Privat plejefirma opsiger kontrakt med kommune i protest mod afregningspriserne

Del artiklen:
Holstebro Kommune har tidligere i år foretaget en nedjustering af de visiterede minutter i ældreplejen for at spare, men det er ikke lykkedes. Nu siger en privat leverandør fra.
Holstebro Kommune har tidligere i år foretaget en nedjustering af de visiterede minutter i ældreplejen for at spare, men det er ikke lykkedes. Nu siger en privat leverandør fra. - Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Endnu en privat plejevirksomhed har opsagt sin kontrakt med begrundelse i lave priser. Denne gang sker det i Holstebro Kommune. Men her meldes hus forbi: ”Vi mener, vores priser er helt efter bogen,” lyder det, selvom den kommunale ældrepleje har et kæmpe millionunderskud. Læs hvad der er op og ned.

Af Steen Houmark, redaktør af OPS-Indsigt, steen@nb-medier.dk

Det er ikke første gang i år, at en privat plejevirksomhed opsiger sin kontrakt med en kommune. Senest så vi det i Gribskov Kommune, hvor BM-Pleje opsagde sin kontrakt, og i sommers skete det i Vejen Kommune, hvor to virksomheder også trak sig på grund af priserne.
Fænomenet er altså ikke noget, som vi kun ser enten øst eller vest for Storebælt. Det sker over hele landet, og det skaber problemer for kommunernes mulighed for at opretholde borgernes frie valg af leverandør.

I denne uge skete det så i Holstebro Kommune, plejevirksomheden Kær.dk opsagde sin kontrakt vedrørende leveringen af personlig pleje. Opsigelsen sker med virkning fra udgangen af februar 2022. 

Læs også:
Det var summen af mange ting, der fik leverandør til at sige op i Gribskov

Opsigelsen i Holstebro er en direkte konsekvens af kommunens afregningspriser på plejeområdet, der på ingen måde afspejler de reelle omkostninger, der er forbundet med at levere personlig pleje, oplyser virksomheden.

”Det er en meget stor beslutning for os at opsige kontrakten, for vi ved, at vi og vores medarbejdere gør en positiv forskel for mange borgere, men 2021 har været det suverænt værste år for os som privat leverandør i Holstebro, så vi har reelt ikke haft noget valg,” siger Dorthe Lund, der er administrerende direktør i Kær.dk til OPS-Indsigt.

Virksomheden forsvinder dog ikke ud af Holstebro Kommune, selvom den har opsagt kontrakten på pleje, fastholder den aftalen om levering af praktisk hjælp.

Direktør for social og sundhedsområdet i Holstebro Kommune, Lone Becker Kjærgaard bekræfter over for Dagbladet Holstebro, at man accepterer selskabets opsigelse af kontrakten på personlig pleje, som omfatter 180 borgere.

”Når vi har fået de sidste oplysninger fra Kær.dk, vil vi gå i dialog med borgerne og de øvrige private leverandører om, at løfte den opgave, som Kær.dk tidligere har haft,” siger hun.

Minutstyring og nedjustering af priser

Opsigelsen af plejekontrakten tager sit udspring i, at Holstebro Kommune tidligere i år foretog en kraftig nedjustering af de visiterede minutter, som Kær.dk afregnes med.

Dorthe Lund hæfter sig her ved, at når man kigger på kommunens egne budgetopfølgninger, så kan den kommunale hjemmepleje ikke selv få pengene til at slå til.

”Det betyder, at politikerne har besluttet noget, som kommunen ikke selv er i stand til at efterleve. Det er reelt kun os, der skal efterleve besparelserne. Da vores køretid og arbejde med dokumentation er den samme som før besparelserne, er vi på mange måder låst i forhold til at handle,” siger Dorthe Lund til OPS-Indsigt.

Og der kunne være noget om snakken, for af et udvalgsreferat fra social- og sundhedsudvalget den 7. december fremgår det, at kommunen har et overforbrug på ca. 30 millioner kroner på hele ældreområdet, som kommunen forventer at dække.

null

Mener at priserne er helt efter bogen

”Det er ikke overraskende, at vi kommer ud med et underskud,” siger udvalgsformand Jens Kristian Hedegaard (V) i en kommentar til Dagbladet Holstebro.

Og det kan han have ret i, for af et udvalgsreferat fra den 12. oktober fremgår det, at man dengang forventede et kæmpe underskud på 22 millioner kroner for hele ældreområdet. Heraf stammer de godt 13 millioner kroner fra hjemmeplejeområdet, fremgår det af referatet.

Men i december er underskuddet så vokset til 30 millioner kroner. Hvor stor en andel af den ekstraregning der udgøres af hjemmeplejen, er uklart, men den er helt sikkert steget fra de 13. millioner i efteråret.

Det er interessant, for det betyder, at kommunens omkostninger ved at drive hjemmeplejevirksomhed er steget betydeligt og dermed burde priserne for pleje måske være reguleret, men det fremgår ikke af de udvalgsreferater OPS-Indsigt har gennemgået.

Det skal her bemærkes, at Vestre Landsret i en sag mellem Brønderslev Kommune og Blæksprutten ApS blandt andet ud af flere ting lagde til grund for sin dom at, ”.. der heller ikke med passende mellemrum er foretaget en efterberegning for at sikre, at der ved prisfastsættelsen er taget højde for eventuelle ændringer i omkostningsniveauet,..” Står der i dommen på side 81.

En dom hvor Brønderslev Kommune tabte. Det er så spørgsmålet om der i Holstebro burde være foretaget en efterberegning i betragtning af det millionstore merforbrug i 2021.

Det mener man umiddelbart ikke i Holstebro Kommune.

”Vi mener, vores priser er helt efter bogen. De er udregnet og revisionsgodkendte. Det er det, som henholder os til,” siger Lone Becker Kjærgaard.

Læs også:
Brønderslev Kommune trækkes i Højesteret for underbetaling af leverandør

Verserende sag

Med til billedet omkring opsigelsen hører en verserende retssag mellem Kær.dk og Holstebro Kommune om timepriser, og det spiller givetvis en central rolle i forhold til den mistillid, som tilsyneladende præger samarbejdet.

Det er arbejdsgiver- og brancheforeningen KA Pleje, der fører sagen mod Holstebro Kommune på vegne af Kær.dk. Tidligere i år blev Brønderslev Kommune, som nævnt dømt i Vestre Landsret for at have underbetalt en privat pleje- og omsorgsvirksomhed i en lignende sag. Brønderslev blev her dømt til at betale plejevirksomheden Blæksprutten ApS fem millioner i erstatning.

”De to sager minder meget om hinanden, så vi har en klar forventning om, at retten når frem til, at Holstebro Kommune har underbetalt Kær.dk,” siger KA Pleje-direktør Karsten Høgild.

Han understreger, at Brønderslev og Holstebro langtfra er de eneste kommuner, hvor man kører med timepriser, der er urealistisk lave.  

Læs også:
Voldsom variation i kommunernes frit-valgs-priser

Modellen på hjemmeplejeområdet er således, hvis kommunen opererer med en godkendelsesmodel, at prisen er den samme, uanset om det er kommunen eller en privat leverandør, der skal levere. Det er kommunen, der i denne sammenhæng beregner timeprisen på baggrund af egne omkostninger.

”Man kan godt sidde med den mistanke, at nogle kommuner spekulerer i at nå frem til en lav timepris, for det giver dem to klare fordele. For det første sparer kommunerne penge. For det andet gør de det uattraktivt for private at byde ind på opgaver, og dermed risikerer vi, at den valgfrihed, som borgerne ifølge lovgivningen har krav på, sættes ud af kraft. Det er helt utilstedeligt over for kommunens egne borgere,” siger Karsten Høgild til OPS-Indsigt.

Holder en dør på klem

Kær.dk har forgæves bedt Holstebro Kommune regulere timepriserne, så de afspejler virkeligheden, ligesom virksomheden har søgt aktindsigt i beregningerne for at blive klogere på, hvordan kommunen er nået frem til timepriserne.

”Vi har orienteret kommunen om, at hvis vi skal fortsætte som leverandør af personlig pleje efter den 1. marts 2022, så forudsætter det en efterregulering på det tab, vi har haft her i 2021, samt retvisende priser fremadrettet. Det ønsker kommunen ikke, og derfor opsiger vi kontrakten på levering af personlig pleje,” siger Dorte Lund.

På den led holder Kær.dk en dør åben, og man kan på den led betragte opsigelsen af kontrakten som en protest.

Læs også:
Radikale ser positivt på uvildig kontrol af kommunernes afregningspriser