Skip to main content

Transportminister Benny Engelbrecht (S) var i denne uge kaldt i samråd for at redegøre, hvordan han vil sikre sig, at der ikke krydssubsidieres mellem PostNords selskaber. Det er interessant, da PostNord er en statsejet virksomhed, der konkurrerer med private fragtmænd.

Spørgsmålene som var rejst af Venstre, handlede konkret om hvorvidt Post Danmark under PostNord AB undlader at foretage en korrekt og præcis fordeling af omkostningerne mellem den befordringspligtige del (typisk breve) og den konkurrenceudsatte del (typisk pakker).

Det betyder, at den befordringspligtige del kommer til at dække omkostninger, som ikke hører til denne del, hvormed ikke alle reelle omkostninger bliver henført til den konkurrenceudsatte del i Post Danmark, hvilket fører til, at Post Danmark kan udføre konkurrenceforvridende aktiviteter med dumping af priserne til potentielle kunder og dermed på ukorrekt grundlag udkonkurrere f.eks. Danske Fragtmænd.

Man kunne tænke, at det var sådan et drille spørgsmål fra oppositionen, men hvis man læser Rigsrevisionens nylige rapport, så fremgår det på side 22, at den befordringspligtige del udgør under halvdelen af produkterne, men bærer størsteparten af omkostningerne i PostNord. Det betyder kort sagt, at de konkurrenceudsatte produkter, som PostNord blandt andet udbyder gennem selskabet PostNord Logistics, slipper væsentligt nemmere om omkostningerne end de private aktører, selskabet er i skarp konkurrence med.

Ingen overbevisende argumenter

Efter en længere indledende redegørelse konkluderede ministeren, med henvisning til blandt andet revisorerklæringer og undersøgelser foretaget af Deloitte.

”Jeg må konkludere, at transportministeriet ikke har nogen indikationer på, at der er foregået ulovlig krydssubsidiering mellem Post Danmark A/S og PostNord Logistics,” sagde Benny Engelbrech. 

Men det finder Carina Christensen, administrerende direktør i ITD – Brancheorganisation for den danske vejgodstransport ikke overbevisende.

”Heller ikke på dagens samråd kunne ministeren komme med overbevisende argumenter eller dokumentation for, at PostNords udgifter bliver fordelt fair mellem konkurrenceudsatte og befordringspligtige produkter. Vores medlemmer har i årevis konkurreret mod en statslig aktør, der nyder godt af en moderselskabsinfrastruktur i forbindelse med omdelingen, og det burde være særdeles relevant og vigtigt for alle at sikre, at det foregår på fair og lige vilkår for alle parter, siger Carina Christensen i en pressemeddelelse.

Brancheorganisationen har anlagt flere sager mod PostNord i EU-systemet om konkurrenceforvridende statsstøtte. Hun glæder sig dog over, at der også fortsat er fokus i Folketinget til at komme til bunds i sagen:

”Takket være en stærk og vedholdende indsats fra Venstres medlemmer af udvalget slipper ministeren dog ikke så nemt af krogen, men får tværtimod lejlighed til på et nyt møde at blive langt mere konkret på, hvordan regnskabsprincipperne bliver omsat i virkelighedens verden – den verden, hvor private vognmænd ikke har mulighed for at fordele udgifterne over på skatteyderbetalte dele af forretningen,” siger Carina Christensen.

Under samrådet blev det nemlig aftalt, at ministeren vil indkalde til møde, hvor det med eksempler vil blive gennemgået, hvordan PostNord Logistics kan få moderselskabet PostNord til at bære en del af udgifterne i forbindelse med pakkeleveringer. 

Klage til EU har verseret siden 2017

ITD har i flere år kæmpet imod PostNords forretningsmodel. ITD indsendte i 2017 den første officielle klage til EU-Kommissionen over ulovlig og konkurrenceforvridende statsstøtte i form af milliardstore kapitaltilskud til PostNord Danmark. I maj 2018 meldte EU-Kommissionen, at en del af den støtte kunne godkendes, fordi den gik til at afskedige tidligere tjenestemænd. ITD klagede over den beslutning til EU-Domstolen, hvor sagen fortsat verserer.

I sommeren 2019 besluttede Kommissionen at foretage en dybtgående undersøgelse af de resterende kapitaltilskud. Undersøgelsesproceduren betragtes af ITD som en stor sejr, men ITD afventer stadig Kommissionens beslutning på denne klage. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply