Skip to main content

En stor del af frontpersonalet i sundheds-, ældre og socialsektoren er nu vaccineret, hvilket gør at der er mindre risiko for at belaste sundheds-, ældre- og socialsektoren som følge af COVID-19.

Men en del personale fik annulleret deres invitation, da AstraZeneca-vaccinen udgik af vaccinationsprogrammet og de kan nu genhenvises af deres arbejdsgiver, hvis de opfylder en række skærpede kriterier fra Sundhedsstyrelsen. Og det hvad enten de er privat eller offentlig ansat.

”Det er stadig muligt, at for eksempel en sygeplejerske, der arbejder på et COVID-19 afsnit kan blive tilbudt fremskyndet vaccination, ligesom for eksempel plejepersonale på et plejehjem eller botilbud, hvor der bor sårbare personer i særlig øget risiko, kan også tilbydes vaccination,” siger Bolette Søborg enhedschef i Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Procedure er udsendt til kommunerne

Fremover vil det altså fortsat være muligt som en del af målgruppe 4 at blive vaccineret, men det er arbejdsgiveren, der skal melde personalet ind til den rette myndighed og her bliver det ikke ligegyldigt om du er offentlig eller privat ansat. – Det vender vi tilbage til.

Sidste onsdag modtog samtlige direktioner i de danske kommuner en informationsmail fra KL og samtidig fulgte et notat fra Sundhedsstyrelsen, som OPS-Indsigt er i besiddelse af.

Notatet var en præcisering af de skærpede kriterier for visitation til vaccination i målgruppe 4, det vil sige frontpersonalet i sundheds-, ældre og socialsektoren.

Her beskrev Sundhedsstyrelsen en procedure for fremskyndet visitation, som skal være gældende for offentligt ansatte samt for øvrige ansatte i privat og praksissektoren. 

Ekstrem kort deadline

Sundhedsstyrelsen har i den sammenhæng lavet en 8 steps procesplan for, hvordan personale kunne udvælges af deres arbejdsgiver, så de kunne få fremskyndet deres vaccination.

I step 1 skal arbejdsgiveren foretage en vurdering af medarbejderne ud fra en række af de opsatte kriterier og udpege de medarbejdere, som lever op til Sundhedsstyrelsens skærpede kriterier. Det opgørelse skulle man ifølge flere mailkorrespondancer, som OPS-Indsigt er i besiddelse af have gjort allerede i mandags fordi Sundhedsstyrelsen havde sat tirsdag, som deadline.

Her skal man bare forestille sig om det er realistisk muligt at gennemføre en sådan dataindsamling og vurdering af tusindvis af offentligt og private ansatte på under en uge? – Fra onsdag til mandag.

Den korte deadline resulterede, da også i et utal af mailreaktioner fra de berørte organisationer, som mandag fik Sundhedsstyrelsen til at skrive ud, at fristen for at henvise personer nu var rykket til tirsdag d. 11. maj.

Nu gik man pludselig fra små tre arbejdsdage til tre uger. 

Tankevækkende at man et år inde i corona-kommunikation på tværs af organisationer, sektorer og virksomheder ikke lige havde gjort sig nogle overvejelser om, hvor let det er at samle data ind på tværs.

Forskellige krav om du er offentlig eller privat

Men det bemærkelsesværdige stopper ikke her. Hvad enten arbejdsgiverne er offentligt eller privat forankrede skal de individuelt vurdere om medarbejderne lever op til Sundhedsstyrelsens skærpede kriterier, for at indgå i den fremskyndede visitation til vaccination. Her står der blandt andet i Sundhedsstyrelsens procedure `Step 1´ i forhold til den private sektor.

”Arbejdsgivere i øvrige organisationer, såsom den private sektor og praksissektoren, vurderer, hvorvidt de selv og deres medarbejdere lever op til Sundhedsstyrelsens skærpede kriterier og sender en liste til regionens centrale visitationsfunktion.”

I den sammenhæng skal arbejdsgiverne udfylde en formular og her bliver det interessant, for er man offentlig arbejdsgiver, skal man udfylde formular A og er du privat arbejdsgiver, skal du udfylde formular B.

Det kunne så være, hvad det være vil, men selvom det er den samme type kriterier, som arbejdsgiverne skal vurdere medarbejderne efter, så er de to formularer forskellige.

Hvis du er en offentlig arbejdsgiver, skal du kun indsætte CPR-nr. og organisationstilhørsforhold og så sende formularen afsted til den relevante myndighed.

Men tilhører du den private sektor, skal du også udfylde et felt for hver medarbejder, hvor du som arbejdsgiver beskriver medarbejderens arbejdsfunktion i relation til de skærpede kriterier fra Sundhedsstyrelsen. 

Forventer ekstra tjek af de private

Det kan kun undre, hvad der er årsagen til, at man i Sundhedsstyrelsen har et øget bureaukratisk krav til den private sektors arbejdsgivere, når de skal indstille deres medarbejdere til en fremskyndet vaccination.

Hos brancheorganisationen SelvejeDanmark undre direktør Jon Krog sig også over, at man på den ene side har lavet nogle fælles vurderingskriterier, der gælder for ansatte i så vel den offentlige som den private sektor, men samtidig har man iværksat en forskelsbehandling i kraft af de to formularer.”I realiteten må det betyde, at man fra Sundhedsstyrelsens side giver frit løb for vaccinationer af ansatte i den offentlige sektor, medens man på basis af de mange indkomne arbejdsbeskrivelser fra den private sektor vil gå i gang med at tjekke, hvorvidt de ansatte her er berettiget til, at få fremskyndet deres vaccination,” siger han til OPS-Indsigt.Jon Krog peger her på, at man i realiteten laver et A- og et B-Hold.”Til trods for at Sundhedsstyrelsen gentagende gange  har sagt, at man ønsker ikke at lave et A og et B-hold, så går man nu skridtet fuldt ud ved, at lave de her to typer af formularer. Som tilmed hedder A og B,” siger han til OPS-Indsigt. A-holdet slipper med mindre bureaukrati

OPS-indsigt har desuden forelagt de to formularer for ledere i både den offentlige og private sektor. De har endnu ikke modtaget formularen på deres arbejdsplads, men udtrykker samstemmende til baggrund en forundring over, at der tilsyneladende er denne forskelsbehandling.

”Jeg har rigeligt at lave, så jeg er glad for, at jeg arbejder i en kommune og ikke også skal til at skrive alt muligt om de enkelte medarbejderes arbejdsfunktioner, siger en leder af et kommunalt botilbud til OPS-Indsigt. 

Om der er tale om en grundlæggende A og B -holds indstilling i Sundhedsstyrelsen, hvor man har mere tillid til den ene sektor end den anden, selvom medarbejdere og ledere har samme uddannelsesmæssige baggrund, eller der blot er tale om en smutter, da man udsender formularerne, er ikke til at fastslå.

Men som det ser ud lige nu, tegner det et bureaukratisk A og B-hold.OPS-Indsigt har i denne sammenhæng skrevet til Sundhedsstyrelsen, for at få afdækket meningen med  forskellen i formular A og formular B, men vi har ved redaktionens slutning endnu ikke fået svar.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply