Skip to main content

Brønderslev Kommune anker ikke Vestre Landsrets dom, hvor kommunen er dømt til at betale over 5 millioner kroner inklusiv renter og sagsomkostninger i forbindelse med en sag om frit-valgs-priser. Her har branche og arbejdsgiverorganisationen KA Pleje stævnet kommunen på vegne af plejevirksomheden Blæksprutten for over 22 millioner kroner.

Beslutningen om ikke at anke dommen blev truffet på et økonomiudvalgsmøde torsdag.

”Vi tager dommen til efterretning efter at have fået den gennemgået af vores advokater og lægger mærke til, at Landsretten anerkender vores beregninger fra 2020,” siger borgmester Mikael Klitgård. 

Det betyder at kommunen nu afventer Blækspruttens stillingtagen til sagen.

Hos KA Pleje og Blæksprutten sidder de i baghånd og her er man ved at analyserer dommen, oplyses det. Det er derfor endnu for tidligt at sige, hvorvidt dommen ankes, skriver man i en mail til OPS-Indsigt.

Kommunen ønsker området forenklet

At Brønderslev Kommune kun skal betale de godt 5 millioner kroner, handler det skøn Landsretten har lagt ned over sagen.

”Der er ikke for landsretten fremlagt nærmere beregninger af prisfastsættelsen for 2015-2019, og prisberegningen for 2020 kan ikke lægges til grund. Kravet fastsættes derfor efter en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger og ud fra et friere skøn til 5 mio. kr.,” står der i domsudskriftet.

Dommen er på 84 sider og det siger noget om den kompleksitet, der er på området og behovet for forenkling. Netop det har Mikael Klitgård da også fat i, da kommunen meddeler, at den ikke vil anke dommen.

”Samtidig har vi rettet henvendelse til KL, fordi vi mener, at takstberegningerne for området er så vanskelige og baseret på skøn, hvilket hele dommen jo også er udtryk for. Der må meget gerne ske forenklinger på området til gavn og glæde for både kommuner og de private firmaer. Vi skal for alt i verden undgå mere bøvl og bureaukrati. Det har vi rigeligt af i forvejen,” siger han.

Hos KL, som er kommunernes brancheorganisation, har man ingen kommentarer til sagen, da OPS-Indsigt henvender sig.

Erhvervslivet kræver mere transparens

Hos Dansk Erhverv, som har fulgt sagen, ligger man på linje med borgmesteren i Brønderslev Kommune. Her finder man det decideret pinligt at Landsretten har været nødsaget til at lave et skøn.

”Det er fordi det er så umuligt at gennemskue de kommunale regnestykker, at landsretten har været nødsaget til at lave et skøn,” siger markedschef Morten Jung til OPS-Indsigt. Her opfordrer man til åbenhed og transparens i offentlig forvaltning også i forhold til økonomien. Også hos Dansk Industri mener man, at hele sagen understreger den manglende gennemsigtighed med de kommunale udregninger bag afregningen af de private leverandører, ”og det hvad enten man kalder det priser på ældreområdet eller takster på socialområdet, siger branchedirektør Jakob Scharff.

For at undgå at de typer af sager fremover skal afgøres i retssystemet peger Dansk Erhverv på, at man burde etablere en instans under konkurrence- og forbrugerstyrelsen, der kan efterregne de kommunale prisberegninger.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply