Skip to main content

Op mod ni ud af ti kommuner har indarbejdet arbejdsklausuler, der omhandler løn- og arbejdsvilkår i deres udbuds- og indkøbspolitik. Det viser en ny undersøgelse gennemført af “Analyse & Tal” for 3F, hvor man har spurgt 78 kommuner og fem regioner.Undersøgelsen har til formål at afdække udbredelsen af klausuler inden for fem områder, Bygge og Anlæg, Rengøring, Det grønne område, Transport og Teknisk service.Undersøgelsen er blandt andet interessant, fordi den viser en klar fremgang i anvendelsen af arbejdsklausuler i forhold til 2017, hvor det kun var godt hver anden kommune, som brugte arbejdsklausuler inden for alle områder.Det bliver altså bedre ude i kommunerne med, at få indarbejdet nogle klausuler.3F: Skal sikre at plattenslagerne ikke underbyder

Ind i mellem kunne man få det indtryk, at fagforbund som 3F altid er lodret imod udbud af offentlige opgaver, men det er ikke tilfældet.

“Kommuner og regioner skal naturligvis både sikre fair konkurrence, så de ordentlige virksomheder ikke underbydes af plattenslagere, og samtidig beskytte vilkårene for de medarbejdere som i praksis skal udføre opgaverne for det offentlige,” siger Henning Overgaard, forbundssekretær i 3F i en kommentar.

Hans fokus ligger klart et helt andet sted, nemlig i forhold til de arbejdsforhold hans medlemmer får, når kommuner og regioner udbyder opgaver og her er han rigtig godt tilfreds med udviklingen.

“Det er bestemt meget positivt, at man nu i klart større omfang er opmærksom på, at vores fælles skattemidler ikke anvendes til underbetaling og tilsidesættelse af arbejdsmiljø, arbejdstidsregler mv.,” siger han.

Overliggeren skal løftes

Men et er naturligvis at have det med som krav i udbudsmaterialet, noget andet er hvad sker der i praksis. Her er der et stykke vej ifølge Henning Overgaard.

“Nu skal vi have løftet overliggeren, så flere ikke blot har kravet med i udbudsmaterialet, men også i praksis kontrollerer, at betingelserne overholdes og på forhånd har fastsat sanktionsmuligheder, hvis det ikke sker. Der er jo en bred vifte af muligheder, hvis man konstaterer svigt, lige fra påtale over dagbøder, skærpet kontrol og til at ophæve kontrakten og evt. udelukke et fremtidigt samarbejde med leverandøren,” siger han.

Her peger han bl.a. på, at det kun er 20 pct. af kommunerne, der har en central kontrolenhed til formålet. Blandt regionerne er Region Hovedstaden den eneste, hvor regionsrådet har truffet beslutningen om, at der skal indføres kontrol af overholdelse af klausuler, men ingen af regionerne har en central kontrolenhed, heller ikke Region Hovedstaden.

For få kommuner udøver kontrol

Men en kontrolenhed gør det ikke alene. Det viser sagen med Intervare A/S i København, hvor kommunen først finder ud af at der er noget den er utilfreds med efter næsten 20 års samarbejde.

Afhængigt af område er det kun 18-35 pct. af kommunerne, der altid eller ofte kontrollerer, at arbejdsklausulerne overholdes fremgår det af undersøgelsen. Ser man alene på de kommuner der altid kontrollerer leverandøren, kommer man ikke over 14 pct.

Det er desuden bemærkelsesværdigt, at ingen af regionerne altid kontrollerer om arbejdsklausulerne overholdes. Til gengæld kontrollere de ofte om klausulerne overholdes på bygge- og anlægsområdet

Henning Overgaard finder det desuden positivt, at kommunerne er blevet bedre, at at anvende kædeansvar, så en leverandør ikke kan omgå betingelserne ved brug af underleverandører. “Men der er stor forskel på anvendelsen af kædeansvar inden for de forskellige områder. Inden for teknisk service er det kun hver andet udbud, mens det inden for bygge- og anlæg gælder for ni ud af ti udbud.”

Så også her er der en opsang fra 3F til kommuner og regioners indkøbsafdelinger. 

Beløn virksomhederne

I en tid hvor manglen på arbejdskraft præger mange af overskrifterne i de politiske debatter og i medierne peger Henning Overgaard på, at det halter gevaldigt mht. brug af lærlingeklausuler, som kun anvendes af hver tredje kommune, mens alle fem regioner dog har klausulen med inden for bygge og anlæg.

“Nærmest hver eneste dag kan man høre arbejdsgivere klage over mangel på kvalificeret arbejdskraft, samtidig med at flere end 17.000 unge søger en praktikplads. Her bør kommuner og regioner stramme gevaldigt op og langt oftere også anvende krav om elever og praktikpladser i deres udbud, så man belønner de virksomheder, der varetager deres uddannelsesansvar,” siger Henning Overgaard.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply