Skip to main content

Stråmandsklinikkerne er en trussel mod ordentlig lægebehandling og en omgåelse af overenskomsten. Det er overskrifter som disse, Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har været bannerfører for det seneste halve år.  

PLO har samtidig udtrykt bekymring for, at stråmandsklinikker vil underminere konstruktionen om adgang til ‘egen læge’ og skabe manglende kontinuitet i lægekontakten mellem læge og patient, ved at patienten ser en ny læge, hver gang og kun sjældent den læge der har det såkaldte ydernummer.

Men de påstande hælder sundhedsministeriet ned ad brættet i et ordførernotat, der er fremsendt til Folketingets sundhedsordfører. Det sker i forbindelse med førstebehandlingen af et lovforslag fredag, fremsat af Det Konservative Folkeparti med henblik på at bekæmpe udbredelsen af stråmandsklinikker i almen praksis.

PLO-Klinikker har samme udfordringer

I notatet skriver Sundhedsministeriet blandt andet:

”Sundhedsministeriet vurderer, at partnerskabsklinikker bidrager til lægedækning og…. giver mulighed for mere fleksible organisationsformer,… og for at driftige læger kan løse opgaverne på en ny og mere effektiv måde.”

På den led siger Sundhedsministeriet god for, de hybridmæssige virksomhedskonstruktioner vi tidligere har beskrevet her på OPS-Indsigt. Samtidig påpeger Sundhedsministeriet, at den kontinuitets mangel PLO og Det Konservative Folkeparti har fremhævet også eksistere i de såkaldte PLO-klinikker, for her skriver man. 

”Samtidig har der i takt med udviklingen i sundhedsvæsenet været en udvikling i retning af større lægehuse, hvor flere læger og klinikpersonale varetager opgaver sammen. Det betyder, at der i mange PLO-klinikker i dag ikke nødvendigvis er kontinuitet i lægekontakten, mens der er andre fordele knyttet til de større klinikker, fx specialisering, et fagligt miljø, større fleksibilitet mv.”

Sendt hjem i ludo

PLO`s argumentet med den manglende kontinuitet hos hybridkonstruktionerne, herunder de såkaldte stråmandsklinikker slås altså hjem i ludo og tilbage står billedet, af at vi som borgere må belave os på at ”dr. Hansen-Modellen”, hvor der kun er en mand pr praksis, er på retræte og snart kommer til, at tilhører fortiden.

Det er man ikke enig i hos det Konservative Folkeparti, her siger sundhedsordfører Per Larsen til OPS-Indsigt:

”Vi har den grundholdning, at en læge skal have sit ydernummer og kende sine patienter og den værdi er guld værd, som vi ikke skal sætte over styr ved de her stråmandskonstruktioner, siger Per Larsen til OPS-Indsigt og det er netop derfor han har fremsat forslaget.

Men hvad så med det rent overenskomstmæssige? Her har PLO tidligere formand blandt andet været ude og hævde at stråmandsklinikker var en omgåelse af overenskomsten.

”Med udbuds- og regionsklinikker ved alle parter, hvad de får. Det er transparent. Det er det ikke med stråmandsklinikkerne, som i mine øjne er en bevidst omgåelse af intentionen bag vores overenskomst,” sagde Christian Freitag til Dagens Medicin i efteråret.

Her skriver sundhedsministeriet, at ansvaret for at overholde overenskomsten og patientsikkerheden ligger hos den læge der har ydernummeret og i samme moment oplyser ministeriet, at man ikke er bekendt med, at der har været problemer med det i partnerskabsklinikker.

Kan løses inden for eksisterende lovgivning

Regeringen bakker grundlæggende op om lovforslaget i den forstand, at læger, der ejer ydernumre ikke skal kunne virke som stråmænd, hvor de ikke har virke i én af klinikkerne, som de ejer. Fremgår det af notatet.

Det betyder med andre ord, at regeringen ved første behandlingen i Folketinget har til hensigt at holde fast i lovgivningen fra 2013, hvor en læge kan have op til seks ydernumre, så længe han blot virker i en af klinikkerne.

Dermed er der fortsat mulighed for at etablere partnerskabsklinikker, men hvad så med de såkaldte stråmandsklinikker, hvor det ifølge Per Larsen bl.a. er tale om pensionerede læger, der næsten ”proforma” har købt sig en serie ydernumre?

Om det står der lidt drilagtigt notatet, at Sundhedsministeriet vil arbejde for en løsning, der sikrer, at ejerlægen skal have sit primære virke i én af klinikkerne, vedkommende ejer. Dette vil kunne ske enten i regi af Regionernes Lønnings- og Takstnævn eller sundhedsloven.

Altså inden for den eksisterende lovgivning. Hermed går vil regeringen lukke et eventuelt hul for stråmænd inden for almen praksis.

Spørgsmålet om, hvor mange og hvor udbredt stråmandsvirksomhederne er kigger OPS-Indsigt ind i, hen over de nærmeste uger.OPS-Indsigt har i forbindelse med udarbejdelsen forsøgt, at få en kommentar fra PLO`s formand, men dette har ikke været muligt inden redaktionens slutning.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply