Skip to main content

Af Jørgen Skadborg – Formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO)

Folketinget skal snart andenbehandle et beslutningsforslag fra Konservative om, at der skal gribes ind mod stråmandsklinikker i almen praksis. Det er en sag, PLO er meget optaget af, fordi vi mener, at stråmandsklinikker er en trussel mod det familielægesystem, der i generationer har tjent danskerne vel. Vi har derfor udarbejdet et notat med forslag til, hvordan stråmandskonstruktioner i almen praksis kan bekæmpes.

Dansk Erhverv er uenig og har udarbejdet sit eget notat, som er blevet omtalt her i OPS-Indsigt. Jeg hilser debatten velkommen, men vil gerne svare på nogle af de kritikpunkter mod PLO’s notat, som Dansk Erhverv fremfører.

Min måske vigtigste uenighed med Dansk Erhverv er, at jeg ikke mener, stråmandsklinikker bidrager til at løse manglen på praktiserende læger. Der kommer ikke flere læger af, at driften af en klinik overlades til private koncerner.

Derimod har det betydning for den sundhedsfaglige kvalitet og for patientsikkerheden, at ejerlægen ansætter og har ledelsesretten over læger og andre ansatte i klinikken. Det er vel også derfor, at det i sundhedsloven og overenskomst om almen praksis er fastsat, at en ejer af en almen praksisklinik skal være speciallæge i almen medicin.

Efter PLO’s vurdering bliver ansvaret for den sundhedsfaglige indsats uklart, når den ansvarlige speciallæge i almen medicin reelt uddelegerer ledelsesretten over personalet til en privat koncern. Et problem, der forstærkes af, at personalet i disse klinikker i så høj grad er korttidsansat.

Det er korrekt, at vi i vores notat ikke angiver navne på konkrete klinikker og deres ejerlæger. Det skyldes, at vi ikke ønsker at hænge navngivne personer ud som stråmænd. Vi ønsker at skyde på bolden, ikke på manden.

På et enkelt punkt har Dansk Erhverv ret: Det var en fejl, at det af et bilag til PLO’s notat fremgik, at en af ejerlægerne bag nogle af de stråmandsklinikker, PLO kender til, både samarbejder med Alles Lægehus og Nordic Medicare. Dette har PLO rettet.

Endelig har både Dansk Erhverv og OPS-Indsigt gjort et stort nummer ud af, at der i PLO’s notat tales om 18 stråmandsklinikker, mens der i bilagene kun er fremlagt 16 konkrete eksempler. Forklaringen er helt enkelt, at de sidste to stråmandsklinikker (som ligger i Region Hovedstaden) var erhvervet, men endnu ikke etableret, da bilagene til notatet blev udarbejdet.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply