Skip to main content

Samarbejde mellem de tre centrale parter skal være med til at nedbringe CO2-udledningen fra byggepladser som helhed og dermed medvirke til den grønne omstilling i hele bygge- og anlægsbranchen. 

En branche hvor storbyen København efter en flad periode for nybyggerier på boligmarkedet i efterdønningerne af finanskrisen sidst i 00erne, har sat sit kraftige præg på Danmarks storbyer og dermed også på fossiludledningen.

Alene i løbet af de seneste 5 år er der blevet bygget over 36.000 ejerlejligheder i Danmark, det svarer til en stigning på over 300 procent i forhold til de næsten 9.000 ejerlejligheder, der kom til i perioden mellem 2011 til 2015. Det viser data fra boligmediet Boliga.dk.

“Når det kommer til den grønne omstilling, skal vi benytte hver mulighed for at hente grønne gevinster. Derfor er det oplagt også at se på, hvordan man kan ændre den måde, vi bygger på; så den også bliver mere klimavenlig og bæredygtig,” siger transportminister Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse

Han håber at initiativet fra Vejdirektoratet, DI Dansk Byggeri og Københavns Kommunes vil en masse føre gode resultater med sig, som også kan bruges andre steder i landet.Bygger på et forståelsespapir

Helt konkret består samarbejdet mellem de tre aktører i første omgang af en arbejdsgruppe, der har udarbejdet et forståelsespapir med disse målsætninger:

Alle maskiner, som kan anvende emissionsfrie drivmidler (for eksempel el og brint), skal gøre det, hvor det er praktisk anvendeligt og muligt. Det gælder dog ikke kørsel til og fra byggepladsen. El-/brintforsyning til opladning skal så vidt muligt være fra VE-baserede kilder.

Alle dieseldrevne maskiner skal anvende biobrændstoffer, som lever op til EU’s til enhver tid gældende bæredygtighedskriterier og derved stamme fra bæredygtige kilder.

Disse målsætninger skal fremmes gennem en række pilotprojekter og tiltag, som starter allerede i år.

Københavns Kommune har en vedtaget politisk målsætning om, at København skal være klimaneutral i 2025. Og fra kommunen bakker teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen op om samarbejdet.

“Fossilfri byggepladser er et vigtigt element, både når det kommer til at få udledning af CO2 i bund og for at nedbringe luftforurening. Jeg ser frem til, at vi med det nye samarbejde kan få flere med på denne vigtige dagsorden og dermed endnu mere fart på udviklingen hen mod at gøre vores byggepladser helt fri for emissioner,” siger Ninna Hedeager Olesen.Skal finde svar på spørgsmål

Der er dog fortsat en række forhold, der skal afklares, før Københavns Kommune og Vejdirektoratet er i stand til at indføre et generelt krav om fossil- og emissionsfrie byggepladser i alle bygge- og anlægsprojekter.

Derfor bliver en af arbejdsgruppens vigtigste opgaver at finde svar på de spørgsmål, der kan bane vejen frem mod udledningsfrie byggepladser.

Vejdirektør Jens Holmboe fra Vejdirektoratet ser frem til samarbejdet med de andre aktører i arbejdsgruppen.

“Vi kigger i Vejdirektoratet i disse år over en bred kam på muligheden for at løse vores opgaver mere miljø- og klimavenligt. Blandt andet har vi netop udviklet et nyt redskab til måling af CO2-udledning ved de forskellige faser i et anlægsprojekt i form af det såkaldte VejLCA, og samarbejdet med Københavns Kommune og DI Dansk Byggeri på dette område trækker i samme retning, ,” siger han.

Han bliver suppleret af chef for Dansk Infrastruktur i DI Dansk Byggeri Henrik Friis:

“Anlægsbranchen er klar til at bidrage med løsninger til fossil- og emissionsfire byggepladser ved at bruge bæredygtige drivmidler til entreprenørmaskinerne, og hvor det er muligt at bruge el- og batteridrevne maskiner. Udover mindre CO2-udslip, renere luft og mindre støj gavner det også arbejdsmiljøet, hvilket er store gevinster set i lyset af de få meromkostninger, som følger af grønnere byggepladser,” siger han.

Han ser samtidig frem til flere udbud med krav om fossil- og emissionsfrie byggepladser.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply