Skip to main content

Pleje- og omsorgsvirksomheden Blæksprutten, der leverer pleje og praktisk hjælp efter loven om frit valg af hjemmehjælp, har i godt fire år ikke fået den betaling fra Brønderslev Kommune, som virksomheden har krav på. 

Det er konklusionen på den dom, som Vestre Landsret har afsagt i dag mandag.  Sagen er af principiel karakter og følges helt sikkert af en række andre kommuner som branche- og arbejdsgiverorganisationen KA Pleje også har trukket i retten i samme anledning. 

Det drejer sig blandt andet om Herning, Haderslev og Holstebro Kommuner. Og så kunne man tro, at der var tale om et jysk fænomen, men der er også tale om flere kommuner andre steder i landet, oplyser kilder til OPS-Indsigt. 

”Vi har gang på gang bedt kommunerne om at lægge deres beregninger frem, så vi kan se, hvordan de er nået frem til deres priser. Vi har prøvet alt for at komme i dialog med kommunerne, men har desværre mødt en mur af tavshed. Derfor har vi i sidste ende ikke haft anden mulighed end at gå til domstolene, siger direktør i KA Pleje, Karsten Høgild.

Dommen kan få principiel betydning

Med andre ord, denne dom kan gå hen og få længere betydning end blot i forhold til Brønderslev Kommune og bør derfor være interessant for alle landets ældre- og sundhedsforvaltninger som sommerlæsning.

”Kernen i sagerne er, at de private virksomheder ikke får den betaling fra kommunen, de har krav på. Dermed bliver det mindre attraktivt for private virksomheder at byde ind på opgaverne, og det er med til at underminere det frie valg. Når Landsretten giver os medhold i den aktuelle sag, har vi en klar forventning om, at vi kommer til at se tilsvarende afgørelser i de andre sager,” siger Karsten Høgild.

Det er ikke kun KA-Pleje, der har udtrykt kritik af kommunernes måde at håndtere prisberegningerne på. Både Danske Erhverv og Dansk Industri har tidligere været ude med skarpe udtalelser. Senest har Markedschef i Dansk Erhverv i forbindelse med prisberegningerne i Gribskov Kommune, at priserne her kun blev reguleret med tilbagevirkende kraft fordi Dansk Erhverv pressede kommunen. 

”De små private leverandører bliver bank for en stor kommune. Det er helt vanvittigt. Man kan bare se på i år, som et eksempel. I april hævede man betalingen til de private med 5,25 pct. Fordi vi pressede dem, gik de med til at hæve betalingen med tilbagevirkende kraft til januar. Men ellers efterregulerer man kun priserne fremadrettet, sagde han til OPS-Indsigt.

Den konkrete sag fra Brønderslev, føres den af KA Pleje på vegne af plejeleverandøren Blæksprutten, da man anser den for principiel og her glæder direktøren sig over dommens udfald.

”Det er glædeligt, at dommen deler den klare og tydelige kritik, som vi har rejst af Brønderslev Kommune,” siger Karsten Høgild, der er direktør i KA Pleje.

Dommen slår flere ting fast.

For det første skal en kommune kunne dokumentere sine timepriser, og det kunne Brønderslev Kommune ikke kan man læse ud af domsskriftet.

For det andet fremgår det, at en kommune forpligtet til løbende at foretage en efterberegning af sine timeprisberegninger. Det har Brønderslev Kommune så ikke gjort, fastslår Vestre Landsret i domsudskriftet.

For det tredje konkluderer Landsretten, at en privat leverandør har ret til efterbetaling, når en kommune ikke har overholdt lovgivningen. Brønderslev Kommune påstod under sagen, at der ikke var ret til efterbetaling. Altså præcis det som Morten Jung henviste til i Gribskov casen.

Vestre Landsret pålægger Brønderslev Kommune at betale Blæksprutten fem millioner kroner plus renter og herudover skal kommunen betale KA Pleje 504.000 i sagsomkostninger. 

Vil nu nærlæse dommen

”Dommen viser med al tydelighed, at en kommune ikke bare kan slippe afsted med at tilsidesætte lovgivningen i sin forvaltning,” siger Karsten Høgild.  

Erstatningsbeløbet til Blæksprutten er Landsretten nået frem til ud fra et ”friere skøn”.

”Så vi kommer til at vurdere, hvordan vi skal forholde os til det,” siger Karsten Høgild.

Men et at KA-Pleje nu skal vurdere dommen og om beløbet som Landsretten har vurderet, er det rigtige, noget andet er hvordan ser man på det i Brønderslev Kommune.

Her vil man lige nærstuderer dommen, siger velfærdsdirktør Henrik Aarup-Kristensen til OPS-Indsigt, da vi henvender os.

Han forventer først at have en officiel kommentar eller udmelding omkring domme i mod slutningen af ugen.Link til dom

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply