Skip to main content

Med omkring to måneder til budgetvedtagelsen og tre måneder til et kommunalvalg kan byrådet i Ringsted Kommune risikere at skulle finde en ekstra million i en presset økonomi på næste års budget, fordi den private hjemmeplejeleverandør Altiden træder ud af kontrakten med udgangen af september.

Ringsted Kommune har ellers forsøgt sig med et genudbud, men står altså nu uden privat leverandør af hjemmehjælp 1. oktober efter have gennemført et udbud, hvor der ikke var en eneste tilbudsgiver den 23 juni. som var sidste mulighed for at afgive tilbud. Det fremgår af et dagsordenspunkt til kommunens Ældre og genoptræningsudvalg.

Her lægger forvaltningen op til, at man politisk tager beslutning om, hvilken model Ringsted Kommune skal anvende fremover, for at sikrer frit valg af hjemmeplejeydelser, efter servicelovens §83.

Plejevirksomheden Altiden har nemlig i de seneste fem år haft opgaven efter, at de vandt et udbud og dermed sikret, at kommunen have frit valg mellem to leverandører, men Altiden har tidligere oplyst OPS-Indsigt om, at man har valgt ikke at byde på opgaven af forretningsstrategiske årsager.

Ringsted står ikke alene

Situationen er interessant, for de seneste år har vi set flere erfarne virksomheder trække sig eller ikke giver bud på udbudte opgaver af hjemmepleje.  

Det startede med et mislykket udbud i Århus tilbage i 2018, hvor Altiden trak sig. I 2019 var det blandt andet ”Kære Pleje” i Fredericia Kommune, der trak sig på grund af prisen og i maj 2021 var det to ud af tre private frit-valgs-leverandører i Vejen Kommune og så i juni var der endnu en leverandør der trak sig fra vi det i Gribskov Kommune.

Listen over leverandører der trækker sig, er med andre ord lang og særlig aktuel i Region Sjælland, ikke mindst fordi Greve Kommune står i en tilsvarende situation som Ringsted.

Samme kvalitet til lavere pris 

I denne sammenhæng er det interessant at få afklaret, hvad en kommune som Ringsted har fået økonomisk ud af at have hjemmeplejeopgaven udbudt?

En million kroner årligt er hvad det vil koste, hvis Ringsted Kommune skal overgå til en godkendelsesmodel, hvor kommunens omkostninger danner grundlag for den pris en godkendt leverandør kan få. Det fremgår af dagsordenspunktet til Ældreudvalget den 23.08.2021. 

Sat lidt på spidsen har kommunen altså gennem de seneste fem år sparet op mod 5 millioner ved at have Altiden som leverandør og det inden for de samme kvalitetskrav som kommunens egen leverandør er underlagt. 

I Ringsted Kommune er ca. 1100 borgere visiteret hjemmepleje, hvor Altiden leverer til ca. 300 og den kommunale hjemmepleje til ca. 800 borgere.

I runde tal betyder det, hvis man regner lidt frem og tilbage, at kommunen på årsbasis har sparet over 3000 kr, hver gang en borger har valgt den private leverandør.

Og her skal man have in mente, at det er en leverandør man har haft et godt samarbejde med ifølge en pressemeddelelse på kommunens hjemmeside, så kvaliteten har også været på plads.

Det er den gevinst som kommunen nu mister, fordi kommunen uanset hvordan man vender og drejer det bliver den der skal sætte prisen på basis af egne omkostninger til enten en godkendelsesmodel eller en model med fritvalgsbeviser.

Godkendelsesmodellen som trinbræt for næste udbud

Men er der overhovedet et marked for hjemmepleje i Ringsted Kommune?

Det har vi på OPS-Indsigt søgt afdækket hos kommunen og her er svaret fra Kasper Sonne, der er direktør for området, at man ikke har modtaget henvendelser fra virksomheder, der ønsker at blive godkendt, ”Men det håber vi da, at der kommer,” siger han.

Aktuelt indstiller forvaltningen, at kommunen etablerer en godkendelsesmodel og sigter mod et nyt udbud i 2023. Indstillingen sker på baggrund af en gennemgang af fordele og ulemper ved så vel godkendelsesmodel som frit-valgs-beviser.

Om det sidstnævnte har kommunen indhentet erfaringer fra Jammerbugt Kommune og man kan roligt sige, at modellen hældes ned ad brættet.

Det kan virke mærkeligt, at kommunen indstiller til politikerne, at hjemmeplejen udbydes igen i 2023, når det nu tilsyneladende er svært at få nogen til at give et tilbud, men det giver god mening når man spørger direktøren.

” Vi håber, at nogle aktører gennem godkendelsesmodellen kan stifte bekendtskab med Ringsted Kommune, og på den baggrund måske være interesserede i at byde ind, hvis det politisk besluttes, at der skal gennemføres et nyt udbud,” siger Kasper Sonne til OPS-Indsigt.

I Ringsted Kommune har man altså et håb om, at man kan gro sit eget marked af hjemmeplejevirksomheder via en godkendelsesmodel og netop derfor skal der lige gå lidt tid inden næste udbud.

Den sag bliver spændende at følge. Særligt kommunens indsats for at få markedet op i gir, for her handler det jo om, at genstarte et lokalt marked på nogle godkendelsesbetingelser til nogle bedre priser end den nuværende leverandør og så potentielt udbyde  det igen.

 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply