Skip to main content

”Når man taler med politikere om, hvad der bør ske i folketinget, så kan du da godt kalde det lobbyisme,” siger Formanden for Praktiserende Lægers Organisation, Jørgen Skadborg til OPS-indsigt i en kommentar til et aktuelt beslutningsforslag fra Det Konservative Folkeparti. 

Beslutningsforslaget har til formål at bekæmpe udbredelsen af stråmandsklinikker i almen praksis. Her er PLO er blevet beskyldt for at have udøvet en kæmpe stykke lobby arbejde, for at få noget som er taget ud af den blå luft på dagsordenen i Folketinget.

For Jørgen Skadborg er der ikke noget odiøst i, at en interesseorganisation som PLO har lagt et stykke arbejde i at tale med politikerne og om, hvad han og PLO synes er det rigtige for branchen.

”Det er en hel normal måde at lave politik på i Danmark,” siger han til OPS-Indsigt.

Og interessen for at påvirke politikerne på borgen stopper ikke her. PLO har nemlig sidst i april udarbejdet et notat med en oversigt over formodede stråmandsklinikker, fordelt ud over landet. Herefter har man rundsendt det til Folketingets sundhedsordførere, Sundhedsministeren og Danske Regioner.

Formodning om 18 stråmandsklinikker

Notatet er interessant fordi det peger på, at der formodentlig findes 18 af de såkaldte stråmandsklinikker. Bemærk at PLO i notatet bruger udtrykket formodede stråmandsklinikker. Det vil sige der er ikke tale om håndfast data, men formodninger og det antydes endda, at der kan findes flere end PLO har opgjort.

Sammen med notatet følger også fire konkrete bilag med beskrivelser af læger, som angiveligt skulle være blandt de såkaldte stråmands-læger, men er læser man eksemplerne igennem bliver man ikke klogere. Det er ganske enkelt ikke til at læse, hvem det drejer sig om, så derfor fremstår notatet mest som en påstand.

Eksempelvis beskrives en læge som er 59 og ejer to klinikker. En på Sjælland og en i Jylland, men man kan ikke se hvilken læge det drejer sig om. (Se billed)

Vil ikke hænge navngivne personer ud

Spørgsmålet er, hvorfor har PLO ikke for dokumentationens skyld skrevet, hvilke læger det drejer sig om?

”Vi vil ikke hænge nogen navngivne personer ud, men man kan godt hvis man kender området og fx sidder i det lokale samarbejdsudvalg finde ud af hvem det er,” siger Jørgen Skadborg til OPS-Indsigt.

Men er det ikke uigennemskueligt for politikerne på Christiansborg, som har fået PLO`s notat? De sidder jo ikke i samarbejdsudvalget.

”Det giver lidt sig selv for de tilhørere nærmest allesammen Nordic Medicare,” siger han og peger dermed på en af de to virksomheder, der opbygger partnerskabsklinikker.  ”Vi har indtryk at, at Alles Lægehus som regel har en navngiven læge, som patienterne kan vælge”, uddyber han.

Fejl i notatet til politikerne

Med andre ord de 18 stråmandsklinikker skulle altså primært være drevet af Nordic Medicare, men også her er der noget galt med dokumentationen over for landets folketingspolitikere. Af notatet kan man nemlig læse, at den 59-årige læge samarbejder både med Nordic Medicare og Alles Lægehus.

Da OPS-indsigt gør opmærksom på, at det virker besynderligt om de to konkurrerende virksomheder på det her område skulle dele en kunde, skriver PLO i en mail:  ”Vi har begået en fejl med hensyn til ”læge 1” og ”læge 3”: De pågældende arbejder alene sammen med Nordic Medicare.

Hos Nordic Medicare finder administrerende direktør Christian Riewerts det problematisk, at PLO hverken kan eller vil dokumentere, hvilke lægeklinikker, der er tale om, som angiveligt skulle være stråmandsklinikker.

”Der er tale om ”formodede”, fejlagtige og nedsættende påstande og jeg finder det dybt betænkeligt, at den slags bare kan fremsendes til landets politikere, fra så stor en organisation som PLO” siger han

Ikke nok med at der er en fejl i notatet med hensyn til, hvem det er de anonyme stråmandslæger samarbejder med, så er den også galt med opgørelsen over hvor man stråmænd der findes.Af notatet fremgår det, at der er tale om 18 klinikker fordelt på fire læger, men læser man bilagene igennem som PLO har udarbejdet kan man kun finde 16 klinikker. Hvorvidt det er en fejl, er ikke afklaret ved redaktionens slutning.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply