Skip to main content

Et flertal i Borgerrepræsentationen har ikke overraskende besluttet at give Intervare A/S frist til den 1. november til at indføre en ny distributionsmodel. Den nye model, som OPS-Indsigt tidligere har skrevet om er foreslået af Intervare selv og skal sikre, at chaufførerne ansættes på traditionelle vilkår hos en større transportvirksomhed og får løn- og arbejdsvilkår, der lever op til Københavns Kommunes arbejdsklausul. “Vi er helt uenige i den afgørelse, det politiske flertal har truffet. Sagen har principiel betydning for både Intervare og en række andre private leverandører til det kommunale Danmark,” siger kommercielle direktør i Intevare A/S, Mikkel Pilemand i en pressemeddelelse.

Senest har det vist sig at DAO Food som er ejet af JP/Politikens og bringer fisk ud for Skagenfood har tilsvarende ordning som Intervare, hvor chaufførerne tilsyneladende er selvstændige uden overenskomst.

Overvejer de juridiske skridtUenigheden mellem Intervare og Københavns Kommune består i, at Københavns Kommune mener, at en arbejdsklausul også skal omfatte ejerne af de transportvirksomheder, som Intervare i dag har aftaler med om at køre dagligvarer ud til kommunens borgere. Intervare mener derimod, at ejerne, som er selvstændige erhvervsdrivende, ikke er omfattet af arbejdsklausulen.

Intervare vil nu afvente, at en mere formel juridisk præcisering af beslutningen, men der er ikke tvivl om, at man er på vej op ad konfliktstigen.”Vi overvejer de juridiske og retlige skridt, der skal til, for at vi kan få uenigheden i sagen afgjort ved en domstol,” siger Mikkel Pilemand.

Her vil man naturligvis kræve at få udbetalt tilbageholdte betalinger fra København.Fortsætter trods varsler om dagbøderBesultningen i København betyder nemlig at, at kommunen agter at tilbageholde månedlige betalinger til Intervare på 400.000 kr. op til et samlet beløb på 3,2 mio. kr. Herudover varsler kommunen nu dagbøder på i alt 7.200 kr. over for Intervare. Boden vil falde dagligt indtil de omtalte chaufførerne har fået det Københavns Kommuner mener de er berettigede til.

Mikkel Pilemand fortæller, at Intervare – trods truslerne om økonomiske sanktioner ikke har planer om at stoppe kontrakten med Københavns Kommune før den udløber om godt seks måneder.

“Vi har ansvaret for at bringe dagligvarer ud til over 2000 ældre og udsatte borgere i Københavns Kommune. Dem lader vi ikke i stikken. Så vi går nu efter at finde en model, hvor vi gennemfører det løsningsforslag, vi har lagt frem for Københavns Kommune. Forslaget betyder, at det i fremtiden bliver nogle større transportvirksomheder, som skal stå for udbringningen af varer,” siger Mikkel Pilemand.

Parat til at sige kontrakten omHos Københavns Kommune ser man sagen lidt anderledes her forbeholder Borgerrepræsentationen sig retten til helt at ophæve kontrakten med Intervare, hvis virksomheden ikke har implementeret den nye distributionsmodel og efterbetaler det fulde beløb, som chaufførerne er blevet underbetalt, inden den 1. november.”Det er min klare forventning er, at de lever op til kontrakten inden 1. november. Hvis ikke det sker, har vi en plan, så borgerne ikke kommer i klemme,” siger Lars Weiss.Også hos sundhed- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) er bissen skruet på. ”Hvis Intervare mod forventning ikke efterbetaler den manglende løn, er vi klar til at opsige kontrakten. Vores tålmodighed er mere end tyndslidt, siger Sisse Marie Welling til Fagbladet 3F.Kommunen har kendt til forholdene i mange årHos Intervare er man uforstående over at være havnet i denne konflikt efter mange års samarbejde med Københavns Kommune.”Vi har gennem 20 år haft og har fortsat et godt og tillidsfuldt samarbejde med en række af landets kommuner. I alle årene har Intervare anvendt transportvirksomheder til distribution af de dagligvarer, som vi pakker til visiterede borgere. Ingen kommuner – heller ikke Københavns Kommune – har anfægtet dette gennem årene,” siger Mikkel Pilemand. Københavns Kommune ifølge Intervare tidligere bedt virksomheden udfylde et skema med navnene, adresser, CVR.nr. osv. på de transportvirksomheder, der har været underleverandør i udbringningen af varerne.”Det er meget mærkeligt, at Københavns Kommune pludselig påstår, at ejerne af disse virksomheder ikke er at betragte som selvstændige erhvervsdrivende,” siger Mikkel Pilemand. 

Han forstår det ganske enkelt ikke, men forventer, at når der en gang falder en afgørelse om sagen i København, så vil den komme til samme konklusion som en lang række kommuner. Her har flere med bistand fra revisionsvirksomheder kommet til den konklusion, at Intervare til opfylder arbejdsklausulerne.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply