Skip to main content

”Når vi har dialog med de private leverandører, så er det ikke bare et forhandlingsmøde, hvor vi sparker døren ind og siger vi skal have 10 % i rabat,” fortæller Kasper Riedl, der er indkøbschef på socialområdet i Københavns Kommune.

Det seneste år har en række sager i medierne illustreret, hvor komplekst og udfordrende det er at navigere på socialområdet, hvad enten det handler om kommunalt indkøbte forhandlingskonsulenter på handicapområdet eller klager over kommunernes afgørelser i Ankestyrelsen. Endelig har det været nødvendigt for socialministeriet at få udarbejdet en række velfærdspolitiske analyser om virksomhedsformer, geografisk dækning og brug af sociale tilbud, for overhovedet at kunne forholde sig til udfordringerne.

Økonomien skal bruges med fornuft

Kasper Riedl har selv den holdning, at vi ikke kan tale indkøb på det specialiserede område uden at tale målgruppe, socialfaglighed, dokumentation, ”og det er nødvendigt, når vi har dialogen med leverandørerne, at vi ved hvad de taler om og vi kender sproget, samt betydningen af forskellige fagområder,” siger han til OPS-Indsigt.

Det gør det så meget letter at stille spørgsmål for Kasper Riedl og hans folk til den enkelte borgers støttebehov og den pris som borgeren koster, men det er samtidig også en nødvendighed.

”Vi er som kommuner forpligtet til at bruge økonomien med fornuft og vide om hvad pengene går til og derfor bliver vi nødt til at stille spørgsmål og undre os,” siger Kasper Riedl.

Det er nødvendigt, for nogle gange står Kasper Riedl og hans folk med en borger med en borger der koster 30 – 40.000 kr og andre gange koster borgeren det dobbelte. ”Når vi så kan se, at de her to leverandører arbejder med den samme målgruppe, har samme fagniveau blandt deres ansatte og samme progression hos borgerne, så er vi godt dumme, hvis vi ikke vælger at påpege det,” siger Kasper Riedl. 

Tillæg til takst kræver overblik og indsigt

Tit og ofte handler det om tillæg til takst og her synes Kasper Riedl, at det er helt naturligt, at man som kommune lige spørger indtil, hvad det er taksten indeholder i forvejen og hvor mange mandetimer, der er afsat til borgeren på den eksisterende vagtplan. 

”Her får vi ofte at vide, at det er ikke sådan lige at gøre op, men det er altså et problem, for hvis man som leverandør ikke kan gøre rede for, hvad det er man vil have tillæg til taksten for, så kan vi ikke godkende det,” siger Kasper Riedl.

Han bøjer her i neon, hvad OPS-Indsigt også har erfaret fra andre kommunale kilder, nemlig, at både private og kommunale leverandører ude i tilbudsleddet alt for ofte har et mindre godt overblik ift, hvad det er man rent faktisk levere og så havner parterne i en konfliktpræget forhandlingssituation.

Lyt og lær af  kommunernes markedsoverblik

København er landets største kommune, men samtidig også en storindkøber af sociale ydelse og den position giver kommunen et større overblik end de fleste. 

”Fordi vi er så store og har så mange leverandører kan vi over tid kan genere et overblik over markedet, som ikke engang leverandørerne har med hensyn til pris, målgrupper og progression,” siger Kasper Riedl.

De bedste leverandører er ifølge Kasper Riedl dem, der når han møder og fortæller dem, hvor de er lidt dyre eller tungere i deres organisering end andre, ”siger det her er godt nok interessant, det må vi få set på.”

Kasper Riedl lægger med andre op til, at de sociale tilbud lytter til den overblikserfaring, som kommuner kan have frem for at gå i forhandlingslås. Der lægges ikke op til, at kommunen altid har ret, men storindkøbernes erfaring og viden burde kunne indgå i de enkelte tilbuds organisationsudvikling og innovation.Tilsvarende er han også parat til, at lytte til leverandørernes oplevelser af, hvordan det er at samarbejde med forskellige kommuner.

Kommunalt er hverken bedre eller billigere

Det er ikke sådan, at Kasper Riedl tænker, at alting kun kan lade sig gøre i kommunen.

”Vi skal lade være med at gå og sige til hinanden, at det altid er billigere, hvis vi selv gør det internt i kommunen. Det er simpelthen noget vrøvl,” siger Kasper Riedl og fortsætter,

”Det har noget jeg utallige gang har hørt fra økonomifolk høj som lav og jeg har endnu til gode, at se en takst beskrevet fra a -z, fuldstændig valideret, som kan overbevise mig om, at kommunal er billigere eller bedre end privat.”  

Skal se potentialet i det private initiativ

For Kasper Riedl er det nødvendigt, at man som indkøber på det socialfaglige område har samme tilgang til at købe internt, som til at købe eksternt.

”Jeg plejer at sige, at jeg er ikke gift med nogen andet end min kone og derfor stiller jeg lige så meget spørgsmål til os selv som til de private leverandører.”

Kasper Riedl mener, at man som kommune og indkøber hele tiden skal have sig det for øje, hvor man kan få det bedst og billigst.

”Hos os selv? – Men her har vi en forpligtigelse til at holde en balance, hvor vi hele tiden skal ku se muligheden for, at de private på nicheområder kan udvikle de mere specialiserede ydelser. – Vi skal se potentialet i det private initiativ og ikke tro at kommunerne kan det hele selv, det kan vi ikke engang i København og slet ikke i de mindre kommuner.”

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply