Skip to main content

Regeringen, KL og Danske regioner har nedsat en taskforce, der med afsæt i dialog med udvalgte offentlige og private ledere skal undersøge ledermobilitet – både internt i den offentlige sektor og mellem den offentlige og private sektor. Det skriver Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

”Det er et temmelig ubelyst område, som der er behov for at stille skarpt på. Det er der, fordi et godt kendskab til andre sektorer kan have stor betydning for, om vi i den enkelte sektor formår at løfte vores opgave, så den skaber værdi for borgeren, siger Marie Louise Refsgaard, som er formand for taskforcen og vicedirektør i Socialstyrelsen.

Marie Louise Refsgaard er selv et eksempel på en leder, der har ledelses erfaring fra flere sektorer både fra den private sektor, men også fra det kommunale og nu Socialstyrelsen. 

”Det er et umanerligt vigtigt arbejde, vi sætter i gang med taskforcen. Den offentlige sektor er et særligt sted at arbejde, fordi vi har et ansvar for at skabe udvikling, muligheder og velfærd i hele landet. Derfor er det afgørende, at vi er i stand til at sætte os i andres sted,” siger hun.

En af grundene til, at mobilitet ofte har været fremhævet som ønskværdigt, er, at der er en implicit forventning om, at mobile ledere videndeler mere og på den måde er med til at sprede gode ideer mellem privat og offentlig sektor. 

Men er det tilstrækkeligt, at ledere bare har erfaring fra flere sektorer for, at samarbejdet mellem sektorerne glider bedre?

Mobilitet gør det ikke alene

Ledelseskommissionens undersøgelse fra 2018 viste (se de 22 centrale fund), at det langt fra altid er tilfældet. De mobile ledere i undersøgelsen viste sig ikke at videndele mere end de ikke-mobile ledere. Det understreger jo i nogen grad, at hvis man gerne vil sikre, at gode ideer spredes, så er mobilitet mellem for eksempel den offentlige og private sektor ikke i sig selv tilstrækkeligt.

Ledelseskommissionens undersøgelse vise dengang, at de fleste offentlige ledere har primært ledererfaring fra andre offentlige organisationer. Samlet set viste det sig, at 20 pct. af kommunale ledere ledelseserfaring private organisationer, hvilket ikke nødvendigvis er det sammen som driftsorienterede virksomheder, men dog den private sektor. Tallet for statslige ledere var lidt højere.

Behov for indsigt i de andres maskinrum

Nu skal en taskforce altså undersøge og give anbefalinger til, hvordan man kan styrke offentlige lederes mobilitet på tværs af stat, regioner og kommuner og så naturligvis den private sektor.

Timingen for en ny undersøgelse af ledernes mobilitet på tværs af sektorer kommer oven på et af de største ufrivillige eksperimenter i offentlig-privat samarbejder – Corona-krisen. Her blev sektorerne tvunget til at arbejde sammen og forstå hinandens virkeligheder og det har i den grad har vist nødvendigheden af, at alle sektorerne er afhængige af at kunne se ind i og forstå hinandens virkelighed eller maskinrum om man vil.

Og det er præcis den nødvendighed peger Marie Louise Refsgaard ind i.

”I staten er vi helt afhængige af at have en dybfølt indsigt i det kommunale og regionale maskinrum, som gør os i stand til at løse landsdækkende udfordringer nationalt. Og som sikrer, at de rammer vi sætter for velfærdsproduktionen, opleves som meningsfulde og brugbare i praksis. Det kræver også ledere, der har erfaring fra andre sektorer end den statslige,” forklarer Marie Louise Refsgaard.

Bemærk her at hun tager udgangspunkt i den sektor, hun aktuelt er ansat i. Det er der ikke noget galt i, men det er her man måske lige skal have ledelseskommissionens resultat på dette felt in mente.

Afrapportering i 2022

Den nye taskforce består af ti medlemmer, der repræsenterer kommuner, regioner, stat, civilsamfund og den private sektor. Taskforcen inddrager øvrige centrale interessenter i arbejdet, samt udvalgte ledere der har erfaring med sektorskifte både internt i den offentlige sektor og mellem den offentlige og private sektor.

Medio 2022 skal taskforcen afrapportere og her forventes der at ligge nogle klart formulerede anbefalinger til, hvordan lederes interesse for jobskifte inden for udvalgte dele af den offentlige sektor samt mellem den private og offentlige sektor kan fremmes.

Den nye taskforce består af ti medlemmer, der repræsenterer kommuner, regioner, stat, civilsamfund og den private sektor.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply