Skip to main content

Det er ikke hensigten, at private leverandører indkøbes fast til varetagelse af testopgaven. Det fremgår af et notat KL har  sendt til de kommunale direktioner sent fredag aften, som OPS-Indsigt har adgang til.

For et stykke tid siden kunne OPS-Indsigt ellers berette, at udgifter til at teste medarbejdere teste medarbejdere ved fri- og privatskoler, herunder også de kommunale skoler er dækket af den kompensations-aftale KL har lavet med regeringen, hvad enten medarbejderne testes i en kommunal testindsats eller om kommunen har entreret med en privat leverandør til at udføre test af medarbejdere. 

Private test – ikke en varig model

Statens kompensation af kommunernes udgifter til testning bliver nu reduceret til kun at gælde i en overgangsperiode og altså ikke en varig model.

”I det omfang at der på kort sigt er behov for at indkøbe eksterne leverandører til at bistå med podningen, mens der endnu ikke er opbygget fuld lokal podningskapacitet på institutionerne, vil der kunne kompenseres for det i en overgangsperiode. Det er dog ikke tiltænkt som en varig model,” står der i notatet.

Det er altså ikke hensigten, at private leverandører indkøbes til fast at varetage opgaven med den kommunale testindsats, hverken i dagtilbud eller i andre kommunale institutioner. 

Man agter altså alene at anvende de private leverandører som beredskab til at bistå med den kommunale testindsats, mens der endnu ikke er opbygget fuld podningskapacitet i kommunalt regi. 

Hjemtagning og indlicitering

KL understreger dette budskab hele to gang i det samme notat, så det ikke er til at misforstå, at anvendelsen af de private aktører ikke er tiltænkt som en varig model og kommunerne kun vil blive kompenseret i en overgangsperiode, såfremt der på den helt korte bane er behov for ekstern bistand.

Når KL melder ud som de gør, er det fordi Sundhedsministeriet har haft fat i KL og svunget taktstokken.  Det fremgår bl.a. af notatet at ministeriet har oplyst KL, at naturligvis vil kommunerne bliver kompenseret for udgifter relateret til opgaven omkring testning på grundskoler, herunder også testningen på fri- og privatskoler. Samtidig har KL fået besked på, at modellen for testning i grundskolen består i, at skolerne som udgangspunkt selv skal stå for podning efter oplæring fra f.eks. private leverandører.

Hermed er stat og kommuner i gang med at ”indlicitere” en opgave, der ligger til højrebenet for den private sektor.

Modellen er indbygget i det kommunale samspil

Det er i sig selv ikke en usædvanlig praksis i kommunerne. Her har praksis i mange år på eksempelvis socialområdet været, at når der kom nogle nye udfordringer med børn og unge, hvad enten det drejede sig om adfærd eller mentale forstyrrelser, så sendte de opgaverne ud til de private aktører. 

Efterhånden som løsningsmodeller så har materialiseret deres succes, har kommunerne selv etableret tilsvarende modellen og ”hjemtaget” opgaverne i større eller mindre omfang.

Her kan man stille sig selv spørgsmålet om de private testvirksomheder har været en succes? Det vil der givet være flere svar på, men hel konkret kan vi iagttage, at det offentlige ikke selv kunne skalere op i forhold til testning op til jul.

Det er altså denne harmunikamodel, hvor den offentlige sektor først giver en svær opgave, den ikke selv kan håndtere, for derefter når erfaringerne ruller ind, at etablerer sig selv som leverandører, vi ser udfoldet i forhold til testområdet.

Spørgsmålet er, hvor smart denne strategi er, hvis vi medtager de udfordringer vi kan se i horisonten, hvor slutdatoen for en total vaccination af Danmark er rykket tre uger længere væk og vi har et stigende antal nålestiksudbrud af forskellige covid-varianter forskellige steder i landet?

 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply