Skip to main content

Dommen fra retten i Holstebro konkluderer, at det ikke kan godtgøres, at kontrakten mellem plejeleverandøren Privathjælpen og Struer Kommune er omfattet af reglerne om frit valg efter den såkaldte godkendelsesmodel i serviceloven.

Dermed er kommunen ikke forpligtet til at efterleve de krav, som knytter sig til godkendelsesmodellen, og det har afgørende betydning i forhold til, hvordan man fastsætter korrekte timepriser på ældreområdet.

KA Pleje har i denne sammenhæng hævdet, at Privathjælpen ikke har fået en korrekt afregning.

Det centrale element i godkendelsesmodellen er, at den private og kommunale leverandør skal have præcis samme pris for samme ydelse, men dommen fra Holstebro Ret kan åbne op for, at kommuner kan omgås godkendelsesmodellen uden at lave et udbud i klassisk forstand.

Et omvendt udbud redder kommunen

Hovedspørgsmålet i sagen har været om den eksisterende aftale mellem Privathjælpen og Struer Kommune er en gensidigt bebyrdende, offentlig kontrakt indgået efter udbudsreglerne, eller om kontrakten var en del af den såkaldte godkendelsesordning.

Den omstændighed, at udbuddet blev gennemført som et såkaldt “omvendt udbud/licitation”, hvor kommunen havde fastsat prisen, indebærer at retten ikke finder, at kontrakten kommer ind under godkendelsesordning, hvor prisen skal følge kommunens omkostningsniveau. 

Der er nemlig efter udbudsreglerne mulighed for at gennemføre et udbud, som et ”omvendt udbud”. Retten finder i den forbindelse, at prisen ved udbuddet blev konkurrenceudsat, idet private leverandører kunne byde på opgaven til den af kommunen fastsatte pris, således at den leverandør, der tilbød bedst mulig kvalitet inden for prisen, ville vinde.  Det fremgår af retsudskriftet.

Wild vest-tilstande i vente

Retten fandt, at udbuddet blev tilrettelagt efter kommunens mål og rammer inden for det frie valg. Man tillagde det desuden vægt at kommunen valgte at konkurrere på kvaliteten som led i konkurrenceudsættelse af hjemmeplejen, hvilket medførte at udbuddet ikke kan anses for omfattet af reglerne efter den såkaldte godkendelsesordning, jf. servicelovens paragraf 91. 

Spørgsmålet var herefter, om kommunen efter kontraktindgåelsen gennem tilkendegivelser havde givet Privathjælpen tilsagn om, at kontrakten på trods af sit indhold ville blive administreret i medfør af godkendelsesordningen.

Sammenfattende fandt retten i Holstebro at Privathjælpen ikke godtgjort, at Struer Kommunes kontrakt med Privathjælpen er omfattet af reglerne om “frit valg” efter den såkaldte godkendelsesordning.

”Dommen betyder, at Struer Kommune fuldstændig kan ignorere det, som godkendelsesmodellen kræver i forhold til prisfastsættelse. Dommen åbner døren på vid gab for wild vest-tilstande på området,” siger Karsten Høgild til OPS-Indsigt

Et attentat på det frie valg og godkendelsesmodellen

Dommen kan få vidtrækkende betydning for det frie valg i hele Danmark. Karsten Høgild mener ligefrem, at det kan være en bombe under det frie valg, hvis kommunerne kan omgås godkendelsesmodellen på den måde. 

”Nu kan landets kommuner kigge til Struer og lade sig inspirere i forhold til, hvordan man kan slippe afsted med timepriser, der er kunstigt lave,” siger Karsten Høgild 

Her vil nogen helt pragmatisk kunne sige, at ingen private er tvunget til at byde på opgaver, de ikke mener giver mening og særligt, hvis de ikke er tilfredse med den pris, kommunen tilbyder. 

”Det er rigtigt, men man skal bare huske, at urealistisk lave priser skræmmer de private væk, og dermed forsvinder det frie valg. Dommen er et attentat på den fritvalgsordning, som Folketinget indførte for snart 20 år siden,” siger Karsten Høgild. 

KA Pleje vil bruge de kommende dage på at overveje det næste retslige skridt.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply