Skip to main content

Igennem de seneste ti år har mange efterspurgt en OPS-enhed, forskere har endda skrevet hele afsnit i bøger og artikler om andre landes OPS-Enheder med slet skjult kritik af, at Danmark haltede bagud. 

Nu er den her så og spørger man i erhvervsorganisationerne, så har man svært ved at få armene ned, for der er arbejdet længe for at nå hertil.

CO-PI er forkortelsen for det mundrette navn – Center for Offentlig Privat Innovation. Fredag blev centeret officielt skudt i gang helt symbolsk efter små ni måneders ventetid i nogle lokaler, hvor lyspærer hang ned fra loftet uden skærme, næsten som var man i Edisons Menlo Park Lab for 140 år siden.

Den stærke og ufiltrerede belysning af ministeren ved åbningstalen var ikke bevidst, forklarede en medarbejder. Håndværkerne var ganske enkelt ikke blevet færdige til åbningen og holdt lige en pause medens centeret blev indviet.

”Vi er ofte i en tilstand, hvor vi i debatten kæmper for rødt eller blåt, land eller by, offentlig eller privat, her skærer vi samtalen alt for skarpt op. Jeg elsker tanken om et stærkt velfærdssamfund, men jeg ved også, at det er samspillet med vores mange virksomheder, der giver os vores samfund,” sagde Erhvervsminister Simon Kollerup i sin åbningstale og satte dermed ord på nødvendigheden af, at samfundets parter mødes og arbejder sammen. 

Manglen på hænder og ny teknologi

Det nye center er et resultat af økonomiaftalen mellem regeringen, KL og Danske Regioner sidste år, hvor alle tre parter bidrager økonomisk til centeret og det skal nok få travlt.

Centeret skal nemlig bidrage til øget kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor ved at få markedet (Den private sektor) til at hjælpe med nye løsninger til samfundets velfærd, vækst og velstand. ”Og det får vi brug for, hvis vi ser frem mod 2030 kommer vi til at mangle mellem 15.000 – 20.000 par hænder på social- og sundhedsområdet,” påpegede Claus Ørum Mogensen, der er kontorchef i KL i hans åbningstale.

De over 15.000 manglende varme hænder skal ses i perspektiv af, at vi ifølge Danmarks Statistik kommer til at stå med over 150.000 flere ældre over 80 år om otte år og her ved vi, at ca. 16 % vil efterspørge en plejehjemsplads, hvis kommunerne fastholder de nuværende visitationskriterier. Hertil komme udfordringerne ved at skaffe hjemmesygeplejersker og i den sammenhæng fandt Claus Ørum Mogensen det ikke usandsynligt, at vi inden 2030 ville se skærmbesøg som en helt naturlig del af i hjemmesygeplejen.

Hånden på kogepladen

Næstformanden i Danske Regioner var heller ikke i tvivl om hvor skoen trykkede og, hvad vi har i vente. ”Vi er parat til at sætte hånden på kogepladen,” sagde hun med henvisning til, at Danske Regioner ønsker at investere i udvikling af sundhedsvæsnet.

“Vi vil gerne sætte fokus på at omsætte ideer til virkelighed, for det er virksomhederne, som udvikler mange af de nye teknologier, vi har brug for, når vi skal løse store udfordringer som mangel på medarbejdere i vores velfærdssystem og klimaaftryk i byggeri. Derfor ser vi det som et centralt behov at styrke samarbejdet med det private erhvervsliv, og her spiller CO-PI en vigtig rolle,” sagde hun.

Hun pegede desuden på nødvendigheden af at få de helt rigtige instrumenter i spil mellem det offentlige og private, så man i fællesskab kan sikre de bedste løsninger til gavn for patienter, personale og samfundet. ”Helt konkret drejer det sig om at udvikle nogle samarbejds- og finansieringsmodeller, som vi sammen kan stå på,” sagde hun.

En fødselshjælper

Men hvad tænker man CO-PI skal være for en OPS-Enhed? 

Det kom Katrine Robsøe, der er Erhvervsordfører for Det Radikale Venstre ind på.

”Man kan så meget innovativt i det offentlige-private samarbejde, men ofte er det sådan, at for at få det fulde potentiale skal man have en fødselshjælper og det er her CO-Pi kommer ind,” sagde hun.

Hun pegede dermed lige ned i, at CO-PI med små 20 millioner i årlig bevilling ikke bliver den OPS-Enhed, der skal ud og løfte store infrastrukturopgaver, således som man fx har set det i Canada, hvor man på føderalt niveau har styret og sat opgaver i gang til milliarder.

CO-PI skal som fødselshjælper fokusere på tre afgrænsede indsatsområder: Teknologi til understøttelse af velfærd; klima, grøn omstilling og miljøforbedrende tiltag samt bæredygtigt byggeri.

Vi har løst det der var lettest

Det er med andre ord de store samfundsudfordringer, som både den offentlige og private sektor står overfor, CO-PI skal tage fat i.

Direktøren for CO-Pi, Pia Gjellerup, tog i hendes tale udgangspunkt i Sigge Winther Nielsens`s bog Entreprenørstaten, hvor en af hans pointer er, at vi har taget de løsninger der var lettest at få fat i og nu står vi overfor de større typer af problemer, som også vil kræve mere komplekse løsninger. ”Det er ikke nok at vi kører længere på literen, vi skal nemlig også finde nye og bedre veje,” sagde Pia Gjellerup og fortsatte.

”Hvis man skal finde nye veje og våger sig ud i et terræn, man ikke kender, så er der et godt alperåd, der siger; ”gå aldrig alene”- og det præcis det vi har gang i her. Parterne bag CO-PI tager derfor i dag en risiko ved at træde ud på nye veje sammen – uden at tage risiko får vi ikke afprøvet noget,” sagde hun og takkede alle parterne bag CO-PI.

Et match made in heaven

Set med Pia Gjellerups øjne handler det om at smøge ærmerne op og komme til arbejdet samme, for vi har en af de mest omstillingsparate og idérige private sektorer og det kombineret med en af verdens dygtigste og største offentlige sektorer, ”er det et match made in heaven, vi skal bare se himlen og turde række efter den,” lyder der fra direktøren i et opslag på CO-PI´s hjemmeside.

Centeret vil især introducere en ny, konkret metode til at få markedet til at udvikle innovative løsninger med inspiration fra Norge. Hensigten er, at det offentlige øger skala og innovationshøjde, så den offentlige sektors indkøbsmuskel i samspil med den private sektor kan hjælpe med at finde nye løsninger på de nævnte og fremtidige samfundsudfordringer.

CO-PI ledes af en bestyrelse sammensat efter den danske model med repræsentanter fra både stat, kommuner, regioner, erhvervsorganisationer og fagbevægelse.

OPS-Indsigt har i forhold til sidstnævnte forsøgt at få en kommentar fra bestyrelsesmedlem Ejner K Holst, der er næstformand i Fagbevægelsernes Hovedorganisation (FH) og bestyrelsesmedlem i CO-PI, da han ikke var til stede. Det er desværre ikke lykkedes, da han havde travlt, men vil vende tilbage i næste uge.

Leave a Reply