Skip to main content

Affaldsindsamlingen skal hjemtages i Gladsaxe Kommune. Det er den klare indstilling, der ligger fra Miljøudvalget til Gladsaxe byråd. Her har udvalget forleden særskilt behandlet en sag om hjemtagning af affaldsindsamlingen med henblik på endelig beslutning i byrådet.Det skriver OPS-Indsigt. Hjemtagning var den eneste mulighed på dagsordenen og blev tiltrådt af et stort flertal i udvalget.  Det er interessant for i dagsordenspunktet til det politiske udvalg skriver forvaltningen, at kommunen har hentet historisk store besparelser gennem krav i forbindelse med udbud af affaldsindsamlingen. 

Forvaltningen bemærker desuden, at det økonomiske estimat i en foranalyse foretaget af COWI ikke i sig selv giver et svar på, hvordan opgaven organiseres bedst. Estimatet viser alene en potentiel marginal årlig besparelse, hvis hele affaldsindsamlingen hjemtages på nuværende vilkår.

Det undrer Dansk Erhvervs Markedschef, Morten Jung: 

”Det virker helt uforståeligt, at man som kommune ikke er bleg for at sige, at man har høstet store fordele ved at lade det private konkurrere på pris, men så samtidig udelukker, at der vil være fordele at hente ved at lade det private konkurrere på kvalitet. Det giver ganske enkelt ikke mening, og der er intet i foranalysen, der indikerer, at kommunen skulle være bedre eller billigere”, siger Morten Jung.

Arbejdsnedlæggelser og blokade

Situationen er dog samtidig den, at Gladsaxe Kommune har haft en del lokal debat om netop affaldsindsamlingen, efter at virksomheden Remondis overtog opgaven i 2018. Samarbejdet har blandt andet været påvirket af arbejdsnedlæggelse og blokade af indgangen til Vestforbrændingen.

Udfordringer der kulminerede i, at forvaltningen først i 2019 holdt møde med Remondis, som kort efter fyrede den administrerede direktør og accepterede en bod på over en halv million kroner, fremgår det af et referat fra udvalgsmødet i sommeren 2019.

Og det er præcis årsagen til, at formanden for miljøudvalget Tom Vang Knudsen har talt for en hjemtagning.

”Årsagen – til at vi foreslår, at affaldsindsamlingen hjemtages – er, at vores seneste leverandører ikke har kunnet løse opgaven tilfredsstillende, hvilket har betydet konstante uregelmæssigheder i ydelsen til stor gene for borgerne,” siger Tom Vang Knudsen til OPS-Indsigt.

Han peger dermed ned i den sårbarhed, vi ofte ser på offentlige markeder, hvor en enkelt leverandørs uheld eller misperformance skaber usikkerhed ved markeds-løsninger hos de politiske beslutningstagere.

Forvaltningen ser flere dilemmaer 

Gladsaxe Kommune har som myndighed ansvaret for at etablere forsyningssikkerhed, så borgernes affald indsamles og behandles til borgernes tilfredshed.

Forvaltningen har derfor forud for udvalgets behandling foretaget en række undersøgelser blandt andet med inddragelse af ekspertviden fra eksterne rådgivere. 

Herefter har man i forvaltningen konstateret, at der er en række dilemmaer knyttet til valget mellem udbud og hjemtagning, skriver forvaltningen til det politiske udvalg i oktober 2020.

Udbud af affaldsindsamlingen sikrer på den ene side, at markedsbestemte priser afprøves jævnligt, og at der er mulighed for at stille nye og skrappere krav til for eksempel miljøstandard ved hvert udbud. Kommunen undgår at skulle varetage det operationelle ansvar samt personaleansvar. Det er dog forvaltningens erfaring, at det kræver mange administrative ressourcer at varetage kontraktstyringen, fremgår det af udvalgssagen.

Omvendt mener forvaltningen, at hjemtagning af affaldsindsamlingen har en række fordele blandt andet kostægte priser, samt mulighed for en tættere styring af forsyningssikkerheden. Men samtidig skal kommunen selv etablere og drifte en affaldsindsamlingsenhed. Det kræver opstartsinvesteringer, løbende kompetenceudvikling, og der er begrænsede muligheder for at opnå synergieffekter med kommunens øvrige opgavevaretagelse. Skriver forvaltningen til det politiske udvalg.

Skueproces eller markedsrealiteter

Sagen var til behandling i Miljøudvalget mandag den 12. april, efter at udvalget skulle have kørt en proces med flere temadrøftelser for at belyse mulighederne for organisering af fremtidens affaldsindsamling. Denne proces blev reduceret til kun et enkelt temamøde i efteråret, hvorefter et flertal bestående af Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten krævede en særskilt hjemtagningssag. Morten Jung fra Dansk Erhverv ærgrer sig over forløbet.

”Man hævder i begyndelsen, at der skal være en grundig drøftelsesproces for at beslutte, hvordan opgaven skal organiseres fremover. Det må vi bare konstatere, at man slet ikke har levet op til fra politisk side.””I stedet har flertallet reduceret antallet af møder og ekstremt tidligt i forløbet bedt om en særskilt indstilling til hjemtagning. Det tyder mere på, at et flertal er blevet enige om hjemtagningen fra begyndelsen og så har ladet forvaltningen opføre en skueproces. Det er ikke kun mangel på respekt over for leverandørerne, men også over for skatteborgerne og ikke mindst forvaltningen selv,” siger Morten Jung. 

Den indstilling deler Tom Vang Knudsen ikke. I hans perspektiv handler det bl.a.  om vanskelighederne ved at sikre de politiske mål i kontraktstyringen af en privat leverandør.

”Vi oplever, at vi har svært ved at sikre de politiske mål, vi har sat os, for eksempel om arbejdsmiljø, miljørigtige skraldebiler og høj grad af genanvendelse af affaldet, når vi udbyder opgaven. Det er også et problem, at der er for få leverandører, som byder ind på opgaven. Så det er bestemt ikke af ideologiske årsager. Men sådan som markedet ser ud lige nu, giver det rigtig god mening at hjemtage området,” siger Tom Vang Knudsen til OPS-Indsigt.Får hele artiklen i OPS-Indsigt

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply