Skip to main content

Den offentlige sektor køber årligt varer og tjenesteydelser for over 300 milliarder kr. Heraf udgør indkøbet af produkter ifølge miljøministeriet godt 185 milliarder kroner til stat, kommuner og regioner. Disse indkøb medførte i 2019 en drivhusgasudledning på i alt 12 millioner tons. og her blev de fire millioner tons udledt i Danmark.

Det giver lidt sig selv, at når der købes ind for et beløb af den størrelse med den type af aftryk på drivhusgasudledningen, er det yderst centralt at have øje for, hvordan der købes ind. 

Med det pres der er på økonomien i den offentlige sektor, er det afgørende, at der købes effektivt ind, så man får mest mulig værdi for indkøbskronerne. Der er i den sammenhæng et stort potentiale i at anvende den offentlige efterspørgsel, så den fremmer innovation og bæredygtighed i både det offentlige og det private erhvervsliv.

I forlængelse af regeringens strategi for intelligent offentligt indkøb har Miljøstyrelsen udviklet en række værktøjer under Udbudsportalen – Den ansvarlige indkøber. Værktøjerne gør det muligt allerede i tilbudsfasen at beregne, hvad et produkts samlede omkostninger vil blive i hele dets brugsfase. 

Der er allerede udviklet såkaldte TCO-værktøjer for 16 produktområder, men nu udvides listen med endnu 9 produktområder, så man er oppe på 25 med hver sin beregner. Det fremgår af et nyhedsopslag på Forum for Bærerdygtige Indkøb, som er oprettet på initiativ af Miljøministeriet.

TCO-krav for halvdelen af alle udbud

“Det er glædeligt, at den grønne værktøjskasse hos offentlige indkøbere er udvidet. Vi håber det kan være med til at øge brugen af TCO i udbud,” skriver markedschef hos Dansk Erhverv Morten Jung i en kommentar på LinkedIn.

Han ser gerne, at det allerede inden 2025 er halvdelen af alle udbud, der udbydes med TCO krav. ”Det vil være et vigtigt bidrag til den grønne omstilling Danmark står midt i,” skriver han

TCO står for Total Cost of Ownership eller på dansk – Totalomkostninger. TCO er summen af omkostninger ved anskaffelse af et produkt og omkostninger til brug af produktet i brugsperioden. 

I efteråret lancerede regeringen strategien ”Grønne indkøb for en grøn fremtid”. Målet er her at bruge bæredygtige offentlige indkøb som motor i den grønne omstilling. Og det er her de nye TCO-værktøjer kommer ind i billedet.

TCO-værktøjerne består af en pdf-vejledning til indkøberen samt et simpelt regneark, der opstiller en beregning med de væsentligste omkostningsparametre, der skal tages med, når tilbud fra leverandøren skal vurderes. Det kan være produktets elforbrug, udgifter til vedligeholdelse og service samt indkøbsprisen.

For alle værktøjerne gælder det, at de er udviklet i tæt samarbejde med de relevante brancher, der bl.a. er kommet med forslag til, hvilke parametre der kan måles på og har sagt god for de standarder, der benyttes i beregningerne.

Liste over de 25 værktøjer

De 9 nye værktøjer er:

 1. Blæstkølere og – frysere
 2. Køle- og fryseskabe (husholdningstype)
 3. Kondensatorenheder til køle- og fryserum
 4. Opvaskemaskiner (husholdningstype)
 5. Opvaskemaskiner (professionelle)
 6. Vaskemaskiner (husholdningstype)
 7. Vaskemaskiner (professionelle)
 8. Ovne (husholdningstype)
 9. Ovne (professionelle) 

De eksisterende 16 værktøjer er:

 1. Computere
 2. Skærme
 3. Multifunktionsmaskiner
 4. Mindre netværksudstyr
 5. Større netværksudstyr
 6. Servere
 7. Storage-udstyr
 8. UPS (Uninterruptible Power Supply)
 9. Projektorer
 10. Selvbetjeningsmaskiner (herunder kaffemaskiner)
 11. Belysning – Lyskilder
 12. Belysning – Belysningssystemer
 13. Skylletoiletsæder
 14. Køle- og fryseskabe (storkøkkener / professionel brug)
 15. Motorkøretøjer – Køb eller finansiel leasing
 16. Motorkøretøjer – Operationel leasing

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply