Skip to main content

Ikast-Brande kommune ville i 2019 gerne bryde vanetænkningen i ældreplejen ved at afprøve den hollandske Buurtzorg-model om at levere helhedsorienteret hjemmesygepleje. Det medførte, at man i 2020 udliciterede dele af både hjemmesygepleje og hjemmehjælp til den socialøkonomiske virksomhed Lokalpleje Danmark ApS, men det er slut nu, fremgår det af en pressemeddelelse. Virksomheden blev erklæret konkurs 31. august.

Formanden for sundheds- og omsorgsudvalget, Frank Heidemann (S), har tidligere været ude og tale kraftigt imod projektet og tilkendegivet, at han oplevede, at borgmesteren havde gennemført udliciteringen uden om ham.

 

Kompliceret at indføre i Danmark

Direktøren for Lokalplejen ApS  peger på, at ”minuttænkningen” har været medvirkende årsag til, at man nu trækker stikket.

”De lokale og nationale rammevilkår og den form for minut-tænkning, som virksomheden var underlagt, har betydet, at medarbejderne for måske 60-70 procents vedkommende har kunnet følge Buurtzorg-modellen – mens resten af deres arbejde stadig skulle foregå på vanlig vis. Virksomheden har derfor ikke kunnet hente den økonomiske gevinst ved lettere og mere smidig organisering, som skulle være med til at finansiere de ansattes højere kompetenceniveau,” siger Bjørn Kassøe Andersen.

Men den udlægning er Ikast-Brande Kommunes borgmester Ib Lauritsen (V) ikke enig i.

”Jeg tror, det her har været meget sværere at organisere i Danmark, end hvad de lige havde forestillet sig i forhold til andre lande, hvor Buurtzorg-modellen er i brug. Det er kompliceret, for noget hører under serviceloven, og andet hører under sundhedsloven,” siger Ib Lauritsen til Herning Folkeblad

Buurtzorg-hybrid og ikke den rene model

Arbejdet har konkret været organiseret af 16 sygeplejersker og social- og sundhedsuddannede uden brug af mellemledere og med et fokus på, at der kun er kommet få forskellige medarbejdere de enkelte borgeres hjem.

Buurtzorg-modellen har ellers gået sin sejrsgang i Holland og forventningen var, at den potentielt kunne blive et af de redskaber der kunne imødegå nogle af de udfordringer, vi har på ældreområdet ift.  manglen af sygeplejersker. Modellen åbner bl.a. op for, at familie, venner, naboer i større grad end i dag bliver en del af plejen.

Men her har man altså arbejdet efter en Buurtzorg-hybrid og ikke den rene model, og det har givet en række udfordringer.

”Vi må også konstatere, at det undervejs i forløbet ikke har været muligt at få tilpasset Ikast-Brande Kommunes visitations- og afregningsmodeller, så de kunne understøtte arbejde efter Buurtzorg-modellen,”

Forud for konkursen har der været ført forhandlinger med Ikast-Brande Kommune om samarbejds- og driftsvilkår. Ifølge Lokalplejen forsøgte virksomhedens ledelse til det sidste at få tilført ekstra kapital. En af de afgørende grunde til, at det ikke lykkedes, var uvished om muligheden for, at virksomheden også skulle levere både sygepleje og hjemmepleje efter projektets udløb i 2022.

Konkursen afskrækker ikke

Medarbejderne de lokale afdelinger for Danske Sygeplejeråd og FOA er orienteret. Ikast-Brande kommune har tilbudt at videreføre det sundhedsfaglige personales ansættelser, men har ikke på nuværende tidspunkt kunne love at videreføre den lokalt forankrede selvorganisering, fremgår det af pressemeddelelsen.

På kommunens hjemmeside fremgår det, at kommunen vil arbejde på, at sikre borgerne en god og tryg overgang, hvilket kan betyde, at enkelte borgere kan komme til at undvære rengøring eller tøjvask i en kortere periode, skriver kommunen.

Det ærgrer borgmester Ib Lauritsen, at projektet er kuldsejlet, men det vil ikke afholde ham fra at prøve noget nyt i fremtiden.

”Det her har været et sundt projekt at starte op fra kommunen, og det har givet noget godt. Hvo intet vover, intet vinder. Hvis vi som politikere vil se, om der findes andre og bedre måder for både borgere og kommune at løse tingene og ikke bare gøre, som man plejer, så skal man turde afprøve det,” siger Ib Lauritsen.

Han oplyser desuden, at konkursen hos Lokalpleje Danmark ikke efterlader Ikast-Brande Kommune med en regning.

En midtvejsevaluering af Lokalpleje Danmarks indsats under pilotprojektet forventes offentliggjort 8. september af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply