Enhedslisten vil have en kommunal ældrepleje, hvor private er overflødige

Del artiklen:
Jakob Sølvhøj der afløser Pernille Skipper som Enhedslistens ældreordfører, vil gerne vinke farvel til det frie valg af leverandør i hjemmeplejen.
Jakob Sølvhøj der afløser Pernille Skipper som Enhedslistens ældreordfører, vil gerne vinke farvel til det frie valg af leverandør i hjemmeplejen. - Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

”Det minder om et menneskesyn, vi har set i det tidligere DDR og andre steder hvor menneskers ret til selvbestemmelse ikke spiller den store rolle,” siger Jakob Scharff, der er branchedirektør i Dansk Industri i en kommentar til Enhedslistens annoncerede opgør med borgerens frie valg.

Af Steen Houmark, redaktør af OPS-Indsigt, steen@nb-medier.dk

”Vi må holde fast i, at vi skal have en offentlig ældrepleje, som er så attraktiv, at den overflødiggør private tilbud fra forsikringsselskaber,” siger Enhedslistens nye ældreordfører Jakob Sølvhøj til Altinget.

Han mener at der pågår en voldsom ulighedsskabende udvikling, hvor mere velbeslåede ældre via forsikringsordninger forsøger at sikre sig den nødvendige pleje og derfor lægger han op til et endeligt opgør med privatiseringen på ældreområdet.

”Jeg mener virkelig, vi skal tage et endeligt opgør med privatisering på ældreområdet, ligesom vi har gjort det med daginstitutionerne,” siger Jakob Sølvhøj til Altinget.

Med andre ord han vil nedlægge de ældre borgeres mulighed for et frit valg af hjemmepleje.

”Det er helt vildt, at Enhedslisten har så lidt respekt for menneskers selvbestemmelse, herunder retten til at vælge, hvem der skal komme i ens hjem og levere den offentligt visiterede service,” siger branchedirektør Jakob Scharff og fortsætter

”Det minder om et menneskesyn, vi har set i det tidligere DDR og andre steder hvor menneskers ret til selvbestemmelse ikke spiller den store rolle.”

Samarbejde med private gør kommunerne rigide

Jakob Sølvhøj begrunder, hvorfor han ønsker de private virksomheder ud af ældreområdet, med at det kommunale system er blevet rigidt, netop fordi der er et handelsforhold mellem de private frit-valgs-leverandører og kommunen, som nødvendiggør at kommunen skal sikre, at man får de ydelser, der både bliver visiteret til og betalt for.

Det skal her bemærkes, at alle kommuner ifølge Lov om Social Service er forpligtet til at sikre, at borgerne får de ydelser, de er visiterede til via blandt tilsyn med både de private og kommunale hjemmeplejevirksomheder. 

Et fravær af private plejevirksomheder på ældreområdet vil således ikke fjerne kommunens forvaltningsmæssige forpligtigelse til at føre fagligt og økonomisk tilsyn med kvalitet og leverance.

OPS-Indsigt har henvendt sig til Jakob Sølvhøj mhp, at afdække om Enhedslisten også vil foreslå en lovændring, hvor man for eksempel fjerner tilsynet med den leverede kommunale hjemmepleje, hvis man nedlægger frit valg af hjemmehjælp.

Endelig ville vi godt have haft en kommentar til, hvordan Enhedslisten ser på borgernes selvbestemmelsesret, hvis man nedlægger det frie valg.

Jakob Sølvhøj er desværre ikke vendt tilbage.

Læs også:
To kommuner står uden privat hjemmeplejeleverandør efter genudbud

Er kun på området, fordi de er efterspurgt

Hos Dansk Industri ryster man på hovedet over Enhedslistens forståelse

”Hele pointen med det frie valg er jo netop, at de private virksomheder kun er på det her område, fordi de leverer en kvalitet som er efterspurgt og som den enkelte borger har tilvalgt og ikke fået påduttet. De private eksisterer modsat de offentlige kun i kraft af, at borgerne tilvælger dem,” siger Jakob Scharff til OPS-Indsigt

Han peger på, at hvis borgerne ikke valgte de private, så ville der ikke være nogen private plejevirksomheder på ældreområdet.

”Så er det Enhedslisten i virkeligheden vil at fratage borgerne deres selvbestemmelse?” Spørger Jakob Scharff.

Dansk Industri ønsker ikke et A og et B hold

Udtalelserne til Altinget bærer præg af, at Jakob Sølvhøj som Enhedslistens nye ordfører på området blander forskellige begreber sammen, når han skyder efter privatiseringer og forsikringer og samtidig taler om et A og et B hold.

Læs også:
OPS: Hvad pokker er det?

Men har Jakob Sølvhøj ikke grund til som tidligere sektorformand i FOA at være bekymret for, at de private plejevirksomheder i virkeligheden blot er ude på at overtage det hele?

”Vi taler ikke for en privatisering, hvor det offentlige er stået helt af og man ikke længere har skattefinansieret velfærdsydelser, men er dækket af forsikringsordninger. Det vi taler om, er skattefinansierede velfærdsydelser leveret af både en offentlig og en eller flere private leverandører, siger Jakob Scharff.

Han understreger, at Dansk Industri ønsker ikke et A og et B hold, men et samfund hvor de offentligt visiterede velfærdsydelser leveres, så borgeren med sin egen selvbestemmelse kan træffe et valg og ikke kun skal være henvist til en type leverandør.