Skip to main content

Et kæmpe byggeri af vuggestue, børnehave, skole samt et bydelshus ved havnefronten i Aalborg er annulleret og passer derfor ind i den tendens, der er til at fortsat flere udbud annulleres, men typisk drejer det sig om mindre udbud. 

Det var ellers planen, at Aalborg Kommune ville opføre et visionært børne- og ungeunivers, men en fejl i forbindelse med udbuddet af byggeriet gør, at udbuddet er annulleret og skal gå om fordi den valgte udbudsmodel har vist sig at være ulovlig. Det skriver NB-Kommune.

Stigende antal annulleringer

Markedschef i Danske Erhverv Morten Jung har tidligere langet ud efter de offentlige udbydere og de mange annulleringer: 

”At deltage i et udbud kan hurtigt blive en dyr forretning for private leverandører. Det skyldes ikke mindst et stort antal annullationer på baggrund af fejl i udbudsprocessen. Dermed skal hele forløbet genstartes, og der skal udarbejdes nye tilbud, hvilket er både tidskrævende og omkostningstungt for leverandørerne,” skriver han i et debatindlæg på Altinget

Udbudsmaterialet i Aalborg var altså fejlbehæftet og det matcher fint tendensen ifølge Konkurrence– og Forbrugerstyrelsen, som blandt andet i sin status for 2020 skriver, at de hyppigste årsager til annullationer skyldtes fejl og uklarhed i udbudsmaterialet.

“Vi har valgt at annullere det igangværende udbud, inden processen er kørt længere, da vi naturligvis vil være sikre på, at byggeriet foregår udbudsmæssigt korrekt. Derfor genstarter vi nu udbudsprocessen med prækvalifikation af tilbudsgivere,” siger Jakob Ryttersgaard, der er direktør i Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune, i en pressemeddelelse.

Kompensere tilbudsgiver med en million

Hvad der er mere usædvanligt, er at de fem virksomheder, som var prækvalificerede, får 200.000 kr. hver – altså i alt en million kroner – for det materiale, som de nu forgæves har afleveret. Den gestus kunne godt handle om, at kommunen er meget opmærksom på, hvilken byrde den har påført tilbudsgiverne ved ikke at være præcis med det første udbudsmateriale.

“Vi sætter stor pris på det arbejde og den energi, der er lagt i de forskellige tilbud, vi har modtaget. Vi oplever en stor interesse for byggeriet, og vi håber, at tilbudsgiverne ønsker at deltage i det nye udbud. Det er drønærgerligt, at vi nu må genstarte processen. Det rokker dog ikke ved vores mål om at skabe et unikt Børne- og Ungeunivers i Aalborg”, siger Jakob Ryttersgaard til NB-Kommune.

Har lært af sine fejl

Baggrunden for at genudbyde opgaven handler, som sagt om, at den oprindelige valgte udbudsmodel ikke lovligt kunne gennemføres. Det fremstod nemlig uklart, om udbuddet blev gennemført som en projektkonkurrence eller som et udbud af en totalentreprisekontrakt. Derfor bliver det nye udbud alene lavet som en totalentreprise.

Jakob Ryttersgaard forklarer til NB-Kommune, at man i udbudsprocessen blev usikre på, om man overholdt konkurrencereglerne. Kommunen kontaktede derpå en advokat, som påpegede nogle væsentlige fejl i udbudsmaterialet. 

Det skal her bemærkes, at ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens status for 2020 annulleres over 25 pct af alle udbudte kontrakter og typisk har de annullerede udbud, modsat her, en lavere kontraktværdi end de udbud der gennemføres. Med andre ord man er typisk mere grundig som udbyder ved de større udbud.

“Vi har lært af det her, at det ikke er holdbart at have et element af projektkonkurrence og totalentreprise blandt sammen i et udbud,” siger Jakob Ryttersgaard.  

Det nye udbud medfører, at tidsplanen for projektet forventeligt bliver rykket fire til seks måneder, således at byggeriet af Børne- og Ungeuniverset forventes færdiggjort ultimo 2024. Arbejdet med at tilrettelægge et nyt udbud er startet op nu efter påske, så et nyt udbud kan gå i gang så snart som muligt.

Fakta om Børne- og Ungeuniverset

Børne- og Ungeuniverset bliver placeret ved den kommende Stigspark og Limfjorden. Det skal fungere som en dynamo på Stigsborg Havnefront, et bydelshus, som både kan bruges af børn og unge, personale og lokalsamfundets forenings- og kulturliv. Med et Børne- og Ungeunivers i Stigsborg bydelen vil Aalborg Kommune skabe et sammenhængende tilbud fra 0 til 16 år.

“Det her bliver et område, hvor man så at sige bliver kørt ind i en barnevogn for mange år senere som 16-årig frejdigt at forlade det igen efter 9. klasse. Her skal være gode faciliteter for børn, unge og hele den nye bydel. Det skal blive et moderne samlingssted,” fortæller Jakob Ryttersgaard.

  • Børne- og Ungeuniverset kommer til at rumme 1000 skoleelever, 100 børnehavebørn og 60 vuggestuebørn
  • Byggefeltets grundareal: 6.200 m² (+ udearealer i park)
  • Byggeret etageareal: 15.600 m²
  • Den nuværende Skansevejens Skole i Nørresundby flytter ind i det nye univers fra 2024

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply