Påbud fører til midlertidig lukning af privat hjemmepleje virksomhed

Del artiklen:
(Arkivfoto)
(Arkivfoto) - Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix

En privat hjemmeplejevirksomhed må indstille sin leverance efter et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed og det kommer til at berører 1000 borgere, men hvor mange private virksomheder har egentligt fået et påbud og fik virksomheden en fair chance for at rette op? – Bedøm selv.

Af Steen Houmark, redaktør af OPS-Indsigt, steen@nb-medier.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed har torsdag d. 7. oktober givet den private leverandør af hjemmepleje, praktisk hjælp og rengøring – Berits Hjemmepleje – et påbud om: ”At indstille al sundhedsfaglig aktivitet og helt at indstille driften af den social- og plejefaglige indsats over for borgere i Aarhus Kommune, som modtager personlig og praktisk hjælp, pleje og omsorg.”

Påbuddet træder i kraft fredag klokken 12.00. Det betyder, at de cirka 1.000 borgere, der har valgt Berits Hjemmepleje som leverandør, bliver berørt. Aarhus Kommune overtager her opgaverne indtil videre fremgår det af en pressemeddelelse fra Aarhus Kommune.

Leverancen af sundhedsfaglige ydelser hos Berits Hjemmepleje i Aarhus lukkes, fordi der ifølge styrelsen er problemer med blandt andet borgernes trivsel, aktiviteter, rehabilitering og virksomhedens organisation, ledelse og kompetencer, fremgår det af Styrelsens påbud.

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet det forsvarligt efter et opfølgende tilsyn, men indtil da er aktiviteten altså indstillet og Kommunen tager over.

Hvordan det kommer til, at forløbe er endnu uklart, men Aarhus kommune vil kontakte alle de berørte borgere.

To ud af de sidste ni påbud er givet til private

Historien er interessant fordi, der med den altid igangværende debat om privat velfærd contra offentlig hurtig kan opstå en fortælling om, at den slags udfordringer er typiske for private velfærdsvirksomheder.

Her skal man bare have in mente sagerne fra Kongsgaarden Aarhus i sommeren 2020. Den såkaldte Elsesag.

Læser man på hjemmesiden for Styrelsen for Patientsikkerhed kan man konstatere, at Styrelsen siden juni 2021 har givet 8 påbud foruden det til Berits Hjemmepleje, heraf er de 7 givet til kommunale plejevirksomheder, hvor de tre af dem driver hjemmeplejevirksomhed.

I runde rammer er der altså siden juni givet tre gange så mange påbud til kommunale hjemmeplejevirksomheder som til private.
Det kan lyde af meget, men i et perspektiv af hvor mange der vælger privat henholdsvis kommunal hjemmepleje efter lov om frit valg, så fordeler påbuddene sig nogenlunde som borgerne procentvis vælger en offentlig eller privat leverandør.

Det reducerer ikke udfordringen med de her påbud, hvilket vi på OPS-Indsigt følger op på ved en senere lejlighed.

Har arbejdet en måned på at rette op

I den konkrete sag fra Aarhus er der tale om det Styrelsen for Patientsikkerhed i tilsynsrapporten beskriver som ‘kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden’.

Påbuddet udspringer, hvis man læser tilsynsrapporten, af en henvendelse fra en bekymret pårørende og akutmodtagelsen på Aarhus Universitetshospital, som førte til at Styrelsen den 6. september lavede et udgående tilsyn og et ældretilsyn.

Her konstaterede man, at der var store problemer med dokumentationen af borgernes pleje, og at personalet ikke i tilstrækkelig grad kunne redegøre for borgernes konkrete behov, ligesom man fandt problemer med medicinhåndteringen.

På basis af påbuddet i september gik ledelsen i Berit’s Hjemmepleje i gang med at iværksætte en plan for at virksomheden kunne rette op på Styrelsens kritikpunkter.

Det mundede den 4. oktober ud i en fremdriftsrapport, men denne er dog underkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed, der ikke har fundet det dokumenteret, at tiltagene har tilstrækkelig virkning på patientsikkerheden og derfor er man skredet til, at lukke den faglige drift af virksomheden.

Ked af situationen

TV2 Østjylland kontaktede torsdag Berit Bækgaard Thomsen for en kommentar, men hun henviser til en udtalelse på virksomhedens hjemmeside:

‘Vi er meget kede af, at Styrelsen for Patientsikkerheds beslutning vil betyde, at vi skal lukke vores ellers velfungerende afdeling i Aarhus Kommune, og meget kede af, at alle vore kunder skal overgå til kommunal hjemmepleje uden frit valg’

Berit’s Hjemmepleje har også afdelinger i Horsens og Hedensted, men disse er ikke omfattet af påbuddet.

Det er endnu uklart, hvorvidt kommunen permanent overtager driften eller Berits Hjemmepleje kan rette op på udfordringerne. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt i 4 uger gratis og få adgang med det samme
Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her