Skip to main content

De unges tænder er kommet på finansloven. De næste fire år vil unge mellem 18 og 21 år få tilbudt gratis tandpleje, hvor de frit kan vælge mellem en privat eller kommunal tandlægeordning, men i den offentlige del af tandlægeforeningen er man kritisk overfor, at tilbuddet i udgangspunktet forankres i den kommunale tandpleje.

Det fremgår af finanslovsaftalen for 2022, som regeringen netop har indgået.

”Vi havde helst set, at tilbuddet blev forankret i privat praksis. Det er her, at man har kapaciteten til at behandle de unge patienter. Kommunerne mangler både stole og tandlæger,” siger Susanne Egtoft, der er formand for de offentligt ansatte tandlæger i en pressemeddelelse.

Udvider frit-valgs-ordning

I dag får alle børn og unge tilbudt gratis tandpleje, når de bliver 16 år., træder de ind i en frit-valgs-ordning, hvor de i overgangen til voksenlivet kan vælge at blive enten i en offentlig eller vælge en privat tandlægeordning. 

Når de unge i dag fylder 18 år. overgår de til voksentandplejen og skal selv betale for at gå til tandlæge. Det er her at man udvider frit-valgs-ordningen de næste fire år, så den omfatter de unge mellem 16 – 21 år. og det er positivt mener tandlægeforeningen.

”Det er trods alt godt, at man har valgt at videreføre den såkaldte fritvalgsordning. Så har de unge valget mellem den kommunale tandpleje og privat praksis, siger formanden og påpeger, at hun ser frem til at se de nærmere detaljer omkring videreførelsen af fritvalgsordningen” siger Susanne Egtoft.

Bemærk her, at det er formanden for det offentligt ansatte tandlæger, der mener at det er godt, at man viderefører frit-valgs-ordningen.

Halvdelen af de 18-årige får ikke valgt ny tandlæge

Formanden for hele Tandlægeforeningen (private som offentlige) Susanne Kleist har fokus på tandsundhed fremadrettet og at der endelig afsættes penge til tandpleje til denne gruppe af befolkningen, hvor brugerbetaling får flere til at falde fra.

”Det er positivt, at der endelig afsættes penge til tandpleje. Brugerbetalingen i tandplejen på over 80 % gør, at nogle fravælger tandlægen. Op til halvdelen af de unge får ikke valgt en ny tandlæge, når de fylder 18 år, og det kan gå ud over deres tandsundhed,” siger Susanne Kleist, formand for Tandlægeforeningen.

Hun bakkes op af Susanne Egtoft.

”I Danmark har vi en tandpleje i verdensklasse, som vi har opbygget over mange år, og som er baseret på forebyggelse. Men tandsundheden sættes over styr, når de unge fravælger tandlægen i forbindelse med, at de forlader den gratis børne- og ungdomstandpleje,” forklarer Susanne Egtoft.

Begge formænd er dog kritiske over, at tilbuddet bliver forankret i den kommunale tandpleje blandt andet fordi de mener, at kommunerne både mangler stole og tandlæger til, at dække opgaven. 

Spørgsmålene bliver her om, hvorvidt det udvidede frie valg på det her område føre til flere offentlige udgifter til nye stole og om udvidelsen af gratisordningen fra 18 – 21 år, vil få flere unge til, at vælge privat tandlæge fordi de når længere frem i voksenlivet og overgår til brugerbetaling, når de som 21-årige træder ind i voksentandplejen.

Tandlægevælger giver ikke mening

Der er heller ikke løftede arme over, at der nu afsættes midler til en digital tandlægevælger. Den skal sikre, at man let kan vælge tandlæge ved flytning og ved overgangen fra børne- og ungdomstandplejen til voksentandplejen. Derudover muliggør tandlægevælgeren sammenligning af priser hos forskellige tandlæger, så man lettere kan vælge den billigste tandlæge.

Her påpeger Susanne Kleist, at det ikke giver mening at afsætte 9,2 mio. kr. til noget, man kan løse ved at sætte tandlægen på Sundhedskortet.

”Det giver ingen mening, at man opfinder et nyt system på tandlægeområdet. Det er som om, at politikerne glemmer, at tandlæger er en del af sundhedsvæsenet. Hvis tandlægerne kommer på Sundhedskortet på lige fod med lægerne, vil problemet være løst. Og overblikket over tandlægepriser har vi allerede på Sundhed.dk, fastslår Susanne Kleist.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply