Skip to main content

Til trods for at kommuner og regioner indkøber for over 200 milliarder om året, har offentlig-privat samarbejde i årevis levet et fod-note-liv, når man har gennemlæst økonomiaftalerne mellem regeringen på den ene side og regioner og kommuner på den anden side. 

Nu ser det ud til, at man reelt vil oprette en OPS-enhed, det fremgår af aftalen, som blev offentliggjort tirsdag.

Sidste års forblommede hensigtserklæring er afløst af et konkret tiltag og rykket fra side 19 i aftalen op til side 7.

Her fremgår der følgende i en kort passus om offentlig privat samarbejde:

”Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at etablere en enhed for offentlig-privat samarbejde med henblik på at styrke offentlig-privat samarbejde omkring indkøb og udvikling af innovative løsninger til den offentlige sektor, der kan understøtte velfærd og grøn omstilling. Parterne er i den anledning enige om at sammenlægge Center for Offentlig Innovation (COI) og OPS-enheden.”Teksten om en OPS-enhed peger hen til den reserve, der er afsat mhp en OPS-enhed i finansloven for 2021 på godt 9 millioner kroner ( 08.11.79. Reserver og budgetregulering ). Det betyder alt andet lige, at den nye OPS-enhed er godt på vej mod dobbelt så mange ressourcer, som COI har i dag.

COI er allerede i færd med udvidelsen

På COI`s hjemmeside står der ingenting onsdag morgen om, at man nu skal fusionere med OPS-enheden. Ikke at det bliver noget større problem, for OPS-Enheden er jo ikke eksisterende en fysisk enhed, men alligevel kunne man jo godt af hensyn til medarbejdere og andre lige have sendt et kort signal. Dette ud fra en betragtning om, at medarbejderne ikke skulle møde overraskede på arbejdet

Men måske er det ikke så overraskende for den relative lille gruppe af medarbejdere, som COI består af. Kigger man grundigt på hjemmesiden kan man nemlig se, at den i begyndelsen af maj fik kompetencemæssig forstærkning. 

Her tiltrådte Rikke Thorlund Haahr, der blandt andet en fortid som chef for offentlig-privat i KL og Contract Management Director hos medicovirksomheden Mediq A/S.

Hos COI skal hun arbejde med innovative offentlige indkøb, så måske er det ikke så overraskende, at COI og OPS-enheden lægges sammen. Den tanke kunne faktisk godt se ud til at have været undervejs et stykke tid.

Det er ikke kommet ud af den blå luft

Det bekræfter centerleder Pia Gjellerup, da vi henvender os: ”Det her er ikke kommet ud af den blå luft,” siger hun.

Og bekræfter hermed, at Rikke Haahr ikke en der tilfældig kom forbi, men som det fremgår af hjemmesiden, er hun en del af, at COI udvider.

Det er tydeligt, at der har pågået en del, hvordan man skulle håndtere og placere en fremtidig OPS-enhed. Meget tyder på, at det har pågået drøftelser i snævre cirkler mellem KL, ministerierne og interesseorganisationer i dansk erhvervsliv. 

”Der har jo været nogen drøftelse om, hvor og hvordan man skulle gribe det her an. Skulle der være en eller to enheder og hvad skulle man gøre, hvis der var overlap, hvad der meget let kan komme på det her område og så har parterne besluttet sig for at tage udgangspunkt i, at der var en going concern i COI, som man så at sige kunne udvide,” siger Pia Gjellerup.

Ser man på sidste års økonomiaftale, stod der en række forblommede sætninger og hensigtserklæringer på side 19 om, at man var enige om at samarbejde styrke kompetencerne i innovative indkøb og fleksible udbud. Netop noget af det man kan se , at COI lige har ansat nye kompetencer til.

Parterne lovede dengang, at de i fællesskab ville afdække mulighederne for at etablere et samarbejde på tværs af den offentlige sektor og med repræsentanter fra erhvervslivet og eventuelt andre relevante aktører med henblik på at fremme innovation og ny teknologi.

Det er sandsynligvis de får sætninger, der nu har udmøntet sig i en sammenlægning af COI og tanken om en OPS-enhed

 Om selve omlægningen og tilførslen af de nye opgaver siger Pia Gjellerup: 

”Vi har nu tid til at planlægge og jeg forventer, at vi allerede vil være klar og i gang fra først i januar næste år,” siger hun til OPS-Indsigt.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply