fusionen med Fonden Center for Autisme (CfA) har samtidig givet Incita et helt nyt forretningsområde, der tilmed kan medføre, at Incita øger omsætningen med over 50 pct., svarende til en vækst i omsætningen på mindst 25 millioner kroner, når man iagttager de seneste års regnskaber for Center for Autisme.Fusionen er interessant af flere årsager. Blandt andet ser vi her en kapitalstærk selvejende erhvervsdrivende fond som Incita, der via en fusion overtager en delvis konkurrent, samtidig fusionerer sig helt ind i toppen af et helt nyt markedsområde.

Center for Autisme er nemlig ikke en hvilken som helst virksomhed inden for autismefeltet. Den var den første virksomhed i Danmark, der begyndte at udrede mennesker med autisme tilbage i 1994. Siden har virksomheden genereret et fagligt brand og viden om autisme, som har gjort CfA til en af de mest anvendte leverandører hos Den Nationale Videns- og Specialist- og Rådgivningsorganisation VISO under Socialstyrelsen, der blandt andet formidler rådgivning til kommunerne på det specialiserede socialområder, herunder diagnostisk udredning på autismeområdet. 

Senest har Center for Autisme vundet et udbud på en af VISO`s rammeaftaler for udredning og rådgivning af mennesker med autisme. Her kom Center for Autisme ind på en delt førsteplads i forhold til vurderingen af kvalitet og i top tre hvad angår kompetencer og erfaring. Det fremgår af et evalueringsdokument fra udbuddet.

Her står der blandt andet: ”Tilbudsgiver demonstrerer på bedst mulig vis deres konkrete faglighed og praksis på det sociale område og giver eksempler på omfang og typer af opgaver,…. Det tillægges positiv vægt, at tilbudsgiver overbevisende beskriver, hvordan de i deres socialfaglige praksis leverer ydelser direkte til målgruppen, samt til en bred vifte af forskellige modtagere.”

Fusionen mellem Incita og CfA er derfor ikke en hvilken som helst fusion.

 

Fusionen konsoliderer og styrker markedsposition

Bevidstheden om Incitas nye placering på det specialiserede socialområde stråler da også ud af den pressemeddelelse, der kom i denne uge, hvor det fremgik, at de to fonde fusionerede. Her skriver man blandt andet:

”For Incita er fusionen et stærkt strategisk skridt fremad mod en styrkelse af fonden. Fusionen med Center for Autisme konsoliderer og styrker Incitas markedspositioner, ligesom fusionen giver adgang til et nyt specialiseret forretningsområde indenfor autisme.” 

Den sidste del af meddelelsen er der helt sikkert andre virksomheder på det specialiserede socialområde, som godt kunne have tænkt sig at meddele omverdenen.

Man skal nemlig i den sammenhæng tænke på, at antallet af voksne, der får stillet en psykiatrisk diagnose, er steget med 30 pct. de seneste år. Det fremgår af en analyse fra Socialstyrelsen. Her kan blandt andet læse, at der hvor stigningen er størst er inden for autisme og ADHD/ADD, netop det diagnosefelt som Center for Autisme har været specialist inden for siden 1994.

Incita har dermed ikke blot konsolideret sin position som markedsaktør inden for beskæftigelsesindsatsen i forhold til udsatte grupper, hvor Incita oprindelig kommer fra og hvor Center for Autisme også har specialiseret sig. 

Nej, Incita har bragt sig helt frem i feltet og tæt på de store offentlige leverandører af autismespecifikke ydelser, som Region Midtjylland og Region Syddanmark og så ikke mindst i forhold til den store konkurrent Sputnik A/S fra københavnsområdet. Det fremgår også af evalueringsdokumentet fra det seneste udbud på området.

De kommercielle fusionerer meget oftere

Ser man på hyppigheden af fusioner, så er fusionen mellem CfA og Incita også interessant. Det seneste år har der nemlig ifølge CVR-registeret kun været to fusionerer af erhvervsdrivende fonde, der leverer velfærdsydelser, heraf er CfA den ene. 

Fusioner og opkøb anvendes i langt større grad af de mere kommercielle velfærdsvirksomheder, det fremgår både af CVR-registeret, men også af en analyse fra Altinget i foråret 2021.

Her viste analysen, at hjælp til udsatte og handicappede i stigende grad er blevet big business, hvilket afspejler sig i at en række større private danske velfærdsvirksomheder er blevet fusionerede ind eller overtaget af nationale og internationale kapitalvirksomheder.

På ældreområdet har vi set, hvorledes den nordjyske hjemmeplejevirksomhed Blæksprutten ApS er blevet en del af DUOS-koncernen, som har den tidligere Falck direktør Allan Søgaard Larsen i spidsen. Tilbage i 2017 så vi, hvorledes Team-Olivia opkøbte de meget omtalte behandlingssteder Søbæk på det specialiserede socialområde.

I begge tilfælde har der været tale om kommercielle virksomheder overtaget af andre kommercielle virksomheder, men vi har også oplevet kommercielle investorer overtage non-for-profit virksomheder og sluse dem ind i deres koncernstruktur.

Det har vi blandt andet set, da Altidens moderselskab, det svenske Ambea opkøbte EKKO-Fonden og etablerede Altiden-EKKO, ligesom OPS-Indsigt tidligere har skrevet om, hvordan to succesfulde danske velfærdsiværksættere opkøbe den selvejende hjerneskadespecialist og VISO-leverandør BOMI i Roskilde.

De her fusioner og opkøb ses af flere i branchen som en del af en mere generel udvikling og et udtryk for en konsolidering af markedet, som er drevet af, at der kan være stordriftsfordele, både når det kommer til dele af driften, men også i forhold til de faglige kompetencer.

Incita fortsat en mindre spiller

Man skal her iagttage, at selvom tendensen er, at de store bliver større ved fusioner og opkøb på velfærdsområdet, så er Incita som selvejende fornd fortsat en mindre spiller rent omsætningsmæssigt. Det viser Altingets opgørelse fra 2021. 

Her viste mediets kortlægning, at alene de tre største virksomheder på området – DUOS, Altiden Omsorg og Olivia Danmark – fakturerede kommunerne for over 1,5 milliarder kroner i 2019. Det betyder, at Incita med fusionen lige springer op i nærheden af top ti blandt velfærdsleverandører til det offentlige, når man ser på omsætning. Her ligger omsætningen nemlig på ca. 76. millioner kroner for en top-11 placering ifølge Altingets opgørelse, eller ca. den omsætning man må forvente at Incita får efter fusionen med CfA baseret på de seneste års regnskaber.

Der er altså endnu et stykke vej for en selvejende non-for-profit virksomhed som Incita, hvis den skal helt op og skubbe til de kommercielle velfærdsvirksomheder. Her ligger omsætningen nemlig omkring de 300 om året, men fusionen med Center for Autisme kan muligvis være en inspiration for andre mellemstore selvejende fonde og give dem mod på at gå fusionens vej for at sikre og konsolidere sig på markedet. Og ikke kun gøre det fordi økonomien er vanskelig. Det mener i alt fald en af partnerne fra den seneste fusion.

”Fusionen har naturligvis krævet en del planlægning, ikke mindst har det været krævende at finde den rigtige partner, men herefter har de fælles forberedelser til fusion, hvor vi har holdt flere møder med Erhvervsstyrelsen, været mindre krævende end, hvad vi blev sat i udsigt,” siger bestyrelsesformand for Center for Autisme Steen Houmark. 

Det er ifølge ham ikke en proces man lige går til. Han kan dog godt se det som en konsolideringsmulighed for mellemstore selvejende fondsvirksomheder, hvor en økonomisk svagere ikke-kommerciel går sammen med en mere robust, på et velfærdsmarked, der i øget grad tegnes af store aktører med tilsvarende store krav fra offentlige myndigheder.

Det er vanskeligt at fusionere selveje

Man skal dog være opmærksom på, om de fusionerende fondes formål er forenelige Det skal man kunne argumenterer for oplyser Erhvervsstyrelsen.

Hos SelvejeDanmark peger branchedirektør Jon Krog også på, at det ikke er helt så lige til at fusionerer på det selvejende område. Han peger særligt på to opmærksomhedspunkter ift fusionering. For det første så handler det om, at argumentationen for fusionen skal være på plads i forhold til den rette styrelse. Dernæst peger han på, at det går helt sikkert lettere, når det drejer sig om to erhvervsdrivende fonde placeret under erhvervsstyrelsen.

”Jeg tænker det er langt vanskeligere, at få to almindelige fonde under civilstyrelsen fusioneret end to erhvervsdrivende under Erhvervsstyrelsen, for hos Civilstyrelsen har praksis indtil nu været, at man som fond nærmest har skullet stå over en økonomisk afgrund, for at det kunne lade sig gøre,” siger Jon Krog.

Så han tror ikke, at der umiddelbart vil komme mange flere fusioner i kølvandet på Incita og CfA, hvor fondene ligesom gør det ud fra en konsoliderings betragtning med henblik på at styrke deres position på markedet.OBS-Citattjek – hvis analyse er ok

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply