Skip to main content

I Brønderslev Kommune stiger timepriserne på hjemmeplejeydelser med 8 kroner i 2022. Det sker efter, at kommunen har genberegnet priserne, som fastsættes på baggrund af kommunens samtlige, direkte og indirekte langsigtede omkostninger ved levering af ydelserne.

Priserne er interessante, fordi Brønderslev Kommune i juli blev dømt for at have underbetalt den private pleje- og omsorgsvirksomhed Blæksprutten. Kommunen blev her dømt til at betale virksomheden fem millioner i erstatning samt sagsomkostninger. 

2020 priser justeret med en enkelt krone

Den 13. juli i år sagde Brønderslev-borgmester Mikael Klitgaard til Nordjyske, at det var magtpåliggende for ham at sikre en fair afregning af de private aktører.

”Vi vil selvfølgelig gå ind og kigge på det her. Der er ingen tvivl om, at vi for perioden fra 2016 og frem til 2019 åbenbart ikke har regnet det rigtigt ud. Og så må vi jo se på 2020 også. Men nu går vi for alvor i gang med det her – og det er klart, at vi er nødt til at regne meget omhyggeligt på det, sagde Mikael Klitgaard til Nordjyske.

Det er så det, man nu har gjort i Brønderslev Kommune. Af et dagsordenspunkt fra det politiske fagudvalg den 6. oktober fremgår det, at man er helt nede og justere på en enkelt krone for priserne i 2020.

Ingen tilbagebetaling da justeringerne går begge veje

I referatet kan man se, at priserne for praktisk hjælp og personlig pleje bliver justeret med en krone i opadgående retning, medens priserne for pleje på skæve tidspunkter nedjusteres med 5 kroner. Så nu er den side af sagen på plads.

På spørgsmålet om, hvor vidt leverandørerne i Brønderslev Kommune nu får nogle penge tilbage, svarer velfærdsdirektør Henrik Aarup, at ”da justeringerne går i begge retninger, mener vi ikke, at der vil blive tale om tilbagebetaling.”

Men hvordan ser det så ud med priserne for 2022?

Samme priser på både pleje og praktisk hjælp

Selve beregningen af 2022-priserne fremkommer ved, at de justerede priser for 2020 fremskrives via en PL-2022 regulering. De nye 2022-takster fremgår af det trykte budget for 2022, oplyser kommunen OPS-Indsigt på en mail, men ikke af dagsordenspunktet den 6. oktober og det kan give nogen forvirring. (* se prisudvikling neden for)

Hos KA Pleje er administrerende direktør Karsten Høgild ikke opløftet ved udsigten til, at timepriserne stiger otte kroner i Brønderslev Kommune i 2022.

”Erstatningsbeløbet på fem millioner fra Vestre Landsret svarer, at Brønderslev har betalt Blæksprutten 50 kroner for lidt i timen, så I mit perspektiv er der langt igen inden kommunen når den rigtige pris,” siger han.

Han mener, at kommunens nye prise blot viser, at man i Brønderslev ignorerer den dom, som Vestre Landsret afgav. ” Her var det klokkeklart, at kommunens prisberegninger ikke kan indeholdt alle de faktiske omkostninger. Desuden bemærker jeg, at timeprisen på praktisk hjælp og personlig pleje er den samme og det forstår jeg ganske enkelt ikke” siger KA Pleje-direktør Karsten Høgild til OPS-Indsigt.

OPS-Indsigt har tidligere haft et indlæg om, hvor der er beregnet en gennemsnitlig timepris på hjemmepleje ved en ATA-tid på 57%.

Den forvaltningsmæssige opstilling kræver et skarpt øje

Priserne og den måde man beregner dem på i Brønderslev Kommune, er under lup, når vi lytter ude i branchen. Her er vi på OPS-Indsigt stødt på flere aktører, som har haft svært ved at læse det kommunale dagsordenspunkt fra Brønderslev Kommune og det er da heller ikke så enkelt endda. Det anbefales derfor, at man samtidig med, at man læser nedenstående, klikker ind på dagsordenspunktet fra den 6 oktober.

Af dagsordenspunkt nr. 4 fremgår det, at timepriserne for personlig pleje og praktisk hjælp for 2020 er genberegnet i lyset af regnskab 2020. Videre står der i sagen:

”Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende de reviderede timepriser, samt at ændringen træder i kraft med virkning fra 1. januar 2022.”

Hvis man ikke komma for komma nærlæser dagsordenspunktet kunne man godt slutte, at de priser der senere præsenteres i dagsordenspunktet, er de nye for 2022, men det er det ikke. Man skal altså holde tungen lige i munden, når man læser dette dagsordenspunkt.

Priserne der præsenteres i dagsordenspunktet, er de endelige priser for 2020. Dem som ændres med henholdsvis en og fem kroner. 

Efter præsentation af priserne foreslår fagforvaltningen i dagsordenspunktet, at de korrigerede priser lægges til grund ved beregning af priserne for 2022. 

Bemærk de viste priser skal ligge til grund for beregningen af priserne for 2022 og de priser fremgår ikke af dagsordenspunktet, ej heller af et bilag, men kan læses af det trykte budget. 

Det betyder, at borgere og andre personer der bruger internettet, på den måde kan snuble i den forvaltningsmæssige semantik og tro, at de priser der i dagsordenspunktet, er dem for 2022.

Det indtryk fik i alt fald brancheorganisationen KA Pleje, som torsdag var ude med en pressemeddelelse, hvor man kraftigt undrede sig over at priserne kun steg en krone i 2022, skønt de rent faktisk stiger 8 kroner fra 2021 til 2022 på basis af kommunens udgiftsniveau i 2020.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply