Skip to main content

Kolding Kommune har hyret det private plejefirma Care Link til permanent at udføre hjælp og pleje til delvist lammet kvinde i et hjem, det skriver fagbladet FOA.

Det betyder, at de kommunale medarbejdere i hjemmeplejen i Kolding Kommune ikke skal tilbage til et privat hjem, hvor der er videoovervågning. Det var der ellers udsigt til efter at arbejdsretten i efteråret 2021 afsagde en dom, hvor FOA fik besked på, at forbundet skulle anerkende, at den arbejdsvægring medarbejderne havde iværksat ift det pågældende hjem var overenskomststridig.

På den led kan man sige, at de kommunale medarbejder opnåede det de ville via deres overenskomststridige arbejdsvægring, selvom deres forbund tabte i arbejdsretten.

Situationen var nemlig den, at de kommunale medarbejdere tilbage i april havde meddelt kommunen, at de nægtede at udfører arbejde i det pågældende hjem. Herefter fik kommunen en privat plejevirksomhed til at overtage opgaven.

Ikke uden fortilfælde

Casen er interessant fordi det ikke er uden fortilfælde i de fleste kommuner, at medarbejdere i hjemmeplejen siger fra overfor at komme i enkelte private hjem og det er heller ikke uden fortilfælde, at borgerens frie valg løser udfordringerne, fordi borgeren skifter leverandør.

At der findes fortilfælde, bekræftes af Annette Lund der er senior- og sundhedsdirektør i Kolding Kommune. Her har man tidligere måttet lave en helt speciel og dyrere løsning oplyser hun til Jyske Vestkysten.

”Ja, det sker i få og heldigvis sjældne tilfælde. I Kolding Kommune er der lige nu cirka 2500 borgere, der modtager hjemmehjælp. Hjemmehjælperne klarer mange svære konflikter hver dag – men i få situationer går samarbejdet i hårdknude, og så er det nødvendigt både for borgerens tryghed ved hjælpen og medarbejdernes arbejdsmiljø, at vi gør noget andet,” siger hun.

Koster det tredobbelte

I den konkrete sag har det intet med det frie valg at gøre. Her er situationen tilsyneladende så fastlåst mellem kommunen og borgeren, at det har været nødvendigt at indgå en specifik aftale, der omfatter ”helt særlige situationer, som kræver en skræddersyet løsning”, mellem Kolding Kommune og det private firma Carelink, det skriver JyskeVestkysten

Det betyder, at kommunens hjemmepleje slipper for at arbejde under overvågning, men det koster til gengæld 2,3 millioner kroner om året mod godt 780.000 kroner, hvis de kommunale medarbejdere havde taget opgaven under normale vilkår.Men sagen er ikke normal og illustrere på mange måder, hvor dyrt det kan blive, hvis samarbejdet mellem borger og kommune først går i hårdknude.

Når det bliver så meget dyrere i privat regi, handler det om, at kommunen har villet sikre, at alle besøg hos borgeren skete til præcis aftalt tid og varighed og der undgå borgeren og dennes mands vedholdende klager over mangel på samme. Det betyder at det faste team hos den private virksomhed ikke må have andre opgaver hos andre borgere i ventetiden mellem de otte besøg, som kvinden er visiteret til i døgnet. I stedet må de slå tiden ihjel med at gå en tur, shoppe i brugsen eller vente i deres biler, skriver JydskeVestkysten.

”Jeg vil ikke finde mig i, at vi spilder skatteborgernes penge på den måde. Og jeg synes ikke, at det er urimeligt, at en borger skal tåle en forsinkelse på 10 minutter. Ellers bliver det i hvert fald meget dyrt at drive hjemmehjælp,” siger Villy Søvndal (SF) som er nyvalgt til det politiske udvalg og han rejser dermed et centralt spørgsmål i forhold til, hvad en borger med rimelighed kan kræve.

Vigtigt med ro blandt de kommunale medarbejdere

Sagen er efterfølgende drøftet i det politiske fagudvalg og her er meldingen, at man beholder ordningen et års tid, så man får ro på sagen og samarbejdet.

”Vi har haft en grundig drøftelse af hele sagen, og der er opbakning til, at den aftalte løsning fortsætter i kontraktperioden med Carelink på et år. Alle har vurderet, at det var det rigtige at gøre. Men allerede på vores næste møde skal forvaltningen fremlægge forslag til, hvordan spildtiden derefter kan udnyttes,” oplyser Søren Rasmussen, der er udvalgsformand for senior- og sundhedsudvalget.

Han påpeger, at det for ham har haft stor betydning at finde en løsning, som gav ro blandt kommunens hjemmehjælpere i kølvandet af den faglige konflikt, der brød ud, da de kommunale FOA-hjemmehjælpere sidste år begyndte at nægte at arbejde i hjemmet på grund af videoovervågningen, som de følte krænkende.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply