Skip to main content

I coronaåret 2020 fik vi behov for ekstra rengøring for at sikre en højere hygiejnestandard i vuggestuer, børnehaver, skoler og plejecentre. Men nu viser det sig, at de nye rengøringsassistenter som var ansat hos de private virksomheder kommunerne lavede aftaler med i en række tilfælde ikke har fået den løn, som de har krav på. Det skriver NB-Kommune. Alene i København fandt kommunens indsatsteam i 2020 snyd med løn og arbejdstid i mere end ni ud af 10 sager, hvor der var mistanke mod en leverandør af rengøring. Det har medført krav om efterbetaling af 370.637 kroner, viser kommunens årsrapport om social dumping i 2020.Nye, skrappere krav til rengøring på alt fra folkeskoler og vuggestuer til plejehjem og sociale bosteder. Det var en af de mange ekstraordinære opgaver, der landede på kommunernes bord, da corona for nu mere end et år siden gjorde sit indtog i Danmark.For at løfte den opgave indgik Københavns Kommune kontrakt med en række private rengøringsvirksomheder. Kommunens indsatsteam mod social dumping valgte på den baggrund at skrue op for kontrollerne på området, da erfaringer viser, at ansatte i rengøringsbranchen er blandt dem, der ofte udsættes for snyd af deres arbejdsgivere.”Det er kynisk og uacceptabelt, når virksomheder spekulerer i at underbetale deres medarbejdere. Jeg er derfor glad for, at vi med en målrettet og hurtig indsats fik sikret de ansatte den løn, som de har ret til. De fleste virksomheder spiller efter reglerne, men tallene sætter samtidig en tyk streg under, at vores indsats imod lønsnyd fortsat er nødvendig,” siger Københavns overborgmester Lars Weiss (S) i en pressemeddelelse.

Den styrkede indsats imod lønsnyd på rengøringsområdet har ført til afsløringer af snyd med løn eller arbejdstid i 232 ud af 240 såkaldte dokumentkontroller, hvor indsatsteamet på baggrund af en konkret mistanke kræver, at leverandøren dokumenterer medarbejdernes lønudbetalinger og arbejdstider.Kommunernes kontrol gør en forskelI mange kommuner stiller man krav til leverandørerne om at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår for deres ansatte. Men det skal også følges op af kontrol, for ellers bliver kravene langt fra altid efterlevet. Det indtryk har lederen af Københavns Kommunes indsatsteam, David Salomonsen.”Vi kan jo se i på vores kontrolresultater år efter år, at der foregår rigtig meget snyd derude. Og der er absolut ingen grund til at tro, at det skulle være anderledes andre steder i landet,” siger David Salomonsen til Politiken og fortsætter: “Det er kontrollen, der afgør, om de krav, man skriver ind i kontrakterne, også bliver efterlevet og respekteret.” Hos DI Service nikker branchedirektør Jakob Scharff genkendende til forskellen mellem kontraktvilkår/kontrol og så efterlevelse hos leverandørerne. “Generelt er der i flertallet af kommuner stor forskel på de politiske skåltaler om at sætte ind over for social dumping og den virkelighed, vi oplever i praksis,” siger Jacob Scharff til Politiken. Hans oplevelse er, at offentlige myndigheder ofte går benhårdt efter den laveste pris og samtidig ikke  i samme grad kontrollere om leverandørerne følger de krav der ligger i det konkrete udbud.Én sag vækker opsigtI Københavns Kommuner er der i de fleste af sagerne på rengøringsområdet tale om efterbetaling af mindre beløb til de berørte medarbejdere, da kommunen hurtigt satte ind med kontroller, og sagerne dermed blev taget i opløbet, oplyser Økonomiforvaltningen.Mens nogle rengøringsvirksomheder har været meget opsatte på straks at få bragt orden i sagerne, gør særligt en sag sig negativt bemærket i statistikken. Her lykkedes det indsatsteamet at sikre efterbetaling af 74.041 kr. fordelt på 20 ansatte. Samtidig blev leverandøren tildelt en historisk stor bod på 325.000 kr., da virksomheden ikke kunne fremvise timesedler og anden løndokumentation for de ansatte.Boden på de 325.000 kroner tilfalder Københavns Kommune i form af en reduktion af vederlaget på den pågældende kontrakt, mens efterbetaling af den manglende løn tilfalder hver enkelt af de berørte medarbejdere.

Fakta om indsats mod social dumping i hovedstaden

  • Københavns Kommune har siden 2011 sat ind mod social dumping med klausuler i kommunens kontrakter. Siden 2014 har et indsatsteam kontrolleret arbejdsforholdene hos kommunens leverandører.
  • I 2020 gennemførte indsatsteamet i alt 664 kontroller – både screeningsbesøg og dokumentkontroller – på tværs af brancher, herunder rengøring, bygge og anlæg samt transport.
  • Heraf var de 435 dokumentkontroller, som foretages på baggrund af en konkret mistanke, hvor der blev fundet overtrædelser i 84 procent af sagerne. Til sammenligning var der overtrædelser i 70 procent af sagerne i 2019.

Dokumentkontrollerne fordelte sig på forskellige brancher:Rengøring: 240 dokumentkontrollerBygge og Anlæg: 152 dokumentkontrollerTransport: 10 dokumentkontrollerDaginstitutioner: Syv dokumentkontrollerTolkeydelser: Seks dokumentkontrollerVagtvirksomhed: Seks dokumentkontrollerÆldrepleje: Fem dokumentkontrollerMuseum: Fem dokumentkontrollerKantine og Køkken: Fire dokumentkontroller

  • Københavns Kommune har i alt krævet efterbetaling til berørte medarbejdere på 1.750.244 kr. i sager, som er påbegyndt i 2020.
  • Når indsatsteamet finder tegn på social dumping, vil kommunen først gå i dialog med arbejdsgiveren og give mulighed for at bringe orden i forholdene. Sker det ikke, kan kommunen kræve, at der betales en bod. I sidste ende kan kommunen ophæve kontrakten.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply