Skip to main content

Komponent, der er kommunernes udviklingscenter, arbejder lige nu på at etablere en investeringsalliance bestående af kommuner, der ønsker at arbejde med sociale investeringer. Det fremgår af et blogindlæg skrevet af Jonatan Schloss, der er direktør for Komponent.

Afsættet er, at kommunerne befinder sig i en økonomisk presset situation, hvor det kan det være svært at finde ressourcer på eksempelvis det hårdt pressede specialiserede socialområde eller beskæftigelsesområdet til tidlige indsatser og andre langsigtede tiltag, hvor effekterne og de økonomiske gevinster kan være usikre og flere år undervejs. 

Initiativet er interessant, blandt andet fordi kommunerne på det specialiserede socialområde ikke fik det økonomiske løft de kom efter ved årets økonomiaftale med regeringen. Konkret medvirker det til, at kommunerne de kommende år vil skulle overveje kraftige prioriteringer og stram økonomisk styring af området.

Nemmere sagt end gjort

Den situation mener Jonatan Schloss, at man ikke blot kan afhjælpe, men endda også forbedre, hvis man griber situationen begavet an og med årets økonomiaftale i ryggen, hvor man har forlænget bevillingen til Den Sociale Investeringsfond frem til og med 2022.  Sigtet er dermed at give et ekstra skub til de sociale investeringer som styringsinstrument, fordi kommunerne her kan styrke de forebyggende indsatser uden at skulle betale nu og her, men først på et tidspunkt, hvor de er sikre på besparelsen.

Men det er nemt at hylde tanken om sociale investeringer som en vej til at finde løsninger og skabe resultater, der løfter udsatte borgere ind i for eksempel bolig, beskæftigelse eller større trivsel. Det er langt svære at omsætte det til praksis, særligt fordi erfaringsgrundlaget er så begrænset og det er netop derfor Komponent tilbyder sig som facilitator med deres nye initiativ.

Men er initiativet kun en klub for kommuner og hvordan har man tænkt sig at indrage investorer og leverandører?

Problemejer, investor og serviceleverandør

I generelle vendinger handler sociale investeringer om, at man opbygger en økologi bestående af myndighed, eksempelvis kommuner, der har et velfærdsproblem, som de gerne vil have løst, en investor som vil løbe den finansielle risiko for kommunen, samt en eller flere serviceleverandører, som løser den konkrete opgave.

Jonatan Schloss udpeger i sin blog klart og tydeligt Den Sociale Investeringsfond eller Den Sociale Kapitalfond som investeringspartnere, men hvad er tankerne om serviceleverandørerne?

Skal de være kun kommunale eller åbnes der også op for private eller selvejende velfærdsaktører?

”Jeg tænker, at serviceleverandørerne vælges alt efter, hvilke typer af målgrupper og indsatser, der er tale om, og hvor i landet vi er, da det jo påvirker, hvilke interne og eksterne leverandører, der har relevante tilbud. Der kan i mine øjne både være tale om interne offentlige leverandører, private virksomheder, selvejende og civilsamfundsorganisationer,” siger Chefkonsulent Karsten Storgaard Bjerre, der er tovholder på Investeringsalliancen, da vi henvender os fra OPS-Indsigt.

Ingen grydeklare opskrifter

Det er ikke tanken, at Den Sociale Investeringsalliance skal komme med grydeklare opskrifter for, hvordan der skal investeres, herunder hvem leverandørerne skal være. 

”Vi forsøger blot at samle de interesserede kommuner og noget viden på området, så vi på den måde klæder kommunerne på til at træffe kvalificerede og bevidste valg,” siger Karsten Storgaard Bjerre.

Han peger på at i lande som UK og USA, som tegner sig for en høj andel af denne type sociale investeringer med brug af ekstern kapital, er det typisk ikke-offentlige leverandører, dvs. civilsamfundsorganisationer og private virksomheder. Det samme er tilfældet i et land som Finland.

I Sverige har man dog med den første investering i Norrköping primært brugt interne offentlige leverandører, mens billedet er blandet, når man ser på de første investeringer fra Den Sociale Investeringsfond fortæller han. 

Her er det Århus Kommune selv, der leverer Housing First-indsatsen ved deres første investering, vedrører hjemløse unge i Århus Kommune, hvor der i Brøndby skal være en investering vedr. misbrugsbehandling med den selvejende organisation TUBA som leverandør.

Skal give flere kommuner mod på sociale investeringer

Den ny investeringsalliance er som sagt under udvikling og første skridt er at få en række interesserede kommuner med ombord. 

”Herfra vil vi så drøfte med dem, hvad der er mest brug for. Sociale investeringer er jo en samarbejdsorienteret dagsorden, så jeg forestiller mig, at der kan blive åbnet op for dialog med potentielle leverandører og investorer undervejs, men det vigtigste i Komponents perspektiv er, at inddragelsen skal tage afsæt i kommunernes behov,” siger Karsten Storgaard Bjerre.

Formålet med alliancen er altså at give flere kommuner mod på at kaste sig ud i sociale investering og at støtte dem i at kvalificere arbejdet, så alle kommuner ikke skal opfinde den dybe tallerken forfra hver gang.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply