Skip to main content

Blandt de virksomheder, der sælger produkter eller ydelser til det offentlige, eller som har muligheden for det, oplever knap 20 procent, at offentlige myndigheder i højere grad end for tre år siden hjemtager. Det viser en ny analyse fra Dansk Industri.

Der er altså tale om, at hver femte virksomhed oplever hjemtagelser fra det offentlige som et stigende problem. 

”Virksomhedernes oplevelser vidner om en trist tendens til, at man i det offentlige lukker sig om sig selv og vælger samarbejdet fra – og det sker ofte på baggrund af forhastede og kortsigtede beslutninger, hvor man ikke overvejer, hvilke konsekvenser det får for kvaliteten og dermed den service, man leverer til borgerne,” siger Jakob Scharff, Branchedirektør i Dansk Industri.

Pris fylder meget i kommunale udbud

Han opfordrer til at kommunerne dropper det snævre fokus på laveste pris

Rundspørgen hos virksomhederne giver samtidig et indblik i de forhold, der kan afholde virksomhederne fra at byde ind på at løse de opgaver, som rent faktisk bliver udbudt. Ifølge de virksomheder, der potentielt kunne blive leverandører til det offentlige, er det bl.a. ordregivernes snævre fokus på laveste pris, der afholder dem fra at deltage i udbuddene. Cirka 20 procent har den oplevelse ifølge undersøgelsen.

Senest har vi her på OPS-Indsigt skrevet om Hillerød Kommune, hvor udbuddet af hjemmeplejeydelser fejlede med det resultat at ingen leverandører gav tilbud og præcis i det udbud havde man hævet vægtningen af pris

Lav pris og dårlig kvalitet hænger sammen

Der skal for Jakob Scharff at se et større fokus på kvalitet i udbuddene.

”Tingene hænger sammen. Når kommunerne hjemtager opgaver, bliver det ofte begrundet med, at de private ikke kunne levere en ordentlig kvalitet. Men her mangler der en erkendelse af, at man som offentlig ordregiver selv definerer både kvalitetsniveau og vægtningen af tildelingskriterier, ” siger han.

Han finder det ærgerligt, at virksomheder med høj kvalitet på forhånd er udelukkede fra at bidrage, fordi deres løsninger ikke bliver efterspurgt.

Og listen over udbud med lave priser og dårlig kvalitet er lang.

I Vejle Kommune fik efter et udbud tidligere i år et nyt firma til at stå for rengøringen af halvdelen af kommunens skoler, børnehaver og plejehjem. Her lå det billigste firma lå hele fire millioner kroner under beløbet, sidst rengøringen var i udbud. Det skriver DR.

Men kvaliteten af rengøringen har ikke været lige så imponerende som prisen, for siden firmaet overtog opgaven 1. august i år, har der været problemer.

Det har været så slemt med kvaliteten i forhold til personalets toiletter, at personalet nogle steder selv har måtte træde.

”Der var nogle, der fandt nogle klude frem og gjorde det selv, for det blev simpelthen for uhumsk. Det synes jeg selvfølgelig ikke godt om, for jeg har ikke ansat de medarbejdere til at gøre rent, jeg har ansat dem til at lave undervisning for børnene,” siger skoleleder Lone Villemoes til DR.

Artiklen tegner hermed nogle af konsekvenserne af for billige tilbud, hvor fortællingen hurtigt bliver, at det bliver dårligt blot fordi det er privat, men det kan man ikke være sikker på.

Prisfokuseringen skal ses i perspektiv af at en opgørelse fra Europa-Kommissionen viser, at hele 42 pct. af de offentlige udbud i Danmark afgøres på baggrund af laveste pris alene.

Tunge udbudsprocesser

I undersøgelsen fra Dansk Industri peger over 30 % på, at omkostningerne forbundet med deltagelse i de offentlige udbud kan være så høje, at de helt afholder sig fra at udarbejde et tilbud.

Høje transaktionsomkostninger rammer især de mindre virksomheder. Analysen peger nemlig på, at en stor andel af de små- og mellemstore virksomheder pt. ikke sælger til det offentlige, selvom de har mulighed for det.

”Tunge og dyre udbudsprocesser lægger store beslag på ressourcerne hos både ordregivere og leverandører, og vi går som samfund glip af de bedste løsninger, hvis mange af de mindre virksomheder styrer uden om de offentlige udbud, fordi det simpelthen ikke kan betale sig at byde ind.,” siger jakob Scharff

Han håber på at en kommende revidering af udbudsloven vil bane vejen for større fleksibilitet i forbindelse med bl.a. ændringer og krav til dokumentation.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply