Skip to main content

”Når samfundets store institutioner svigter, er vi nødt til at reagere. Det her handler om mennesker – ikke om systemer eller om at placere et ansvar. Vi er forpligtet til at handle,” siger Jimmy Rohde fra Hus Forbi om en ny aftale mellem foreningen Hus Forbi og Danske Bank. 

Aftalen indebærer, at Hus Forbi kan administrere betalingskort til Danske Bank for hjemløse. Hos Hus Forbis understreger man, at det kun en delløsning, og at politikere og myndigheder må på banen. Det fremgår af en pressemeddelelse.

Løsningen er fundet, fordi vi står i en situation, hvor kommunerne for nu mange år siden lukkede for kontantudbetalingen og overlod den til bankerne.

Det skete efter, at Folketinget i 2007 vedtog loven om offentlige betalinger. Her var politikerne samtidig opmærksomme på, at der var en gruppe borgere, som hidtil havde afhentet deres offentlige overførsler hos den offentlige kontantkasse. Det blev derfor understreget i loven, at de borgere, som foretrak kontanter, nu blot kunne afhente dem i en bank.

Siden er digitaliseringen rullet inden over betalingsdanmark og kontanter er efterhånden et særsyn, når du køber ind. Det har været medvirkende til, at flere og flere banker har lukket ned for kontantkasser og hæveautomater i deres filialer. 

For Danmarks over 6000 hjemløse giver det en lang række problemer, fordi de har begrænset eller dårlig adgang til den digitale verden. Hvad enten vi anvender digitale betalingsløsninger eller betalingskort, er løsningerne bundet på en række grundsten som NemID og en registreret bopæl, hvortil koder og kort kan sendes.

Når digitaliseringen kobler sårbare grupper i samfundet af, bliver de sociale, økonomiske og helbredsmæssige udfordringer større. Det øger uligheden og kan betyde, at vejen ud af hjemløshed bliver længere, fordi basale behov som at få mad og medicin bliver forhindret af, at man ikke kan få fat i de penge, det offentlige udbetaler.

Ministeren har nedsat en arbejdsgruppe

Regeringen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal finde en løsning, hvor man inden sommerferien vil klarlægge problemets omfang og herefter foreslå løsninger, som regeringen kan arbejde videre med.

”For de fleste danskere er det helt naturligt at anvende betalingskort eller mobile betalingsløsninger, men for de mest sårbare i vores samfund er det ikke nødvendigvis muligt. Derfor har vi – på baggrund af en tæt dialog med Enhedslisten – nu nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med konkrete forslag til, hvordan vi finder en varig løsning, der giver udsatte grupper bedre adgang til kontanter i fremtiden, sagde Erhvervsminister Simon Kollerup i maj i en pressemeddelelse.

Men det tager for lang tid, mener man hos Hus Forbi.

”De her mennesker har ikke altid netbank eller adgang til en computer, og hvis de skal i banken for at bestille et nyt hævekort, skal de først vente på, at en kommunal medarbejder kan følge dem og bekræfte, at de ikke “bare” for sjov siger, at de er hjemløse. Selv om det lykkes, er trængslerne sjældent forbi. At få tilsendt et bankkort og en kode er slet ikke lige til, hvis du for eksempel er hjemløs,” siger Jimmy Rohde.

Håber at løsningen kan inspirere

De lange udsigter til en løsning er grunden til, at Hus Forbi og Danske Bank har indgået et samarbejde, som viser, hvordan man kan sikre, at hjemløse let kan få et betalingskort til deres konto. Løsningen indebærer, at betalingskortene bestilles til og administreres af Hus Forbi. 

Hus Forbi og Danske Bank håber, at løsningen kan inspirere andre til glæde for flere socialt udsatte borgere, som ikke har adgang til services i det digitale samfund.

Hos landets Danske Bank, der er landets største, er man meget bevidst om, at sit samfundsansvar, som blandt andet indebærer at hjælpe alle befolkningsgrupper.

”Digitale betalingsformer gør hverdagen lettere for de fleste, men det kan desværre også give udfordringer for nogle, eksempelvis hjemløse. Udsatte borgere skal selvfølgelig ikke lades i stikken, og derfor vil vi i Danske Bank gerne bidrage til løsninger som denne med Hus Forbi, så vi hjælper alle borgere med at få adgang til deres penge på en nem og sikker måde,” siger Mark Wraa-Hansen, direktør i Danske Bank med ansvar for privatkunder.

Myndighederne skal hurtigere på banen

Samarbejdet med Danske Bank viser, at der er vilje til stede, og hos Hus Forbi er man meget tilfreds med, at man i fællesskab kan vise, hvordan betalingskort og koder kan gøres langt mere tilgængelige for hjemløse og udsatte, så de kan få adgang til deres egne penge på deres egen konto.

”Samarbejdet mellem Hus Forbi og Danske Bank er et godt eksempel på, hvor nødvendigt det er, at civilsamfundsorganisationer og erhvervsliv udvikler løsninger i fællesskab. Men det er samtidig også vigtigt at understrege vigtigheden af, at sådanne initiativer kun er midlertidige og del-løsninger. Vi kommer ikke uden om, at myndigheder og centraladministrationen skal involveres langt hurtigere for at udbrede løsninger til flere udsatte grupper,” siger sekretariatsleder i Hus Forbi Rasmus Wexøe Kristensen.

Foreningen Hus Forbi har længe forsøgt at få politikernes opmærksomhed rettet mod den sociale ulighed og de problemer, herunder adgang til egne penge, som opstår i kølvandet på digitale betalingsløsninger og et i stigende omfang kontantløst samfund. 

Borgerforslag

Det er en af årsagerne til at Foreningen Hus Forbi i april måned har stillet et borgerforslag, som netop handler om adgang til og retten til at anvende egne penge. Forslaget er stillet på vegne af de mange hjemløse, som ikke kan få udstedt et betalingskort eller anvende kontanter i det voksende kontantløse samfund.

”Det er desværre slet ikke første gang, at vi oplever, at forandringer i samfundet til gavn for mange skaber flere problemer for få, det gælder især gruppen af hjemløse og udsatte. Digitalisering af betalingsformer og velfærdsydelser kræver, at nogen tager ansvar og er villig til at yde en ekstra indsats for, at vi ikke skaber endnu større ulighed i vores samfund,” siger Rasmus Wexøe Kristensen.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply