Skip to main content

I KL vil man helst ikke have en kontrolenhed under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der kan gå i kødet på kommunernes prisberegninger på ældreområdet, derfor arbejder man intenst på at udvikle en ny vejledning, der skal forbedre kommunernes evne til at beregne transparente og retvisende priser. Hos flere arbejdsgiverorganisationer stiller man sig kritisk overfor værdien af en endnu vejledning og agiterer for en kontrolenhed. ”Glas bliver jo ikke mere gennemsigtigt af, at man lægger det oven på hinanden,” lyder kritikken af udsigten til en ny vejledning.

Sådan har fronterne været trukket op et stykke tid, men i denne uge spillede en sjællandsk kommune så ind med en model for prisberegning, der kan bruges både af KL og af de kritiske erhvervsorganisationer i jagten på, hver deres måde at sikre transparente priser, men hvad er lige op og ned i denne sag?

Takker Sorø Kommune

I onsdags erkendte Sorø Kommune, at man havde afregnet de private leverandører af frit-valg på baggrund af et forkert grundlag. Sagen fik stor opmærksomhed på de sociale medier, blandt andet lagde Dansk Industri en lille video ud på LinkedIn, hvor man takkede kommunen og pegede på, at ligebehandling er en forudsætning for de ældres frie valg.

OPS-Indsigt skrev i den sammenhæng, hvorledes Sorø Kommune greb det anderledes an og sammen med arbejdsgiverorganisationen KA Pleje tilsyneladende har udviklet en model, som begge parter er tilfredse med.

Men det var ikke Kun Dansk Industri, der var ude og takke den sjællandske kommune. På Twitter kunne man også følge med i, hvordan KA Pleje takkede kommunen med flere opslag. Blandt dem et opslag fra Rene Nord, der er politisk chefkonsulent KA Pleje, hvor han påpeger, at Sorø Kommuner går foran.

Hos Dansk Erhverv gav Sorø-sagen dog anledning til undren.”Jeg finder det bemærkelsesværdigt, at når Sorø Kommune kan finde ud af at bruge den eksisterende vejledning og nå frem til retvisende priser, hvorfor er det så svært for de andre 97 kommuner og KL, at gøre det samme?” spørger Morten Jung, der er markedschef i Dansk Erhverv, da OPS-Indsigt henvender sig.

Beviser det behovet eller giver det mere bureaukrati?

Sagen fra Sorø Kommune er unik, fordi vi længe har haft en konfrontatorisk situation, mellem en række kommuner og KA Pleje. Organisationen har i runde tal stævnet kommunerne for et samlet beløb på op mod 100 millioner kroner i for lidt betaling.  Her er sagen mod Brønderslev Kommune den mest kendte, idet den nu ligger i Højesteret, hvor der forventes at falde en afgørelse i oktober 2022.

Hos Dansk Erhverv mener man, at sagen fra Sorø viser, at der er behov for en kontrolenhed af kommunernes prisberegninger, og en Højesteretsdom ude i en fjern fremtid ikke vil ændre meget på kommunernes måder at beregne priser på.

”Det er ikke kun i Brønderslev, at det er svært at regne priserne ud. Ser vi ud over kommunerne, er der rigtig mange sager, hvor beregning af kommunernes afregningspriser er til diskussion, derfor synes jeg, at sagen fra Sorø Kommune er beviset for, at vi ikke har brug for en ny vejledning – for det fungerer, når man vil. Det vi har brug for, er en kontrolenhed under konkurrence- og forbrugerstyrelsen, der kan bistå kommunerne i beregningen af priserne ud fra den vejledning der allerede ligger,” siger Morten Jung.

Det er KL uenig i. Her vil man være ked af at få en kontrolenhed, da man mener, det bare vil give mere bureaukrati. Vi skal nemlig tænke på, at selv om en kontrolenhed kun koste 5 millioner kroner at oprette og drive, så er der jo også en udgift i den anden ende ude hos kommunerne, hvis man først sætter sådan et apparat på skinner, der kan stiller krav og spørgsmål, lyder det fra KL, da OPS-Indsigt henvender sig.

Rammer lige ned i en folketingsbehandling

Sagen fra Sorø Kommune rammer desuden lige ned i en situation, hvor folketinget lige nu udvalgsbehandler et forslag fra blandt andet Det Konservative Folkeparti om at oprette en kontrolenhed i forhold til kommunernes måde at beregne priser på.

Det beslutningsforslag er på mange måder skudt til hjørnet, fordi man ikke har kunnet finde pengene til en sådan enhed og fordi Det Radikale Venstre lige vil afvente resultatet af, at KL skal udarbejde en ny vejledning til kommunerne i hvordan man udregner priserne rigtigt.

Det rejser to spørgsmål, nemlig om Sorø Kommune har overhalet KL inden om og hvorvidt KL vil invitere Sorø Kommune ind i det videre arbejde, al den stund at kommunen tilsyneladende har fundet en model, der kan accepteres af KA Pleje?

KL sat i spidsen for ny vejledning og tjekliste

KL bekræfter overfor OPS-Indsigt, at man er godt i gang med at udarbejde en ny vejledning og en tjekliste for kommunerne i forhold til kommunernes udregninger af takster og priser på ældreområdet.

”Der er rigtig god energi i det arbejde, vi er i gang med,” siger Løkke Noermark Fabricius, som er specialkonsulent i KL`s økonomisk politiske center til OPS-Indsigt.

Den model som KL er ved at udarbejde, sker i samarbejde med Deloitte, samt med input og sparring fra erhvervsorganisationerne Dansk Erhverv, Dansk Industri, Selveje Danmark og 8 kommuner.

Sigtet er, at man kan nå frem til en model, der er 100% transparent i sine beregninger for alle parter, så man får ro på området. 

Foruden vejledning og tjekliste, der i sig selv burde være nok, ligger det også i planen, at Deloitte laver et ekstra tilkøbsprodukt til kommunerne i form af en beregningsskabelon, som kan tilkøbes og tilpasses de enkelte kommuner. Dette set ud fra en betragtning om, at kommuner ikke er en ensartet størrelse og kan have forskellige behov, oplyser KL.

Man lægger sig altså i selen for, at denne gang skal vejledningen virke, så man ikke får en kontrolenhed.

KL er ved at tage kontakt til Sorø

Dansk Industri bekræfter, at man er inddraget og at arbejdet med den nye vejledning og godt i gang.

”Vi har ganske rigtigt en proces kørende med KL, som har Deloitte ind over med henblik på, at vi får lavet en ny vejledning til kommunerne, som skal pilottestes her i begyndelsen af 2022. I den sammenhæng er det nok en god ide at tage en kommune, der har styr på det og det kunne jo være Sorø, efter det de nu har sendt ud,” siger branchedirektør Jakob Scharff til OPS-Indsigt.Men hvordan står det til med, at KL kontakter Sorø Kommune?”Vi er ved at tage kontakt med Sorø Kommune, for at høre, hvordan deres model ser ud, for vi vil naturligvis have alle de input vi kan få,” siger Løkke Noermark Fabricius til OPS-Indsigt.

Hos Dansk Erhverv, der også er inddraget i udviklingen af den ny og opdaterede vejledning, er man knapt så positiv overfor arbejdet.

”Vi stiller altid op, når vi bliver inviteret, men det betyder ikke, at vi synes det er det rigtige at udvikle en vejledning til vejledningen – Glas bliver jo ligesom ikke mere gennemsigtig af, at man lægger det oven på hinanden, siger markedschef Morten Jung til OPS-Indsigt.

KA Pleje holdt uden for

Men hvad tænker man hos arbejdsgiverorganisationen KA Pleje?

”Det er os, der har ført de her sager og det er os der har skabt fokus på det felt og endelig er det vores indsats, der er skyld i at der er fundet en løsning i Sorø, så det er uforståeligt, at KL ikke har inviteret os ind til bordet,” siger administrerende direktør, Karsten Høgild til OPS-Indsigt

Han finder det bemærkelsesværdigt, at den enorme viden som KA Pleje sidder inde med i kraft af, at de har rejst alle de her sager med et samlet krav på omkring 100 millioner kroner ikke kommer i spil, når KL skal udvikle en ny vejledning.

Kræver at kommunerne konterer rigtigt

Han ligger i øvrigt på linje med Morten Jung fra Dansk Erhverv, idet han mener, at en vejledning i sig selv gør ikke meget, hvis ikke kommunerne fremlægger deres beregninger, ”så vi kan have en dialog om det, men når de så som i Brønderslev, ikke fremlægger deres beregninger, så kommer vi bare ingen veje,” siger han.

Kasten Høgild peger desuden på, at uanset om kommunerne anvender den ene eller den anden vejledning eller Sorø-modellen, så kræver det i udgangspunktet, at kommunerne konterer deres omkostninger rigtigt. ”Gør de ikke det, får man jo ikke alle udgifterne med og det kan vi som organisation ikke på nogen måder kontrollere,” siger Karsten Høgild.

Det er her, vi har behov for en ekstern kontrolenhed, som den der for øjeblikket behandles i Folketinget, mener han.

Et Excel-ark kan være et skridt på vejen mod en kontrolenhed

Men hvad forventer Dansk Industri, som stiller sig positiv over for arbejdet med en ny vejledning, at få ud af projektsamarbejdet med KL?

”Det vi drømmer om, er en løsning, hvor vi i sidste ende står med et Excel-ark, der angiver alle de omkostningskategorier, som er forbundet med at drive en hjemmepleje, som regnedrengene i den enkelte kommune efterfølgende kan udfylde med kommunens egne tal. Herefter har vi så et fælles transparent grundlag for dialog omkring prisen,” siger Jakob Scharff og tilføjer,

”Det er jo i princippet også sådan et ark, som en eventuel kontrolenhed under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil skulle sidde med.”

Jakob Scharffs udtalelse antyder noget helt centralt, man vil nemlig næppe i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kunne udarbejde en retvisende excel-mode til beregning af priser. Ikke fordi man ikke har kompetencerne, men den helt konkrete viden og fingerspidserfaring fra den kommunale sektor er ikke til stede. 

Men med KL som projekttovholder på en ny og mere operationel vejledning indeholdende en skabelon for beregning af timepriser er der større chance for at nå frem til et brugbart resultat, som så altid kan overføres til en kontrolenhed under styrelsen, skulle man politisk beslutte sig for det.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply