Skip to main content

I Mandags udsendte Gribskov Kommune en pressemeddelelse til en række lokale medier, hvor det blev meldt ud, at BM Pleje som er den største private hjemmeplejeleverandør i Gribskov, efter 14 år havde opsagt sin kontrakt med kommunen.

Men hvad får en leverandør med så langt et kundeforhold til at trække sig fra en kommunal samarbejdspartner? 

Ovenikøbet hos den kommune som ligger højst på Indenrigs- og Boligministeriets nøgletal for samarbejde med private leverandører. Gennemgår man samtidig regnskabet for BM-Pleje, kan man konstatere, at der er tale om en solid virksomhed med sorte tal på bundlinjen, så i det perspektiv virker det ikke som det rigtige tidspunkt at trække sig.

De personlige omkostninger vejer til

Af pressemeddelelsen som først blev lagt på kommunens hjemmeside, da OPS-Indsigt henvender sig, fremgår det, at kommunen har været ganske godt tilfreds med samarbejdet. For den administrerende direktør Martin Marburger har det, da heller ikke været et let valg for ham og hans hustru, men det har heller ikke været let, at være leverandør i Gribskov Kommune.

”Det er en sum af mange ting, hvor økonomien naturligvis spiller en rolle, men de personlige omkostninger ved er drive denne type virksomhed vejer også til. Du skal tænke på, at vi er en ejerdrevet virksomhed, hvor sommerferien ligger om foråret,” siger Martin Marburger til OPS-Indsigt.

Han peger dermed på en af de mange udfordringer små og mellemstore virksomheder står med, hvor ejerne, så at sige skal være til stede 24/7 – 365 dage om året og særligt i spidsbelastningerne, som fx en sommerperiode. Det trækker med andre ord store personlige veksler at drive denne type virksomhed, hvis den skal forblive sund og det stiller store krav til udbyderne af kommunale opgaver, hvis de vil tiltrække og fastholde private leverandører.

Gentagende sager

Martin Marburger peger desuden på, at det også har haft en betydning, at samarbejdet med den kommunale hjemmesygepleje ikke har været optimal.

”Vi har gentagende gange haft sager med borger, hvor kommunens hjemmesygepleje ikke kan levere den rigtige kvalitet og det har ikke hjulpet, at vi har rakt hånden frem og prøvet, at finde en løsningen med den kommunale ledelse, når løsningen så i sidste ende ikke bliver eksekveret, ” siger Martin Marburger til OPS-Indsigt.

Det har med andre ord hobet sig op for ejerne af BM-Pleje, som nu trækker sig efter de mange år og det stiller Gribskov Kommune i den situation, at man skal til at overveje, hvordan man tiltrækker og fastholder sine private leverandører, hvis man vil mere end blot opretholde illusionen af et frit valg for borgerne.

Den udfordring er kommunen helt opmærksom på og det behandler vi i et andet indlæg.

Prisberegningerne i kommunen presser

Hvad der er mindst lige så interessant er, at BM Plejes exit sker i slipstrømmen på en verserende sag mellem Dansk Erhverv og Gribskov kommune.

Hos Dansk Erhverv mener man nemlig, at kommunen har lagt en løkke om halsen på de private leverandører og er ved langsomt at kvæle dem. Det skal her bemærkes, at Martin Marburger peger på, at økonomi er et af flere elementer bag virksomhedens beslutning om at trække sig.

Den måde rebet strammes på, handler ifølge Dansk Erhverv om udregningen af priser på ældreområdet. Eftersom kommunens egen leverandør Pleje Gribskov er hovedleverandør, bliver betalingen til de private beregnet ud fra, hvor mange penge Pleje Gribskov har brugt. Bruger de eksempelvis et år 1 mio. kr. for meget på at levere pleje, skal betalingen til de private leverandører justeres, så det passer med ekstraforbruget.

Det er her, at Markedschef i Dansk Erhverv Morten Jung mener, at Gribskov Kommune bruger de private leverandører som bank ved at udnytte et hul i lovgivningen. Kommunen justerer nemlig kun prisen en gang om året og i den periode lægger de private altså ud.

Dansk Erhverv kalder det kreativ bogføring

”De små private leverandører bliver bank for en stor kommune. Det er helt vanvittigt. Man kan bare se på i år, som et eksempel. I april hævede man betalingen til de private med 5,25 pct. Fordi vi pressede dem, gik de med til at hæve betalingen med tilbagevirkende kraft til januar. Men ellers efterregulerer man kun priserne fremadrettet, siger han til OPS-Indsigt.

Han peger samtidig på, at kommunen få uger efter reguleringen meddelte man, at situationen var den, at den kommunale helhedspleje (Pleje Gribskov) forventede at bruge 12-14 mio. kr. mere end budgetteret i 2021. 

”Allerede dér kan man se, at det er ved at gå galt igen. Alligevel venter man til januar næste år med at justere betalingen til de private. Og de vil kun få en højere betaling fremadrettet – og ikke tilbage fra april, hvor man ellers konstaterede, at priserne skred. Det gør, at man i praksis underbetaler sine leverandører i et år. Det tenderer kommunal kreativ bogføring,” siger Morten Jung.

Kommunen: Vi har brug for dialog

Gribskov Kommune har tidligere svaret på anklagen i Sjællandske.dk. Her har velfærdsdirektør Per Ullerichs afvist, at det kunne gøres anderledes.

”Det er den praksis, der er over hele landet. Det ligger inden for lovgivningen. Jeg har ikke hørt kolleger sige, at leverandører i deres kommuner har brokket sig over det. Men det ændrer ikke på, at vi har brug for gennemsigtighed og tæt dialog,” siger han.

Det skal her bemærkes, at brancheorganisationen KA-Pleje aktuelt køre en række sager mod kommuner om netop prisberegning på ældreområdet, så det er ikke en ukendt problemstilling Dansk Erhverv rejser.

Gribskov Kommune indrømmer dog, at den har haft svært ved at overtage opgaven som hovedleverandør fra Attendo, da de stoppede i 2019.

”I 2020 startede vi en nye organisation op, der som forventeligt, ikke lige så effektive som de private leverandører i den indledende fase. Efterfølgende har det vist sig, at vi nok været lidt naive, og langt hen i forløbet har troet, at vi allerede i 2020 kunne tilpasse den kommunale hjemmeplejes omkostninger til det prisniveau som gjaldt for både den kommunale hjemmepleje, BM Pleje og Det Skønne Liv,” siger Chefkonsulent i Gribskov Kommune, Lars Kallehauge.

Det viste sig nemlig, at da regnskabet for 2020 skulle gøres op var kommunens leverandør dyrere, end man havde beregnet i budgettet. Det er det, som har medvirket til, at man har hævet priserne i april. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply