Skip to main content

Der var glæde hos brancheorganisationen for dansk vejtransport (ITD) i sidste uge, da EU-kommissionen traf afgørelser i en sag om ulovlig statsstøtte til Post Danmark, der er ejet af PostNord.

Ifølge Kommissionen udgør Danmarks og Sveriges kapitaltilførsler på 490 millioner kroner til PostNord en ulovlig støtte. Kommissionen har afgjort, at det gav virksomheden en urimelig økonomisk fordel i forhold til de private konkurrenter. Kommissionen har derfor pålagt PostNord at tilbagebetale støtten til Danmark og Sverige.

Overvejer at anke

ITD tabte dog sagen om en intern kapitaloverførsel af ca. 3,5 milliarder svenske kroner fra PostNord til Post Danmark. At der ikke skal betales mere retur, får nu ITD til at overveje at anke afgørelsen.

“Vi er naturligvis yderst tilfredse med at Kommissionen har givet os medhold i, at der skal betales næsten en halv mia. kroner ud af de i alt 3 mia. kroner, vi har klaget over, er blevet betegnet som klar ulovlig statsstøtte og skal tilbagebetales. Men vi undrer os stadig over, at det resterende beløb kan godkendes som lovlig støtte. Vi har derfor bedt vores advokat granske afgørelsen og se om den danner grundlag for yderligere tiltag fra vores side,” Carina Christensen, der er administrerende direktør hos ITD i en pressemeddelelse.

Hos Transportminister Benny Engelbrecht (S) hæfter man sig i en pressemeddelelse, ved at kommissionen har godkendt PostNords interne milliardstore indsprøjtning i Post Danmark.

Den var central for en nødvendig omstilling af PostNords danske forretning, mener ministeren. Han er dog skuffet over den anden afgørelse.

”Vi har selvfølgelig haft en anden vurdering, og jeg vil nu studere præmisserne for afgørelsen nærmere,” siger Benny Engelbrecht.

Lige konkurrencevilkår

Hos ITD er man glad for, at statsstøtten på en halv milliard til Post Danmark nu er kendt ulovlig og konkurrenceforvridende. ”Det har været vores påstand hele vejen igennem,” siger Carina Christensen.

Margrethe Vestager, som er EU-kommissær med ansvar for konkurrencepolitikken, udtaler i en pressemeddelelse fra Kommissionen, at afgørelsen er med til at sikre lige konkurrencevilkår på det danske og det svenske marked for posttjenester.

”Jeg er glad for at konkurrencekommissæren er enig med ITD i, at der er behov for at sikre fair og lige konkurrence mellem de forskellige udbydere på markedet. Jeg er desuden yderst tilfreds med at vores vedholdende arbejde med at klage over den forskelsbehandling der har fundet sted, har båret frugt. Vi har lagt massivt pres på Kommissionen i sagen om ulovlig statsstøtte til Post Danmark. Men jeg ærgrer mig over, at det er nødvendigt med klager og retssager,” siger Carina Christensen.

Sagen Kort

  1. Koncerninterne overførsler fra PostNord AB til Post Danmark A/S på i alt 3,5 mia. SEK i perioden 2018-2019.
  2. Kapitalindskuddene i PostNord AB fra den danske og den svenske stat på hhv. 267 og 400 mio. SEK, der blev betalt i 2019.

Overførslerne blev foretaget som led i udmøntningen af en aftale mellem den danske og den svenske regering i 2017. Aftalen blev indgået af den daværende regering med bred støtte fra Folketingets partier. Aftalen indebar, at ejerne, den danske og den svenske stat, gav deres tilslutning til, at PostNord kunne gennemføre en gennemgribende modernisering og effektivisering af Post Danmarks produktionsapparat.

Kommissionens afgørelse vedrørende de to statslige indskud på i alt 667 mio. SEK indebærer som udgangspunkt, at PostNord skal tilbagebetale pengene. Dette er virksomheden opmærksom på oplyses det.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply