Skip to main content

I de seneste fem år har Viborg Kommune tilbudt de ældre der modtager hjemmehjælp, digital træning i deres eget hjem. Erfaringerne viser, at træningen giver de ældre mere livskvalitet, gør arbejdsglæden for hjemmeplejens personale større og frigør arbejdstimer, der kan bruges til at løse andre opgaver.

Den digitale træning har med andre ord vist sig at være en tre gange ’win’

I alt har kommunen sparet hvad der i runde tal svare til 14 fuldtidsstillinger, fordi borgerne er blevet mere selvhjulpne, det fremgår af en pressemeddelelse. Besparelsen skal ses i perspektiv af de stadig stigende rekrutteringsudfordringer på ældreområdet i kombination med det øgede antal ældre med behov for hjemmehjælp.

Mette Andreassen, direktør for Social, Sundhed & Omsorg i Viborg Kommune, glæder sig over de gode resultater af arbejdet med digital træning:

”Jeg er rigtig glad for, at både borgere og medarbejdere i hjemmeplejen har stort udbytte af træningen samtidig med, at borgerne har mindre brug for hjælp. Det er tid, som vi kan bruge andre steder i hjemmeplejen. Samtidig viser vores erfaringer, at vi er kommet godt fra start, fordi træningen er forankret i hjemmeplejen,” siger Mette Andreassen.

Træningen afvikles sammen med personalet

Erfaringerne fra samarbejdet mellem DigiRehab og Viborg Kommune viser, at de ældre, der har trænet, bliver mere selvhjulpne og bedre til at klare sig i eget hjem. Ud af de borgere, der har trænet med DigiRehab, har 65 procent fastholdt eller fået mindre behov for hjælp.

I alt har 667 borgere indtil nu gennemført et træningsprogram og har trænet i tilsammen 9.500 timer.

De borgere, der bliver tilbudt træning, får et skræddersyet træningsprogram, som ofte består af to gange 20 minutters træning om ugen i 12 uger. Træningen foregår i borgerens eget hjem via en tablet og med støtte af hjemmeplejens personale. Det vil sige borgerne er ikke alene om at træne.

Udover fordelene for borgerne, er der også andre gevinster ved den digitale træning. Erfaringerne viser, at hjemmeplejens personale oplever en markant større arbejdsglæde og en tættere relation til borgerne ved at træne med dem og opleve borgerne udvikle sig fysisk og psykisk.

Også under corona-pandemien har DigiRehab været et nyttigt redskab. Borgerne har kunnet videreføre deres træning uden afbrydelser med hjælp af de medarbejdere, der i forvejen kom i deres hjem.

Udbredt til hele hjemmeplejen

Viborg Kommune lavede i 2016-2017 en afprøvning af træningsplatformen DigiRehab. Afprøvningen var positiv for borgere, medarbejdere og Viborg Kommune og er et eksempel på, hvordan et offentlig-privat samarbejde kan gå fra et afprøvningsprojekt til et større indkøb. Direktøren for DigiRehab er da også utrolig glad.

”Vi sætter stor pris på den opbakning, vi oplever fra Viborg Kommune. Kommunen har taget et stort skridt ved at udbrede DigiRehab til hele hjemmeplejen. Det er flot, at hjemmeplejen i den grad har taget den fysiske træning til sig og er den kommune i landet, der træner med flest borgere, siger Niels Heuer, direktør for DigiRehab til OPS-Indsigt.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply