Skip to main content

Børn skal have voksne nok omkring sig til at føle nærvær og tryghed, og små børnegrupper gavner børns trivsel. Det er mantraet bag regeringens aftale med støttepartierne om minimumsnormeringer fra december 2020. 

Men virkeligheden er, at to typer af dagtilbud, der netop opfylder dette mantra, er i færd med at blive kvalt fra to forskellige sider og dermed er der risiko for, at vi om få år kun har store kommunale dagtilbud og mindre eller slet intet frit valg. 

På den ene siden har kommunerne gennem de seneste 10 år valgt at bygge store institutioner og fyret dagplejerne. Det viser en ny rapport, som Bureau 2000 har gennemført for FOA. 

På den anden side har man på Christiansborg lige besluttet sig via aftalen om minimumsnormeringer, at eksisterende privatinstitutioner eksempelvis skal omlægges til en selvejemodel. Det fremgår af aftaleteksten.

De to alternativer til det traditionelle kommunale dagtilbud er med andre ord under et voldsomt pres.

Kommunerne kvæler dagplejeordningerne

Dagplejeordninger tilbyder i deres grundform trygge rammer og små børnegrupper, i en lang række kommuner.

“Det er næsten galgenhumoristisk, at man på den ene side vil sikre børn i dagtilbud mere omsorg og nærvær med minimumsnormeringer og hylder små børnegrupper, mens man taktfast kvæler en ordning, som giver netop det,” siger formand for Pædagogisk Sektor i FOA Kim Henriksen i en pressemeddelelse under overskriften ” Truet dagpleje fratager forældre frit valg mellem dagtilbud.”

Han bakkes op af formanden for forældrenes landsforening (FOLA)

“Dagplejen er førstevalget for mange forældre. Men det valg er man ved at tage fra dem. Princippet om forældrenes frie valg var ellers en del af den dagtilbudsreform, vi fik i 2017. Men intet tyder i dag på, at kommunerne reelt har tænkt sig at indfri det mål. Tværtimod oplever mange forældre, at de skal køre langt for at få passet deres barn i en institution, de ikke engang har ønsket,” siger FOLA-formand Signe Nielsen.

Rapporten peger på, at der i perioden 2010-2020 er sket et fald i antallet af 0-2-årige indskrevet i dagpleje på omkring 50 procent. Fra omkring 60.000 til knap 30.000. I samme periode er antallet af dagplejere dalet fra cirka 17.000 til blot 8.800. 

Regeringen vil af med de privat dagtilbud

I 2006 startede Eva Merete Otzen og hendes mand Frank Mikkelsen den private daginstitution, Myretuen i Odder Kommune, da kommunen ikke kunne opfylde pasningsgarantien for forældrene. Institutionen er en såkaldt naturbørnehave og har i dag 37 vuggestuebørn og 39 børnehavebørn, som byder på svømmeundervisning, cykelture og udflugter.

Den har også sin egen kok, der laver økologisk mad og en service der gør, at forældre med særlige behov for afhentning og aflevering af deres børn kan få det arrangeret gratis, ligesom normeringen lever op til de kommunale krav. Det fremgår af et nyhedsopslag hos Dansk Industri.

De private dagtilbuds udfordring handler ikke så meget om, at kommunerne har behandlet dem stedmoderligt, sådan som det er tilfældet med dagplejerne, men om aftalen omkring minimumsnormeringer.

Konsekvensen af den kan meget vel blive, at en lang række private dagtilbud som Myretuen må lukke og dermed reduceres det frie valg, da kravet om at blive omlagt til en selvejende virksomhedsform kan vise sig uoverkommeligt.

”Jeg vil som borger i Danmark blive meget vred, hvis man vælger at fratage borgerne det frie valg til at vælge den pasningsordning, der passer netop deres barn og familie. Et frit valg, jeg ser som et grundprincip i vores demokrati,” siger Ejer-leder i Myretuen, Eva Merete Otzen i en kommentar.

Professor vurderer, at der kan blive tale om ekspropriation

Ifølge en juridisk udarbejdet notits til Grace Public Affairs om omlægning af private institutioner til selveje, vurderer juraprofessor Michael Hansen Jensen i december 2020:

“Gennemføres et krav om omlægning til selveje uden respekt for det aftalebestemte opsigelsesvarsel – eller ophørstidspunkt – er det min umiddelbare vurdering, at der konkret vil kunne foreligge ekspropriation efter grundlovens § 73 i forhold berørte private tilbud. Dette gælder navnlig i tilfælde, hvor det private tilbud påføres et ikke uvæsentligt tab som følge af omlægningen til selveje.”

Udfordringerne på henholdsvis dagplejeområdet og de private dagtilbud skal ses i perspektiv af at vi grundet det stigende børnetal har behov for at øge antallet af dagtilbudspladser med ca. 40.000 inden for de næste ti år. Da normeringen samtidig skal forøges bl.a. i medfør af aftalen om minimumsnormeringer, skal det pædagogiske personale øges med mindst 14.000 fuldtidsbeskæftigede. Det fremgår af den rapport som FOA har fået udarbejdet.

Den endelige lovtekst om minimumsnormeringer er under udarbejdelse i Folketinget i foråret 2021, der er i den sammenhæng rejst et borgerforslag til bevarelse af de private dagtilbud.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply