Skip to main content

Partnerskabsvirksomheden Nordic Medicare har klaget til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen over Praktiserende Lægers Organisation (PLO), da de mener, at PLO overtræder konkurrenceloven. 

”Vi føler os nødsaget til at reagere, da vi det seneste halve år har oplevet en voldsom eskalering i den negative kampagne, som PLO har igangsat. Deres formand har offentligt manet til kamp mod os, skabt bekymring blandt vores tilknyttede patienter, anvendt nedsættende retorik om Nordic Medicare, vores fastansatte familielæger og vores partnerskabslæger, samt miskrediteret vores virksomhed til forskellige interessenter og beslutningstagere på et helt fejlagtigt grundlag,” siger administrerende direktør Christian Riewerts.

 Hos PLO finder formanden Jørgen Skadborg, at det en helt igennem absurd og udokumenteret påstand.

”PLO har ikke på nogen måde lagt hindringer i vejen for, at Nordic Medicare kan ansætte læger og andet sundhedsfagligt personale. Og PLO har ikke på nogen måde forsøgt at hindre praktiserende læger i at indgå samarbejde med Nordic Medicare, hvis de ønsker dette,” siger han til OPS-Indsigt.

Sagen er usædvanlig fordi den omhandler en brancheorganisation fra velfærdsområderne. Normalt er det sådan, at konkurrencereglerne kun gælder for økonomisk aktivitet og ikke for andre områder styret af egne regler og aftaler tilknyttet ressortlovgivningen som fx sundhedsloven. Det er typisk, det der har gjort at sundheds- og velfærdssektoren ikke har været genstand for mange konkrete konkurrenceundersøgelser.

Det rejser derfor spørgsmålet om sandsynligheden for at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil gå ind i denne klagesag?

Ekspert: ”Det kan ikke afvises, at styrelsen vil tage sagen”

Jacob Pinborg, der i mange år har rådgivet om konkurrenceforhold som advokat og partner i advokatfirmaet Poul Schmith også kendt som Kammeradvokaten, vil ikke afvise, at styrelsen kunne finde på at tage sagen.

Uden at gå ind i den konkrete klage, som han ikke kender noget til, peger Jacob Pinborg på, at en brancheorganisation godt kan komme i problemer, hvis den så at sige koordinerer den adfærd medlemmerne udviser på markedet og at adfærden ikke i forvejen er fastlagt af den offentlige regulering på området, som eksempelvis sundhedslovgivningen.

Det vil sige, at for at en klage skal kunne løftes som i dette tilfælde, hvor en privat virksomhed har klaget over PLO, så skal klagens essens ligge udenfor områder reguleret direkte af sundhedsloven og lægernes overenskomst.

”Gør den det, kan man godt forestille sig, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil tage sagen op. Brancheorganisationer er nemlig på ingen måder fredet. Så lidt afhængigt af hvad det er, de har klaget over og på hvilket niveau, så kan det godt være noget som vil interessere styrelsen og blive til en sag,” siger Jacob Pinborg til OPS-Indsigt.

Men det er altså ikke noget, man på nuværende tidspunkt kan sige noget sikkert om, med den viden vi har, understreger Jacob Pinborg. Han henviser samtidig til, at sagen ikke er uden fortilfælde.

Sundhedsministeren hjalp speciallægerne af krogen

Tilbage i 2014 var Foreningen af Speciallæger (FAS) indbragt for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fordi man mente, at de havde opfordret speciallægerne til at begrænse behandlingsaktiviteten og det vurderede styrelsen dengang som stærkt konkurrencebegrænsende og udarbejdede et udkast til en konkurrenceråds-afgørelse. Den daværende Sundhedsminister Nick Hækkerup (S) løb imidlertid uden om styrelsen og hjalp derved FAS af Konkurrencestyrelsens krog. Det skete, da ministeren i en udmelding forklarede, at opfordringerne var en direkte og nødvendig følge af sundhedslovgivningen. Det afskar Konkurrencerådet fra at afgøre sagen og dermed gribe ind over for adfærden.

Men siden udgav styrelsen en pressemeddelelse, hvoraf det fremgik, at man fortsat vurderede, at der var tale om en alvorlig begrænsning af konkurrencen mellem lægerne på området.

PLO har kritiseret væksten af stråmandsklinikker

Nordic Medicare mener, som sagt, at PLO i kraft af sin dominerende position på markedet, hvor organisationen repræsenterer 97% af lægerne, har forsøgt at fortrænge Nordic Medicare fra markedet via en særlig strategi, skriver virksomheden i en pressemeddelelse. 

Det skulle blandt andet være sket ved aktivt at påføre Nordic Medicare omdømmemæssig skade i offentligheden og blandt offentlige beslutningstagere, ligesom PLO tilsyneladende skulle have forsøgt at påvirke PLO-medlemmerne til ikke at indgå i, samarbejder med Nordic Medicare. 

Den anklage vil PLO, som sagt ikke have siddende på sig.

Jørgen Skadborg erkender, at PLO har det politiske synspunkt, at det er bedst for Danmark, at bevarer den nuværende struktur for almen praksis, hvor den enkelte praktiserende læge selv ejer og driver den klinik, hvor han eller hun arbejder.

”PLO har derfor kritiseret fremvæksten af de såkaldte stråmandsklinikker, hvor speciallæger i almen medicin formelt står som ejere af et antal klinikker uden selv at have deres primære virke i nogen af disse klinikker,” siger Jørgen Skadborg til OPS-Indsigt.

PLO: ”Vi lever i et frit land

Han mener derfor, at PLO naturligvis er i sin gode ret til at argumentere for organisationens synspunkter i medierne og på møder med politiske interessenter og beslutningstagere. Tilsvarende er Nordic Medicare og andre i deres gode ret til at argumentere for, hvorfor de mener noget andet. ”Vi lever i et frit land,” siger Jørgen Skadborg.

Han peger i øvrigt på, at PLO ved flere lejligheder (bl.a. her på OPS-Indsigt) har understreget, at den som organisation ser positivt på partnerskabsklinikker, hvor praktiserende læger, som ikke selv er mindet for det administrative og det ledelsesmæssige, hyrer et firma til at stå for it, personale og andre administrative opgaver, mens den praktiserende læge selv arbejder i klinikken med patientarbejdet.

Tilbage står fortsat spørgsmålet om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil tage sagen og herunder en afklaring af hvorvidt PLO på en eller anden vis skulle have forbrudt sig mod konkurrencereglerne.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply