Skip to main content

De kommunalt beregnede priser på frit valg af hjemmepleje varierer voldsomt. Siden 2019 er forskellen mellem den højeste og laveste pris øget med 12 %, svarende til en difference på 220 kr. for den samme ydelse. Det fremgår af en undersøgelse foretaget blandt 60 kommuner af arbejdsgiverorganisationen KA Pleje.

”Alt i alt viser vores undersøgelse, at afregningspriserne i landets kommuner varierer så voldsomt, at man må sætte spørgsmålstegn ved, om kommunerne reelt beregner afregningspriserne korrekt, og om de ved, hvilke kriterier der skal indgå i beregningerne,” siger politisk chefkonsulent René Nord Hansen til OPS-Indsigt.

Morsø og Mariagerfjord modsatrettet prisudvikling

Sammenligner man for eksempel to nordjyske kommuner fra sammen region Morsø og Mariagerfjord, har afregningspriserne på pleje i hverdagstimerne udviklet sig modsatrettet fra 2016 og til i dag.

I Morsø Kommune er afregningsprisen siden 2013 faldet fra 423 kr. til 349 kr. i 2021, hvilket svarer til et fald på 17,5%. I samme periode er den samlede løn for en SOSU-assistent steget med 19,9%.

Det skal man så holde op mod en virkelighed kun ca. 60 km derfra. Her er afregningsprisen i Mariagerfjord Kommune på frem år tilsvarende steget med 17,5% fra 421 kr. til 503 kr., som er prisen i 2021.

Man har altså en timeprisforskel på ca. 154 kr. for samme ydelse inden for samme region og overenskomstforhold.

Sagsanlæg for over 100 millioner

Undersøgelsen er interessant fordi debatten om kommunernes prissætning blandt er blevet skærpet af at Brønderslev Kommune i sommers blev dømt i Vestre Landsret for at have underbetalt en privat pleje- og omsorgsvirksomhed gennem flere år. Her blev Brønderslev dømt til at betale fem millioner kroner i erstatning samt sagsomkostninger.

Men Brønderslev Kommune er ikke den eneste kommune, der er sagsøgt på grund af uoverensstemmelser omkring kommunernes prisberegninger. OPS-Indsigt har tidligere skrevet om, at der aktuelt verserer sager mod kommunerne ved de danske domstole for over 100 millioner kroner og flere er på vej.

Den rene lønomkostning er højre end de fleste priser

Men hvad er egentligt den rigtige pris?

Det kan man få en indikation af ved at beregne de rene timelønsomkostninger for henholdsvis social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.

Her viser det sig ifølge KA Pleje, at de rene lønomkostninger for en social- og sundhedshjælper inkl. pension, ferie, forsikringer m.v. ved en ATA-tid på 57 % er 496 kr. 

Er ATA-tiden lavere end de 57%, stiger lønomkostningerne ved en ATA-tid på 50 % til 566 kr.

Når KA Pleje har valgt at beregne en ren timepris uden overhead, er det for at give et transparent billede af hvad mindste-lønomkostningerne er, da alle kommunernes egne overhead beregninger stikker af fra hinanden og det derfor kan være svært at sammenligne.

Ingen kommuner matcher prisen

Til den rene lønomkostningspris skal man så lægge et overhead og alle øvrige kommunale omkostninger ved en ansat social- og sundhedshjælper. Følger man de udmeldinger om administrationsoverhead for en kommune i forbindelse med forskellige ydelser, som KL`s formand Jacob Bundsgaard tidligere har holdt fast i, så er der tale om 20 %.

”Det koster noget at have medarbejdere. Vi skal have råd til at betale husleje, forsikringer, til at lave godt arbejdsmiljø, lønsystemer og til efter- og videreuddannelse. Der er ingen, der har et ønske om at bruge flere penge på de her forskellige elementer end højst nødvendigt. Det er en årelang praksis, at det er 20 procent,” sagde Jacob Bundsgaard til Danmarks Radio i foråret 2021.

Det betyder, at man lander på en beregnet minimumstimepris på 595 kr. ved en ATA-tid på 57%. Her skal det bemærkes, at den kommune som kommer tættest på er Viborg Kommune, hvor man i følge KA Pleje har en timepris på 546 kr.

Den beregnede timepris for plejeydelser på 595 kr. må desuden forventes at ligge lidt højere, da beregningerne alene er baseret på et social- og sundhedshjælperlønniveau oplyst af  Kommunerne og Regionernes Løndatakontor

Social- og Sundhedshjælperne er den største faggruppe blandt det personale der udøver plejevirksomhed.For at få et billede af de gennemsnitlige lønomkostninger, baseret på at både social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter deltager i opgaveløsningen, har OPS-Indsigt foretaget en rundringning til fem kommunale hjemmeplejevirksomheder. Herefter har vi indregnet en faktor, hvor der også indgår de lidt højere lønnede men langt færre social- og sundhedsassistenter i løsningen af plejeopgaverne i hjemmeplejen. Det giver en beregnet lønudgift på 498 kr. uden overhead på 20 %.

Efterlyser en uvildig instans

Hos KA Pleje mener man, at der er noget galt i det offentlige- private samarbejde, når private leverandører skal slæbe kommunen i retten for at få afgjort, om en afregningspris.

”Undersøgelsen viser med al tydelighed, at der er brug for en uvildig instans, som de private pleje- og omsorgsvirksomheder kan gå til for at få efterprøvet kommunernes afregningspriser. I dag er virksomhederne tvunget til at gå rettens vej. Det er en meget bekostelig og langsommelig proces, som de færreste virksomheder reelt har mulighed for at vælge,” siger René Nord Hansen, politisk chefkonsulent i KA Pleje.

På den led ligger han på linje med markedschef i Dansk Erhverv Morten Jung, der i sidste uge var ude og opfordre til, at man etablerer en enhed under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der kompetence og ressourcemæssigt er i stand til både, at kontrollere, rådgive og hjælpe med at beregne priser på velfærdsområdet.

Kort om undersøgelsen

KA Pleje har sendt mail til ældrechefer i alle 98 kommuner med spørgsmål der relaterer til kommunens samarbejde med private leverandører på hjemmeplejeområdet

Heraf svarende 60 kommuner på spørgsmålene. Af de 60 anvendte de 20 ikke godkendelsesmodelen

I beregningerne af de rene lønomkostninger, har KA Pleje anvendt Kommunerne og Regionernes Løndatakontor og taget udgangspunkt i bl.a. gennemsnitlig årsløn for en Social og Sundhedshjælper og en Social- og Sundhedsassistent i juni 2021 inkl. pension og øvrige lønomkostninger (ikke overhead)

ATA-tiden for en social- og sundhedsassistent er vurderet til 46 % og for en social og sundhedshjælper 57 %. Begge ifølge Finansministeriet.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply