Skip to main content

Vi lever længere og længere, og derfor har der været et ønske fra politisk hold, at en større andel af pensionsindbetalingerne går til en livsvarig pension, men det ser ud til at kræve, at du ikke er ansat i den private sektor og ikke mister dit arbejde før du når pensionsalderen.

En særlig klausul gør nemlig, at kun offentligt ansatte får kontanthjælp, hvis de mister deres arbejde, mens privatansatte skal bruge af deres pensionsopsparing. Det skriver DR.

De ulige regler for privatansatte gør, at hvis de står uden arbejde og har mere end 50.000 kroner sparet op i pensionen. Så skal de i stedet leve af deres egen opsparede pension først.

Balancen mellem at være offentlig og privat ansat mht pension er i forvejen skæv. I en analyse fra ATP fremgår det, at ansatte i den offentlige sektor i 2017 i gennemsnit indbetalte 75 pct. af deres indbetalinger til en livrente, mens ansatte i den private sektor indbetalte 37 pct.

Større risiko i ansættelsen

Skævheden på pensionsområdet skal desuden ses i perspektiv af, at der er langt større sikkerhed i ansættelsen blandt offentligt ansatte end blandt privatansatte. Det viser en analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening.

Privatansatte er mere udsatte for bevægelser i økonomien, og tilbageslag rammer de privatansatte langt hårdere end de offentligt ansatte. Det har blandt andet kunne se igennem coronakrisens første bølge. Her er antallet af lønmodtagere faldet med 3,5 pct. i den private sektor. Til sammenligning faldt lønmodtagerbeskæftigelsen kun 0,3 pct. for offentligt ansatte.

Kobler man det til uligheden mellem de to sektorers ansatte, når det kommer til at kunne modtage kontanthjælp, så er det en af de faktorer, der er med til at bringe ved til det bål, der nogle steder brænder på de sociale medier i en hårdt presset privat sektor.

Forskellene tegnes op under krisen

Her opleves det uretfærdigt, at offentligt ansatte er sikret fuld løn og jobsikkerhed, uanset om de er frontpersonale eller hjemsendte og privatansatte og selvstændige befinder sig på en meget mere usikker grund. 

Det er denne brand, som Statsminister Mette Frederiksen har adresseret ved påpege, ”at Coronakrisen må ikke blive en krig mellem den offentlige og private sektor.”

Spørgsmålet er her om hun kan nøjes med at adressere problemstillingen til trods for at alle anerkender, at der generelt er og skal være forskel på vilkårene for den offentlige og private sektor, men under coronakrisen tegnes forskellene op og det sætter ild i debatten, som her henover påsken 2021 ifb med muligheden for kontanthjælp på lige vilkår.

To kommissioner kigger på problemet

I forhold til kontanthjælpsudfordringen og brugen af egen pension, hvis du er privatansat, har både SF og brancheorganisationen Forsikring og Pension kritiseret forskellen mellem privat- og offentligt ansatte, når det kommer til muligheden for at få kontanthjælp.

”Der er et misforhold her, som vi er nødt til at diskutere, hvad vi gør ved,” siger Henrik Møller, beskæftigelsesordfører i Socialdemokratiet, ifølge DR.

Årsagen skal findes i, at der lige nu er en bestemt klausul, i de offentligt ansattes pensionsordning.

Ydelseskommissionen og Pensionskommissionen er i øjeblikket ved at se nærmere på reglerne, og Henrik Møller afventer konklusionen, som i følge ham ikke burde tage flere år.

Ikke et nyt fænomen

Henrik Møller er dog ikke den eneste, der afventer den nye melding fra Ydelseskommussionen og Pensionskommissionen, da han ikke er den eneste, der har været ude at kritisere forholdene. 

Misforholdet har nemlig været med til at skabe en raserende debat, på de sociale medier.

Fænomenet med at borgere skal hæve deres pension, hvis de vil have kontanthjælp, er ikke af nyere dato. I 2019 traf Ankestyrelsen en principafgørelse, hvor en kommune havde ”tvunget” en borger til at hæve sin fulde pension, før denne kunne få udbetalt kontanthjælp.

Problemstillingen udspringer af, hvorvidt ens pension betragtes som formue. Det er ikke tilfældet med de offentlige pensionsordninger, men pensionsordninger som fx ratepension, eller ordninger hvor der findes en såkaldt tilbagekøbsret, er omfattet af formuereglen. En privatansat kan derfor stå i en situation, hvor en opsparet pension skal bruges før, der kan bevilliges kontanthjælp.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply