Skip to main content

En række politikere i Vejle gik til tasterne og krævede et rengøringsudbud undersøgt, da det blev offentliggjort at kommunen ved et udbud af rengøring på 121 kommunale lokationer fik en besparelse på 2,3 millioner kroner i hele kontraktperioden set i forhold til i dag, hvor opgaven også er udbudt. 

Kunne det nu også være rigtigt, og var der ikke tale om et unormalt lavt bud, som forvaltningen burde have undret sig over?

Sagen er interessant fordi vi ofte hører, at pris vægtes for højt og selv, når pris står lige med kvalitetskrav, er det altid prisen der afgør, hvem der er vinder.

Borgmester: Alle regler er fulgt til punkt og prikke

Flere byrådspolitikere krævede altså en redegørelse og den fik økonomiudvalget så i juni. Her fremgår det blandt andet, at den projektgruppe der evaluerede tilbuddene fra fem tilbudsgivende virksomheder, havde vurderet om det vindende tilbud fra Renell A/S var unormalt lavt og dermed i strid med betingelserne i udbuddet.

” Projektgruppen har konstateret, at tilbuddet fra Renell ikke forekommer unormalt lavt, hverken for så vidt angår timer til udførsel (anden leverandør har budt ind med færre timer) eller timeprisen (2 af de øvrige tilbud indeholder lavere timepris”, står der blandt andet i forvaltningens redegørelse til økonomiudvalget.

”Vi har fået en redegørelse fra forvaltningen, og den har et enigt økonomiudvalg taget til efterretning. Der var i hvert fald ingen i udvalget, der efterspurgte yderligere informationer. Selv føler jeg efter redegørelsen mig overbevist om, at alle regler er fulgt til punkt og prikke,” siger borgmester Jens Ejner Christensen (V) til Vejle Amts Folkeblad, hvor der har været en del debat om den sag.

4000 mindre i månedsløn

Men hos 3F i Vejle er man ikke tilfreds.

”Jeg er meget bekymret for de kommende ansattes vilkår, og kommunen bør være meget bekymret for sin rengøring de kommende år,” sagde formand for 3F i vejle, Martin Jensen på generalforsamlingen ifølge Jyske Vestkysten.

Ifølge hans beregninger betyder udbudsresultatet, at en serviceassistent med en arbejdsuge på 37 timer vil få 4000 kroner mindre udbetalt om måneden end under den nuværende aftale.

”Ja, I hørte rigtigt – over 4000 kroner om måneden. Med anciennitet bliver forskellen bare større og større. Det er løndumping for skattekroner – i vores egen kommune,” sagde han.

Pris vægtede højst

En del af kritikken har blandt andet gået på den måde, udbuddet var skruet sammen på. Her vægtede pris højest med 50 procent, mens kvalitet havde en 30 procents vægt, og de to resterende punkter, der bl.a. handlede om timeforbrug og ledelse hver talte ti procent.

Kritikerne har hævdet, at fordi pris vægtede så meget, ville det være helt umuligt for en virksomhed med højere kvalitet og dermed omkostninger overhovedet, at komme i nærheden af at slå Renell A/S.

Det er også blevet kritiseret, at udbudsmaterialet havde sat begrænsninger på ordforbruget. Af materialet fremgår det nemlig, at hvis tilbudsgiver brugte mere end 1000 ord, ville teksten blive skåret direkte efter det 1000. ord pr. besvaret spørgsmål.

Måtte max bruge 1000 ord i besvarelserne

Begrænsningen af ord ville særligt ramme kvalitetsdelen, som typisk kræver mere beskrivelse end et tal i et prisark. Dermed havde Vejle ved sit udbud lagt op til, at firmaerne, der søgte opgaven, ville være nødt til at score højt på vurderingen af deres pris for at kunne komme i betragtning, lød kritikken.

Men der kan være fornuftige grunde til, at kommunen har anvendt ordbegrænsning mener Ole Helby Petersen, ekspert i offentlige udbud og professor ved Roskilde Universitet.

”Jeg kan ikke sige, om det er normalt eller unormalt at pålægge tilbudsgivers besvarelse en ordbegrænsning. Det er simpelthen ikke noget, der findes forskning i. Men vi ved fra flere undersøgelser, at der er stort fokus på det, man kalder transaktionsomkostninger […]. Her er det centralt at overveje, om det koster uforholdsmæssigt meget tid at læse tilbuddene, hvis der er brugt mange ord på besvarelserne. En anden overvejelse er, at der kan gå konkurrence i, hvem der kan skrive den bedste besvarelse, så det i højere grad bliver en skønhedskonkurrence om, hvem der bruger de bedste ord, end om hvem der giver det bedste tilbud, siger Ole Helby Petersen til Vejle Amts Folkeblad i en af de mange indlæg i denne sag.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply